Logo

Philipine/Typhoon devastator

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9884 times
Philipine/Typhoon devastator Image

Philipine/Typhoon devastator

RO
Atunci când un om este furios, vă puteţi gândi la un mod prin care să-l faceţi fericit. Atunci când natura se înfurie, nimeni nu poate prezice când se va domoli. Inundaţii, erupţii vulcanice şi alunecări de teren; uneori chiar şi senzorii de la sateliţi nu reuşesc să prezică exact când se vor produce. Încă o dată, natura şi-a vărsat furia pe Filipine.

Miercuri, pe data de 16 iulie 2014, în nordul Manilei, Filipine, a lovit un taifun. Efectele devastatoare ale taifunului au putut fi văzute în multe zone în care şi-a concentrate furia; oraşul capitală, Manila, totuşi a fost cruţată. Copaci, stâlpi de electricitate şi acoperişurile clădirilor au fost rupte şi aruncate departe. Chiar mai rău, s-a raportat că 38 de oameni au murit şi că alte mii au fost nevoiţi să fugă din casele lor de frica ploilor şi a vântului.

Peste 400.000 de oameni au fost evacuaţi. Numit taifului Rammsun, mai multe bănci, şcoli şi mall-uri au rămas închise, normal. Multe drumuri din Manila au fost acoperite de moloz. 

Raporturile venite de la Consiliu declară că o femeie în vârstă de 25 de ani a fost ucisă, după ce a fost lovită de un stâlp de electricitate atunci când taifunul a lovit coasta. Din păcate, o femeie însărcinată a fost de asemenea ucisă când peretele unei case s-a prăbuşit în oraşul Lucena în sudul Manilei.

A fost într-adevăr o zi tristă pentru Filipine.
S-a raportat de asemenea că aproape 400 de zboruri au fost anulate în cele patru ore când aeroportul Manila a fost închis. Scopul a fost de a preveni orice fel de dezastre aeriene ce ar putea apărea din cauza unei atmosfere deja turbulente. Serviciile trenurilor din capitală nu au fost neglijate. Ele au fost suspendate datorită lipsei curentului.

Cei care plănuiau să meargă în vacanţă au fost de asemenea afectaţi, deoarece serviciile vapoarelor au fost suspendate, precum şi vacanţa de pe insula Boracay, unde 300 de turişti au rămas abandonaţi.  
Doar anul trecut, în Filipine s-a mai înregistrat un taifun, numit taifunul Haiyan, care de asemenea a reprezentat o experienţă de groază pentru locuitorii ţării.

În timp ce Consiliul Naţional de Reducere a Riscurilor Dezastrelor Naturale încă încearcă să ofere ajutoare pentru taifunul de anul trecut, a fost pus din nou faţă în faţă cu o altă criză. La fel ca anul trecut, Consiliul va fi nevoit să creeze şi să administreze adăposturi de urgenţă pentru persoanele ce au rămas fără case. Raporturile spun că cei mai mulţi dintre cei rămaşi fără adăposturi sunt din provincial Albay. Consiliul a făcut mari eforturi de a le oferi un adăpost în unele dintre cele mai neafectate primării, şcoli şi şăli de sport. 

Taifunul Haiyan a fost unul dintre cele mai mari cicloane care au ajuns pe uscat, lăsându-i pe mulţi fără case. Filipine încă încearcă să se recupereze după cel de anul trecut, iar acum este pusă faţă în faţă cu un altul. Ajutorul important financiar şi suportul moral primit de la comunitatea internaţională va fi mai mult decât ajutător pentru cetăţenii filipinezi. 

Una dintre cele mai importante îmbunătăţiri pe care Consiliul Naţional de Reducere a Riscurilor Dezastrelor Naturale va trebui să le facă este să construiască instituţii de detectare a vremii mai avansate, care vor detecta aceste dezastre mai devreme. După cum a fost menţionat deja, chiar dacă natura nu poate fi prezisă cu exactitate, aceste instituţii ar putea salva o mulţime de vieţi şi ar putea minimaliza distrugerile. Inimile noastre sunt alături de Filipine. 

Autor: Tubonemi – Nigeria

Traducător: Raluca

EN

When a man gets angry you can think up a way of averting it by making him happy. When nature gets angry, there is no telling when it can be appeased. Floods, volcanoes and landslides; sometimes even satellite sensors fail to accurately predict when they will come. Once again, nature has frowned on the Philippines.

On Wednesday July 16, 2014, in the north of Manila, Philippines, a typhoon hit. The devastating effect of the typhoon was seen in the disruption of power in many areas; the capital city of Manila, however, spared from that. Trees, electric poles and roofs of buildings were uprooted and blown away.

Worse still 38 people were reported dead and thousands of people had to flee from the rain and the winds. Over 400, 000 people have been reported to have been evacuated. Tagged Typhoon Rammasun, many banks, schools and shopping malls remained closed naturally.

Debris covered many roads in Manila. Reports from the Council say that a woman aged 25 was killed, after being hit by a falling electricity pole as the typhoon hit the coast. Sadly, a pregnant woman was also killed when a house wall collapsed in Lucena City south of Manila.

It was indeed a sad day for the Philippines. Also reported was that nearly 400 flights were grounded during a four-hour closure of Manila airport. The objective was to prevent any possible air disasters from occurring from the already turbulent atmosphere. Train services in the capital were not left out. They were suspended but due to the lack of power.

Holiday makers were also affected as ferry services were suspended, including to the holiday island of Boracay where 300 tourists were stranded. Only last year the country of Philippines recorded a typhoon, tagged Typhoon Haiyan, which was also a horrific experience for its inhabitants.

While the National Disaster Risk Reduction Management Council is still tying up relief efforts from last year’s typhoon, they are faced with yet another crisis. As it was the previous year, the Council will have to create and manage emergency shelters for the displaced persons. Reports say that most of the displaced people were from the province of Albay.

The Council made efforts to shelter them at some unaffected town halls, gymnasiums and schools. Typhoon Haiyan of last year was one of the biggest cyclones known to have made landfall anywhere, rendering many homeless. The Philippines is still recovering from that and yet is faced with this new disaster.

The tangible financial help and moral support from the international community will be more than helpful to the displaced Philippines citizens. One of the most important improvements the National Disaster Risk Reduction Management Council will have to make will be to employ advanced weather detection facilities that will assist in early detection of such disasters.

As noted earlier, even though nature may not always be accurately predicted, such facilities will go a long way in forestalling deaths and destruction. Our hearts are with the Philippines.

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: Philipine, taifun, dezastru, Filipine, zappernews


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.