Logo

Parteneriat de comert in SUA si Jamaica

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 5083 times
Parteneriat de comert in SUA si Jamaica Image

Parteneriat de comert in SUA si Jamaica

RO

Bunăă!! Sunt Jamaica Urban Legend cu noi vești despre Jamaica!  

Membra Congresului Yvette Clarke a repetat ideea că guvernul american este determinat să semneze un parteneriat cu Jamaica pe mai multe probleme, care are ca scop dezvoltaea economic a micii insule din Caraibe.  

„Eu mă angajez, la fel ca președintele Obama, să creez o relație între Statele Unite și Jamaica pe probleme precum comerțul, securitatea energiei și dezvoltarea economic” a declarat Clarke, în timpul discursului ei de adresare în fața Camerei de Comerț Montego Bay și în fața Premiilor Anuale din Industrie organizate la Hilton Rose Hall Resort and Spa din St James de sâmbătă.  

„Din acest motiv, am încercat să restabilesc un Caucusul Congresului Caraibean în a 114-a sesiune a Congresului” a declarat Clarke. Caucusul, a declarat ea, le-a oferit deja membrilor Congresului abilitatea de a coopera cu Caricom și alte națiuni din Caraibe, precum Jamaica, pentru  rezolva probleme precum dezastrele natural și pentru a sprijini dezvoltarea economică. „Odată cu Caucusul Congresului Caribean, noi vom continua să lucrăm cu agenții federale pentru a proteja relațiile bilateral dintre Statele Unite și Jamaica.”  

Clarke, care în aprilie l-a acompaniat pe Obama în vizita sa pe insulă, a declarat celor adunați că președintele american, care recent a publicat o declarație prin care numește luna iunie luna Moștenirii Americanilor din Caraibe, a demonstrat o preocupare adevărată față de relația dintre Statele Unite și Jamaica și alte teritorii din Caraibe.  

„În cadrul întâlnirilor cu Primul Ministru Portia Simpson Miller și alți lideri, președintele Obama a promis că va extinde sprijinul pentru dezvoltarea economică în regiune” a subliniat ea, adăugând că negustoria dintre membrii Caricom și Statele Unite va continua să crească, ajungând să valoreze câteva miliarde de dolari în fiecare an.  

Ea a menționat faptul că există multe oportunități pentru colaborări, inclusiv zone precum dezvoltarea energiei din surse regenerabile, importanța cărora națiuni precum Jamaica și altele din Caraibe o înțeleg și în care au investit mult, aici vorbind de tehnologia energiei solare, energia eoliană.   

Clarke a argumentat faptul că fiind un membru al Comitetului Energiei și Comerțului, care are autoritate totală asupra comerțului regulat, și vicepreședinte al Caucusului Caribian în Casa Reprezentanților, ea a muncit mult pentru a sprijini alocarea de resurse pentru dezvoltarea economică, precum și pentru a facilita investiții în Caraibe.  

Ea și-a exprimat perspectiva că investițiile ar crește în mod dramatic, dacă oficialii și agențiile guvernamentale alese în Statele Unite vor dezvolta procedure ce permit companiilor din Caraibe să acceseze resurse la o dobândă destul de bună, permițând astfel investitorilor din zonă să câștige sume frumoase de bani din dobânzi. Acest lucru va crea mai multe joburi și va extinde economia.  

„Acesta este un motiv pentru ca mă dedic atât de mult colaborării cu toate agențiile federale pentr a încuraja investițiile directe din Statele Unite, în special din partea comunității caraibiene-americane în Jamaica și în națiunile Caricom.

Între timp, cinci lideri uimitori de afaceri au fost introduși în Wall of Fame al Camerei de Comerț Montego Bay și al Liderilor Industriei în Afaceri. Cele cinci legende sunt moguli ai industriei hotelurilor.  

Autor: Ricardo - Jamaica
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.abcnews.com

EN

Hello!! This is Jamaica Urban Legend here to offer some more news about Jamaica!

Congresswoman Yvette Clarke has reiterated that the US Government is committed to partnering with Jamaica on a raft of issues, aimed at strengthening economic development in the Caribbean island.

"I am committed, as President Obama has been committed, to building the relationship between the United States and Jamaica on issues such as trade, energy security, and economic development," said Clarke, during her delivery of the keynote address at the Montego Bay Chamber of Commerce and Industry Annual Awards Banquet at the Hilton Rose Hall Resort and Spa in St James on Saturday.

"For this reason, I have worked to re-establish the Congressional Caribbean Caucus of the 114th Session of Congress," Clarke said. The caucus, she said, has already provided Members of Congress with the ability to coordinate with Caricom and individual Caribbean nations, such as Jamaica, to resolve problems such as natural disasters, and to support economic development. "With the Congressional Caribbean Caucus, we will continue to work with federal agencies to protect bilateral relations between the United States and Jamaica," she said.

Clarke, who in April, accompanied Obama on a visit to the island, told the gathering that the US president, who recently issued a proclamation designating June as National Caribbean American Heritage month, has demonstrated a genuine commitment to the relationship between the US and Jamaica and other Caribbean territories

"In meetings with Prime Minister Portia Simpson Miller and other leaders, President Obama pledged to expand support for economic development in the region," she emphasised, noting that trade between Caricom members and the US continues to increase, and has amounted to billions of dollars every year.

She noted that there are many opportunities for collaboration, including areas such as the development of renewable energy, in which Jamaica and other Caribbean nations understand the consequences of global climate change, and have invested in wind energy and solar energy technology.

Clarke argued that as a member of the Energy and Commerce Committee, which has broad authority to regulate trade, and Co-Chair to the Caribbean Caucus in the House of Representatives, she has worked to support the allocation of resources for economic development, as well as facilitating investments in the Caribbean.

She expressed the view, however, that investments could increase dramatically, if elected officials and government agencies in the United States develop procedures to allow companies in the Caribbean to access resources at a fair rate of interest, thus allowing investors in the region to earn a fair rate of return. This, she said, would create jobs and expand the economy.

"This is one reason why I am particularly dedicated to collaborating with all federal agencies to encourage direct investment from the United States, particularly from the Caribbean American community, to Jamaica and Caricom nations.

Meanwhile, five outstanding business leaders were inducted into the inaugural Montego Bay Chamber of Commerce and Industry Business Leaders Wall of Fame during the glitzy function. The five industry legends are hotel mogul.

Author: Ricardo - Jamaica

Share it!
Tags: jamaica, sua, obama, parteneriat, comert,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.