Logo

Petrolul controleaza lumea

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4453 times
Petrolul controleaza lumea Image

Petrolul controleaza lumea

RO

Prețul petrolului schimbă economia mondială și politica mondială

Prețul petrolului este motivul schimbărilor fundamentale din polica la nivel global. Multe guverne încearcă din răsputeri să alimenteze casele din țările lor, luptându-se pe cel mai mic preț pe barilul de petrol. Aceste țări sunt spre exemplu Rusia, Venezuela, Panama și altele din estul Europei și Asia în principal. Dar și Statele Unite suferă în urma prețurilor scăzute de petrol, în timp ce industriile americane profită de pe urma prețului scăzut pe barilul de petrol.

Rusia: Lupta cu un preț din ce în ce mai mic al petrolului

Rusia depinde de exporturile de petrol și de gaz în întreaga lume. Pentru a putea face profit și pentru a se putea alimenta, Rusia trebuie să vândă petrolul la un preț mult mai mare decât este acum pe baril. Vladimir Putin se află sub o presiune imensă, deoarece a reușit să țină prețul într-o anumită limită pe piața mondială, dar cu toate acestea, pur și simplu prea mulți oameni oferă cantități uriașe de petrol spre vânzare. Cererea nu este atât de mare ca și oferta. Majoritatea companiilor de petrol din Arabia Saudită oferă petrol la un preț foarte mic, ceea ce duce la un preț per total foarte mic. Deși situația economică a Arabiei Saudite este destul de bună pentru a putea supraviețui prețurilor mici ale petrolului, unele economii nu sunt la fel de norocoase. Rusia încearcă să își mențină puterea, dar pe termen lung, s-ar putea să fie necesar să găsească noi strategii dacă prețul la petrol nu se schimbă.  

Arabia Saudită: planurile politice și economice de a domina piața de petrol

Puterea enormă a Arabiei Saudite în lumea politică vine în principal din resursele sale de petrol. Din cauza acestora, ei vor neapărat să păstreze această putere, ceea ce înseamnă că vor să domine piața globală a petrolului mai mult decât până acum. Afectând prețul la petrol, Arabia Saudită ar putea să nu facă prea mult profit. Dar pe termen lung, alți competitori, precum Panama sau chiar Rusia se vor lupta să-și finanțeze industria petrolului și companiile. Așadar, acesta este obiectivul pe termen lung căutat de Arabia Saudită.  

Statele Unite ale Americii clonează lupta fostei superputeri mondiale de a face profit din prețurile scăzute la petrol  

Statele Unite pot să aibă Arabia Saudită ca un aliat puternic și ca prieten, dar încă nu au reușit să îi facă să micșoreze prețul petrolului pe baril și să oprească vânzarea ieftină a petrolului pe piața monială. Așadar, fostele companii de succes și care aduceau profit au început să aibă pierderi în fiecare lună și în fiecare an. Soluția la această dilemă este vinderea petrolului pentru un preț mai înalt – pe care nu-l va cumpăra nimeni, principala problemă a pieței petrolului de azi. Chiar dacă unele industrii, precum industria aeriană a Americii, profită de pe urma prețurilor scăzute la petrol, economia americană per total încă se luptă să profite de prețul extrem de scăzut. Tot ceea ce pot să facă este să încerce să ajute companiile să nu mai aibă parte de pierderi în fiecare an. Din cauza efortrilor de creare a petrolului, prețul pe baril ar trebui să fie mult mai mare decât e acum pentru a putea face profit.  

Autor: Lukas - Austria
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.workers.org

EN

The oil: It‘s changes on the world economy, it’s changes on the world politics

It is the reason for fundamental changes in global politics. Many governments struggled to finance dear households, as a wrestled off the low price per barrel of oil. These countries are for example Russia, Venezuela, Panama, and other countries in Eastern Europe and Asia mostly. But also the USA suffers from the low oil prices, while some American industries profit off the low prices per barrel.

Russia: The struggle with an increasingly low oil price

Russia depends on its oil and gas exports to the whole world. In order to make a profit, and finance itself, Russia needs to sell their oil for a far higher price than the actual price per barrel currently. Vladimir Putin is under huge present, as he kenneled change the price on the world market, S thereof simply too many people offering huge amounts of oil. The demand is not as high as the offer. Mostly Saudi Arabian oil companies offer oil for a very low price, which results in an overall extremely low price per barrel. While Saudi Arabia’s financial situation is good enough to survive on the low oil price, some other economies may not. Russia is currently keeping up their power, but in the long-term they may have to find new strategies, if the oil price does not change.

Saudi Arabia: the political and economic plans in order to dominate the oil world market


Saudi Arabia’s enormous power in the world politics comes from its oil resources mostly. Due to that fact, they are keen on keeping up that power, which means that they want to dominate the global oil market even stronger than before. By pressing down the oil price, Saudi Arabia may not make that much profit currently. But in the long term, other competitors such as Panama minutes Wheeler or even Russia will struggle to finance their oil industries and companies. Therefore, it’s the long-term goal, Saudi Arabia chases.

The United States of America clone the former superpower struggles to profit from the low oil prices

The United States may have Saudi Arabia as a strong contact and friend state, they are still not able to convince them to lower prices per barrel and cut the offer for cheap oil on the world market. Therefore, formerly successful and lucrative fracking companies start to make huge losses every month and year now. The only way out of this dilemma, is to sell oil for a higher price – which wouldn’t buy anybody, which is the main problem off the oil market and you was a currently. Even though some other industries, such as the American flight industry, profits off the low on oil mineral prices, the American economy overall still struggles more than they profit off the all-time low barrel price. Best they can shop down there fracking companies so far most, they continue to make huge losses each and every year. Due to relatively efforts while creating the oil, the minimum price per barrel should be far higher to make an actual profit.

Author: Lukas - Austria

Share it!
Tags: petrol, usa, arabia saudita, austria, rusia, putin, vladimir,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.