Logo

Pakisytan/ Islamo -fobia o greseala?

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 6868 times
Pakisytan/ Islamo -fobia o greseala? Image

Pakisytan/ Islamo -fobia o greseala?

RO

Există oameni răi și  există oameni buni, indiferent de care este religia, naționalitatea sau tara din care fac parte. Acesta este modul în care văd oamenii sau cum am încercat să văd oamenii, indiferent de problemă  încearcând să am o perspectivă neutră. Atingerea unei  astfel de poziții este un pic cam greu, nu este ușor să vezi oamenii și caracterul lor fără să iei în considerare grupul din care fac parte și propriile mele experiențe personale au indicat faptul că nu toți oamenii sunt capabili să se ridice mai sus de apariții. Sunt  gânduri ciudate  înainte de a scrie un raport, dar gândurile la care mi-a fost greu să renunț.

Ceea ce mă face sa scriu despre  acest  incident, un incident izolat de discriminarea rasială care nu ar fi trebuit să aibe loc. Un student pakistanez tânăr rezident în Belgia a fost uimit să vadă poza lui la știri, fiind declarat  un suspect căutat pentru terorism. Crima lui: transporta un echipament sportiv (o bâtă de cricket) - ploua si in timp ce el a fost în stația  de așteptare a transportului local a pus cămașa  pe ea pentru ao proteja de ploaie. Un bărbat de culoare, cu barbă care transportă un obiect care arată ca o armă ascunsă  - la fost titlui la știre - și mai rău este faptul că familia a suferit consecinț  aduse de către poliție.

Tatăl său, membru al consulatului  pakistanez este expediat din Belgia, el este obligat să se mute din cauză că a adus numele de Pakistan în discriminare și a creat un exemplu prost. Când  a fost contactat  de către autoritățile pakistaneze  acesta a observat o contradicție  acuzațiile făcute și evenimentul petrecut.  La urma urmei el servit  Belgia de aproape opt ani fără nici o problemă și nu a fost furnizat  nici un indiciu de un posibil transfer.Incidentul în sine a fost șocant și dezgustător în cel mai absurd sens și implicațiile au fost inutile. Libertatea  personală și a vieții private sunt valorile noastre de bază și trebuie să fie respectate în toate împrejurările. Culoarea pielii noastre, barba sau lipsa acesteia, turbanul, stilul de aranjare al părului, hijab, burqa sunt doar simple alegeri pe care le facem - nimic mai puțin, nimic mai mult. Tânărul nu a avut cunoștință de implicațiile care au venit asupra sa, un act nevinovat fără ramificații juridice - este aceasta directia pe care ne dorim ca societatea noastră să ia ?

Există probleme, nu există cu siguranță. Adevărat, că există o amenințare tot mai mare asupra  Europei făcută  de fanaticii  religioși, atât musulmani și non-musulmani, dar acesta  este momentul în care trebuie creeart un exemplu de dreptate și egalitate. Acesta este momentul și locul pentru a arăta că suntem uniți pentru omenire. Să nu ne fie sclavi care  să se teamă.

Sper, dar când văd  astfel de știri, speranța mea se diminuează !!!
Reporter: Zak Hades - Serbia
Traducător: Roxana Samfira
Sursă foto: localwebmarketingservice.com


EN

There are bad people, there are good people and that is irrespective of which religion, race or country they belong. That is how I see the people or how I have tried to see people, disregarding the bias and trying to have a neutral perspective. Reaching such a position is a bit hard, it is not easy to see people for who they are rather than which group they belong to and my own personal experiences have indicated that not all people are able to rise above appearances. Strange thoughts before writing a news report, but thoughts that I am finding hard to let go.

What makes me write this is an incident, an isolated incident of racial indiscrimination that should have never occurred. A young Pakistani student residing in Belgium was astonished to see his picture in the news as a wanted suspect for terrorism. His crime: carrying a sports equipment (a cricket bat) – it was raining and while he was waiting for local transport he put his sweat shirt on it to protect it from rain. A man of dark skin tone with a beard carrying an object that looks like a concealed weapon made him headline news – and worse his family may or may not have suffered the consequence of the mistake made by the police.

His father, member of Pakistani consulate is being shipped out of Belgium, according to him he is being forced to move out because he brought the name of Pakistan in disrepute and created a bad example. When contacted the Pakistani authorities’ claim that his tenure was over and that he is being brought back, a contradiction as the man himself claims that there was no prior indication to any such event or his term having a specific tenure. After all he had been serving in Belgium for almost 8 years without any problem and no indication of a possible transfer was provided.

The thing is that the incident in itself was shocking and disgusting to say the least and the implications unnecessary. Personal freedom and privacy are our core values and they must be respected under all circumstances. The color of our skin, the beard or lack of it, the turban, the hair style, the hijab, burqa are just mere choices that we make – nothing less, nothing more. The young man had no knowledge of the implications that came his way, an innocent act with no legal ramifications, no malicious intent persecuted and dealt in an almost cruel and unjust way – is this the direction that we want our society to take?.

There are problems, there definitely is no denying but when we close our eyes and start following the hyperbole, the problems only increase. True, that there is an increasing threat to Europe from religious hardliners, both Muslim and Non-Muslim but this is the time where you stand tall and create an example of justice and equality. This is the time and place to show we stand united for humanity. Let us not be slaves to fear, for once we are enslaved to fear, rational or irrational, the only outcome is panic. The signs of panic are appearing, I just hope I am wrong.

I am hopeful but when I find such news, my hope dwindles!!!

Reporther: Zak Hades - SerbiaShare it!
Tags: musulmani, non-musulmani, discriminare


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.