Logo

Pakistanul si India, unite de valul de caldura!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4481 times
Pakistanul si India, unite de valul de caldura! Image

Pakistanul si India, unite de valul de caldura!

RO

India și Pakistanul rareori fac ceva împreună – de fapt acest lucru are loc foarte foarte rar, deși cele două țări au legături geografice potrivit cărora evenimentele majore din regiune afectează ambele țări. Acum că a venit vara – lucrul care le leagă pe ambele țări este valul extrem de căldură.  

Secole întregi, călătorii și turiștii din întreaga lume au venit să viziteze subcontinentul indian. Acesta era locul unde solul era fertil, unde pământul era foarte bogat și unde regiunea era formată din mai multe țări. Pământul era irigat de mai multe râuri – Indusul a dat naștere uneia dintre cele mai vechi civilizații, în timp ce Gangele are un statut mitologic. La fel ca și Nilul din Africa și Amazonul din America de sud – aceste râuri sunt centrul vieții subconștientului.  

Câmpiile luxuriante din Punjab (care este împărțit acum între Pakistan și India) și solul fertile al Gangelui mereu au oferit totul pentru ca oamenii să poată supraviețui, trăi și în cele din urmă, să prospere. Când cei din nord, vest și est au venit aici – au rămas uimiți de bogățiile pământului. Cu toate acestea, toți se plângeau de un singur lucru – era puțin prea cald pentru gustul lor.  

La fel cum Rusia este prea rece pentru ca invadatorii să se stabilească acolo – subcontinentul indian era prea fierbinte pentru mulți dintre ei. Totuși, trebuie menționat faptul că asta nu i-a speriat pe toți, deoarece bogățiile pământului asigurau faptul că în ciuda temperaturilor foarte ridicate și a nivelului ridicat de discomfort – existau destule bogății naturale care să le ofere tot ceea ce aveau nevoie pentru a supraviețui.  

Lucrurile s-au schimbat însă în câteva sute de ani. Suprapopularea înseamnă că regiunea este plină de oameni. Solurile fertile și râurile care curg aici au fost umplute de poluare și de deșeurile create de oameni. Chiar și râurile antice și protejate sunt în pericol de a dispărea. Dacă includem și Bangladeshul – subcontinentul indian poate fi numit gazda a un sfert din întreaga populație a lumii.  

Încălzirea global, folosirea și abuzul resurselor naturale și alți factori ai climei au făcut ca temperaturile să crească și mai mult în toate țările din regiune (Pakistan, India, Sri Lanka și Bangladesh). Deși ultimele două se bucură totuși de temperaturi suportabile, valurile de căldură au devenit ceva obișnut în India și Pakistan. Chiar și orașele aflate în apropiere de mare se confruntă acum cu temperature arzătoare. Karachi, cel mai mare oraș din Pakistan a fost afectat enorm anul trecut de valul de căldură – peste 1000 de morți în doar o săptămână. Multe orașe din India au avut aceeași soartă, mii de oameni murind din cauza căldurii.  

Recordurile temperaturilor continuă să fie doborâte de la săptămână la săptămână. Un oraș din Rajhastan (India) a avut parte de cea mai înaltă temperatură înregistrată vreodată. Temperatura din acel oraș a trecut de 50 de grade Celsius (mai exact, termometrele arătau o temperatură de 51 de grade Celsius). Aceasta este cu un grad mai mare decât recordul anterior – înregistrat în 1950.  

Este destul de obișnuit ca în verile foarte călduroase să se înregistreze temperaturi mai mari de 40 de grade, dar când trec de 50 – asta e ceva cu adevărat extraordinar.  

Același lucru are loc și în orașele pakistaneze – unde temperaturile nu numai că sunt mai mari, ci durata valurilor de căldură pare că a crescut și ea. Directorul secției de meteorology a declarat că durata valurilor de căldură a crescut cu 200%. Potrivit lui, deși acest fenomen era destul de obișnuit în trecut, durata prelungită de la două la cinci zile maxim în trecut trecând în ziua de azi de la 7 zile la 10. Un val izbitor de căldură ce durează în jur de o săptămână într-o țară unde există o criză a apei și a electricității duce la evenimente catastrofale.  

