Logo

Presedintele Cataloniei, urmarit international de spanioli!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 9885 times
Presedintele Cataloniei, urmarit international de spanioli! Image

Presedintele Cataloniei, urmarit international de spanioli!

RO

Fostul președinte al Cataloniei, Carles Puigdemont are problem. La doar două săptămâni după ce a declarat independență pentru Catalonia, nu numai că a fost dat afară din birou de către guvernul spaniel, ci a fost și forțat să fugă în exil în Belgia.

Acum, el se confruntă cu o nouă problemă – autoritățile au emis un mandat de arestare pentru el, aprobat de un judecător spaniel. Acesta este un mandat international, ceea ce înseamnă că și poliția din Belgia, Bruxelles trebuie să îl execute. Chiar și autoritățile belgiene care l-au protejat atât de mult nu mai pot să îl ajute.

Judecătorul spaniol a trimis la închisoare deja 8 membri ai guvernului separatist și a aprobat un mandat de arestare European pentru Carles Puigdemont.

Puigdemont a luat un avion către Bruxelles mai devreme săptămâna aceasta cu câțiva miniștrii care au fost dați afară de autoritățile spaniole. El a organizat referendumul chiar dacă știa foarte bine că era ilegal și în ciuda faptului că a fost avertizat de mai multe ori de către guvernul spaniol.

Avocatul lui Puigdemont a declarat că președintele nu plănuișete să obțină azil politic în Belgia și va lupta împotriva ordinului de extrădare în tribunal. Avocatul lui a declarat că se va întoarce în Spania doar dacă i se va garanta un proces drept.

Puigdemont a apărut la un canal TV belgian numit RTBF și a declarat că el are încredere în tribunalele belgiene. „Eu nu voi fugi de dreptate. Eu voi alerga către dreptate, dar doar către dreptate adevărată. Eu le-am spus avocaților mei să spună sistemului judiciar belgian că sunt gata să cooperez complet. E clar că totul depinde de politică aici. Nu există garanții că va fi un proces drept și independent” a declarat Puigdemont.

Puigdemont a adăugat că există „o influență enormă asupra sistemului judiciar din partea scenei politice în Spania. E normal că riscăm 30 de ani în închisore, e foarte barbar ce se întâmplă, aici nu e vorba de democrație.”

Puigdemont a insistat că el este încă liderul adevărat al Cataloniei. El a spus că: „este posibil să conduci o campanie de peste tot. Noi ne considerăm a fi un guvern legitim. Trebuie să existe o continuitate pentru a spune lumii ce se întâmplă în Spania… nu se poate să existe alegeri independente, normale și neutre când adevăratul guvern este în închisoare.”

8 miniștri catalani au fost arestați. Un al nouălea ministru catalan, Santi Vila, a fost eliberat după ce a plătit o cauțiune de €50.000. Vila a declarat că: „eu cer tuturor partidelor politice de peste tot din Spania, apelez la valorile lor democratice, să termine situația aceasta teribilă care a dus politicienii în închisoare.”

Guvernul spaniol și-a apărat decizia. Ministru educației, Íñigo Méndez de Vigo a declarat că sistemul judiciar a luat decizia de a-i aresta pe Miniștri și că Prim Ministrul Mariano Rajoy nu a avut nimic de-a face cu asta.

El a declarat că: „aceasta este separarea puterilor în Spania și ieri, sistemul judiciar din Spania a acționat singur, fără implicarea guvernului.

„Guvernul garantează că vor avea loc alegeri în care partidele care vor să participe la alegeri vor putea să-și prezinte programele și sperăm că aceste alegeri vor încheia această perioadă de incertitudine și deteriorare a coexistenței armonioase în Catalonia” a adăugat Méndez de Vigo.  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.timedotcom.wordpress.com

EN

Catalonia’s ousted President Carles Puigdemont is in trouble. Only two weeks after he declared independence for Catalonia, he has not only been sacked from office by the Spanish government, he has been forced to go into an exile in Belgium.

Now, he faces another setback – an arrest warrant has been sent out for him by a Spanish judge. This is an international arrest warrant, which means it applies to his even in Brussels, Belgium. Even the Belgium authorities, who have so far protected him, cannot protect him any longer.

The Spanish judge has already jailed eight members of the region’s separatist government and issued a European arrest warrant for Carles Puigdemont.

Puigdemont has flown to Brussels earlier this week with a few of his sacked ministers after being from the Spanish authorities. He went ahead with the referendum despite knowing fully well that it was illegal and despite being warned on multiple occasions by the Spanish government.

Puigdemont’s Belgian lawyer has said that his client will not seek political asylum in Belgium and will fight the extradition order in court. His lawyer said that he would only return to Spain only if he was guaranteed that the judicial process would be fair.

Puigdemont went public on Belgian public TV channel RTBF and said that he trusted Belgian courts. “I will not flee from justice. I will go towards justice, but real justice. I’ve told my lawyers to tell the Belgian justice system that I’m completely available to cooperate. It’s obvious it’s politicised. The guarantees are not there for a fair, independent trial,” Puigdemont said.

Puigdemont added that there was “enormous influence of politics over the judiciary in Spain. It’s not normal that we risk 30 years in prison, it’s extremely barbaric, we cannot talk about democracy.”

Puigdemont insisted that he was still the legitimate leader of Catalonia. He said: “It’s possible to run a campaign from anywhere. We consider ourselves a legitimate government. There must be a continuity to tell the world what’s going on in Spain … It’s not with a government in jail that the elections will be neutral, independent, normal.”

8 deposed Catalan ministers were arrested. A ninth Catalan minister, Santi Vila, was released after he put up a €50,000 bail. Vila said, “I ask for all political parties across to Spain, appealing to their democratic values, to put an end this terrible situation that has put politicians in prison.”

The Spanish government defended their decision. Education minister, Íñigo Méndez de Vigo said that it was the decision of the judiciary to put the Catalan ministers in prison and that his Prime Minister Mariano Rajoy had nothing to do with it. 

He said, “There is a separation of powers in Spain and what happened yesterday is in the realm of the justice system and beyond the reach of the government.

“What the government guarantees is that there will be elections where the parties which want to run can present their programmes, and we hope that the election can end this period of uncertainty and the deterioration of harmonious coexistence in Catalonia,” Mr. Méndez de Vigo added.

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: catalonia, independenta, spania, razboi, referendum, da,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.