Logo

Preluare Telecoms!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 11446 times
Preluare Telecoms! Image

Preluare Telecoms!

RO

 Încă de la apariția industriei de telecomunicații, a avut un loc ceva uriaș în Nigeria, deoarece datorită introducerii telefoniei mobile, concurența între furnizori a crescut. MTN, Globacom, Etisalat, Airtel-Ei toate luptă pentru a domina piața. Clienții pot fi fericiți cu serviciul primit de la unii dintre furnizori, dar nu aceeași reacție apare la alți furnizori. Unul sau doi dintre ei cu siguranță lucrează sub așteptări.

În încercarea de a atrage mai mulți clienți, s-au organizat o serie de concursuri, freebies, premii oferite public.

Domnii Anthony Oniwon și Abdulganiyu Onabanjo au beneficiat de un astfel de concurs organizat de Etisalat. Cei doi tineri din Nigeria au plecat acasă cu 35.000 dolari miercurea trecută adică aproximativ 6 milioane de N din Cape Town si Africa de Sud, în calitate de câștigători ai Etisalat Pan-African Premiul pentru Inovare 2014.

Etisalat a folosit Gala AfricaCom de la Centrul de Conferințe Cape Town International 11-13 noiembrie pentru a prezenta premiile.

Potrivit directorului Etisalat Nigeria, de la Departamentul pentru Consumatori, Oluwole Rawa și colegului său Adia Sowho, șeful Digital Media, inițiativa cu premiile este modul în care Etisalat   încurajează și sărbătorește inovarea pe piața africană.

Pentru a merita premiul, Oniwon a creat și dezvoltat o soluție de tip examen, un program de pregătire examen pentru candidații JAMB. Această aplicație a fost creeată pentru a reduce rata de eșec la examenele JAMB. Media Interface Design (IMID) a lui Onabanjo este o interfață de comunicare la distanță pentru cartelele de tip PrePaid, clasată în top în categoria Ideea Cea Mai Inovatoare.

Deja la a treia editie, un atribut al acestor concursuri este faptul că inspiră continuu dezvoltatorii de software local și oamenii ingenioși să creeze produse inovatoare și relevante pe bandă largă mobilă și servicii care pot face un impact pozitiv asupra economiei africane. Prin urmare, ne bucurăm să vedem că Premiul Pan-african pentru Inovare Etisalat stimuleaza tinerii din Africa să fie creativi ", a spus el. Beneficiarii Premiului, Anthony Oniwon și Abdulganiyu Onabanjo au lăudat Etisalat pentru introducerea premiului. Ei și-au exprimat încrederea că Premiul nu va dezamăgi.

Între timp, Tecno Mobile trebuie să lanseze un dispozitiv mobil în cursul anului 2015. Potrivit producătorului de dispozitive mobile, acesta va costa doar $30.

Deși nu a fost anunțată nici o dată pentru lansarea dispozitivului, Arif Choudhary, Vicepreședintele Techno Group, a declarat că: "Techno Mobile a încercat să aducă smartphone-uri de buget și telefoane cu date in Africa. În fiecare lună în Nigeria, se pot transfera 1.3-1.5 milioane dispozitive. "

Cu mutarea îndrăzneață a Techno-ului, este clar că producătorii de dispozitive mobile au acceptat provocarea de a oferi dispozitive accesibile pentru sectorul mobil african. Nigeria, fiind o piață africană majoră, compania dispozitivelor mobile și telecomunicațiilor mobile va continua să zâmbească către bancă,  așa cum a făcut mereu.

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca
Sursa photo: 

 

EN

Ever since the telecommunications industry took a giant leap in Nigeria with the introduction of mobile telephony, the competition between the providers has increased. MTN, Globacom, Etisalat, Airtel –they all battle for the market. Customers may be happy with the service by some of the providers but the same reaction is not given to other providers. One or two of them surely perform below expectation.

In a bid to attract more customers, there has been a plethora of competitions, freebies, prizes and bonanzas thrown out to the public.

Messrs Anthony Oniwon and Abdulganiyu Onabanjo were the beneficiaries of such a competition organized by Etisalat. The two young Nigerian men last Wednesday went away with  $35, 000, approximately N6 million in Cape Town, South Africa, approximately, N6 million, as winners of Etisalat Pan-African Prize for Innovation 2014.

Etisalat used the opportunity of the AfricaCom Awards Gala Dinner which rounded off this year’s AfricaCom Conference, at the Cape Town International Conference Centre Nov 11-13 to present the prizes.

According to Etisalat Nigeria’s Director, Consumer Segment, Oluwole Rawa and his colleague Adia Sowho, Head Digital Media, the award initiative is Etisalat’s way of encouraging and celebrating valuable innovation in the African market.

To merit the award, Oniwon had created and developed an Exam mate solution, an Exam preparatory programme for JAMB candidates. That app was designed to reduce the failure rate in JAMB examinations. Onabanjo’s Interactive Media Interface Design (IMID), a remote communication interface for GPRS-enabled pre-paid meters, ranked top in the Most Innovative Idea category.

Already in its third edition, one good point about such competitions is that it continually inspires local software developers and ingenious people to create innovative and relevant mobile broadband products and services that can make a positive impact on the aggregate African economy. Therefore we are glad to see that the Etisalat Pan-African Prize for Innovation is spurring young people across Africa to be creative” he said. Beneficiaries of the Prize, The Anthony Oniwon and Abdulganiyu Onabanjo both commended Etisalat for introducing the award. They expressed confidence that the Prize will not

Meanwhile, Tecno Mobile is set to launch a low-cost mobile device during the course of 2015. According to the mobile device manufacturer, the device is expected to retail for $30 USD.

While no date has been given for the launch of the device, Arif Choudhary, VP of Tecno Group, has stated that: “Tecno Mobile has tried to bring budget smartphones and data phones to Africa. Every month in Nigeria, it can shift 1.3 million to 1.5 million devices.”

With Tecno’s move, it is clear that mobile device manufacturers are definitely taking up the challenge to provide affordable devices to the African mobile sector. Nigeria in particular being a major African market, the mobile devices and mobile telecoms company will keep smiling to the bank as they have always done.

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: nigeria, telecom, smartphone, technologie


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.