Logo

Practica rapirilor de copii in Balcani

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 11642 times
Practica rapirilor de copii in Balcani Image

Practica rapirilor de copii in Balcani

RO

Weekendul trecut, un băiețel de doi ani a fost răpit dintr-o suburbie din Belgrad. Doi oameni s-au oprit pe stradă și au răpit bebelușul din brațele mamei după care au fugit cu mașina. Copilul a fost găsit în aceeași zi.  

În timp ce mama și copilul mergeau pe stradă, un bărbat a fugit și a smuls băiețelul din brațele mamei, după care s-a urcat într-o mașină. O femeie aștepta în mașină, iar răpitorii au fugit cât au putut de repede. Poliția a blocat imediat ieșirile din Belgrad, iar răpitorii au fost prinși pe drumul principal aproape de graniță unde încercau să treacă de o poartă de taxare.

Reporterul de la televiziunea sârbă RTS a declarat că bărbatul a încercat să fugă din mașină cu bebelușul în brațe, dar poliția l-a ajuns când acesta era aproape de gardul de pe marginea drumului principal. Primul Ministru sârb, Aleksandar Vucic a declarat că infractorii care fugeau de poliție au încercat să arunce băiețelul răpit peste gard, dar ofițerii au făcut tot ce au putut pentru ca acel copilaș să fie salvat. El a adăugat că e mândru de reacția statului, a Ministrului de Interne și a Poliției și le-a lăudat acțiunile rapide și eficiente.

După cum a declarat și Ministrul de Interne, Ministul Stefanovic vizita academia națională de condus în satul din apropiere, Subotiste, iar când poliția a primit informația că infractorii ar fi încercat să treacă de poarta de taxare, gărzile de corp care îl însoțeau pe Ministru s-au alăturat și ele urmăririi, spune B92. 

Cu puțin timp înainte de răpirea băiețelului din Belgrad, o femeie din Sarajevo, din Bosnia și Herțegovina, a încercat să răpească băiatul. Nu se știe dacă cele două cazuri sunt legate, spune novosti.rs. După școală, copiii de la gimnaziu din cadrul Centrului Școlii Catolice au mers la stația de autobuz. Femeia a spus șoferului că a vorbit cu părinții pentru a-l lua ea acasă. Dar șoferul nu a crezut-o și nu a lăsat-o să ia copilul. El i-a spus că va vorbi cu școala și părinții, după care femeia a dispărut.

În fiecare an, din Croația dispar în jur de 700 de copii, dintre care 600 sunt găsiți rapid, dar aceștia sunt în principal copii care fug din casele lor. Mulți dintre aceștia sunt abuzați. În plus, în jur de 40 de copii care au dispărut din 2010 încă nu au fost găsiți, spune index.hr. 

În țările din Balcani nu există sistemele de alarmă care există în Statele Unite de exemplu și care se numesc Amber Alert, numite astfel după fetița de 9 ani, Amber Hagerman, care a fost răpită din fața casei ei când se plimba cu bicicleta și care a fost descoperită câteva zile mai târziu moartă.  

După această criză, Statele Unite a lansat un sistem de alarmă unic în cazurile de răpire. Toată presa, stațiile de autobuz și cele de tren, dar și aeroporturile și drumurile principale transmit știri despre copii răpiți. De asemenea, toate magazinele publică aceste știri. În Statele Unite, este obișnuit ca pozele copiilor dispăruți să se găsească pe cutiile de lapte și să apară în mod regulat la TV. 

Autor: Hvroje Fraxinus - Croația
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.abpworldgroup.com

EN

Last weekend in Belgrade suburb was abducted two years old baby. Two people stopped on the street and kidnapped baby from a mother and fled by car. The child was found later in a day.

While mother and baby were walking in the street, a man ran out and snatched a baby from the hands of the mother and pulled into the car. A female was waiting in the car, and the hijackers then drove at high speed. The police immediately blocked the exits from Belgrade, and the kidnappers were caught on the highway near border when they tried to break through a toll gate.

The Reporter of Serbian television RTS said that the man tried to escape from the car carrying the baby in his arms, and soon the police caught up him near the fence of the highway. Serbian Prime Minister Aleksandar Vucic said that criminals fleeing from police pursuit, tried to throw a kidnapped baby over the fence, but the officers did everything that the child be rescued. He added that he is proud of the reaction of the State, Minister of the Interior and Police and praised their swift and effective action.

As stated in the Ministry of Interior, the Minister Stefanovic was visiting the National driving academy in the nearby village Subotiste, and when the police received information that kidnappers broke through the toll gate, the ministers entourage joined the chase, says B92.

Shortly before the abduction of a baby in Belgrade, some woman in Sarajevo in Bosnia and Herzegovina tried to kidnap the boy. It is not known whether the two cases are connected, writes novosti.rs. After school, children of the elementary school of the Catholic School Centre went to bus. The woman told the driver that she has agreed with the parents of boy to take him home. But the bus driver did not believe her and not allow her to take the boy. He told her that should check with the school and parents, after which the woman dissapeared.

Every year in Croatia disappears around 700 children, of whom approximately 600 are quickly found and these are mainly children who have fled from their homes. Many of them were abused. In addition, about 40 children who are missing since 2010 have never been found, says index.hr.

In the Balkans there is no alarm system that exist for example in the United States and it is called the Amber Alert, and was named after the nine-year old girl Amber Hagerman who was abducted in front of her house as she drove on the bike and was found dead a few days later.

After that, the US launched a unique alarm system in child abduction cases. All media, all bus and train stations and highways and airports transmit news about the abducted child. Also all shops publish this notice. In the US, it is customary to place the photos of missing children on cartons of milk, and regularly on TV are photos of the missing children.

Author: Hvroje Fraxinus - Croatia

Share it!
Tags: croatia, copii, rapiri,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.