Poate că cele două țări sunt separate prin granițe (pe lângă asta, această graniță este una dintre cele mai ostile din lume), dar acum se pare că nu există diferență între ele în ochii zeilor ploilor.  

Schimbarea vremii ar putea fi o schimbare pe termen lung sau una sezonieră – indiferent care ar fi cauza însă, cineva trebuie să gândească și să creeze anumite soluții care să îi ajute pe oameni să supraviețuiască. Mii de decese în fiecare an datorită valurilor de căldură nu este un lucru bun pentru țările respective. Mulți oameni din guvern vor să înceapă să lucreze la câteva soluții. Până la urmă, cele două puteri nucleare nu pot să își lase cetățenii să moară în fiecare an din cauza sistemelor lor proaste.  

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.yournewswire.com

EN

It is not often that India and Pakistan do something together – in fact it is a rare even that hardly ever happens however the geographic ties of the countries are such that there are some events that both have to face together. Now that summer is here – the thing uniting the two countries together is the extreme heat wave.

For centuries, travelers and tourists from all over the world have rushed to the Indian Sub Continent. This was the land that was always fertile, always full of riches from the earth, and always broken in to many sovereign states. The land was irrigated by many rivers – Indus gave birth to some of the most ancient civilization while Ganges has almost a mythological status. Like the Nile in Africa and Amazon in South America – these rivers were the center of the life on the Sub Continent.

The lush plains of the Punjab (which is now divided between India and Pakistan), and fertile lands of Ganges always gave plenty for the people to live, survive, and eventually thrive. When raiders from the North, West or East came – they were always surprised by the richness of the land. However one complaint remained – all of them found the place a bit too hot to handle.

In a way just like Russia was too cold for invaders to settle in – the Indian Sub Continent was too hot for a lot of them. Let it be known that this did not deter all of them, as the riches provided by the land ensured that even when the temperature sored to levels of discomfort – there was plenty on offer to keep the foreigners entertained.

Things though have slightly changed from what it used to be hundreds of years ago. Over population has meant that the place is now teeming with individuals. The fertile lands and the rivers that flowed here have been filled with human waste and pollution. Even the ancient and protected rivers are in danger of slowly dying out. If we include Bangladesh in the mix as well – the Indian Sub Continent can be termed as the home of almost one quarter of the entire world’s population.

The global warming, the use and abuse of natural resources, and other climate factors have meant that the temperatures continue to go higher in all the countries involved (Pakistan, India, Sri Lanka and Bangladesh). While the latter two are still having some bearable temperatures, heat waves have become a norm in India and Pakistan. Even cities that were close in proximity to the sea are now facing with soaring temperatures. Karachi, the largest city in Pakistan saw a massive heat wave last year that resulted in over a 1,000 deaths within the week. Many cities of India suffered the same fate where thousands of people lost their life due to heat strokes.

The records continue to tumble in terms of heat. A city in Rajhastan (India) has seen the highest temperature ever recorded. The temperature in that city crossed 50 degree centigrade (an exact reading of shaded temperature of 51 degree centigrade). This is almost a degree more than it has ever reached – a temperature that was reached in the 1950’s.

It is common for summer temperatures to hover above 40 degree centigrade but when they go above 50’s – that is definitely something out of the extraordinary.

The same is the case with Pakistani cities – that not only have higher temperatures; it seems that the duration of the heat waves have lengthened as well. The chief Meteorological officer exclaimed that the duration of the heat wave has almost increased by 200 percent. He claims that although the phenomenon was common before, the prolonged duration from a couple of days to five at maximum in the past has gone up to 7 to 10 days. An excruciating heat wave that lasts about a week and in a country that also has water and electrical shortages results in catastrophic events.

The two countries may have separated their borders (not just that, this happens to be one of the most hostile borders in the world), but it seems that they are still pretty much connected in the eye of the weather gods.

This weather change may be part of long term climate change or it can due to seasonal shifts – no matter what the cause is, someone really needs to dig in and develop solutions that can help the people survive. Losing thousands of people every year due to heat waves isn’t a thing that nations are built on. A lot of people in the government need to really up their game and develop solutions. After all, two nuclear powers cannot let precious human life go to waste every year due to their poor systems. 

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: india, pakistan, bangladesh, asia, caldura, temperaturi, nuclear, sezonier,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.