Logo

Pakistan/Malala - Premiul Nobel pentru Pace!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8471 times
Pakistan/Malala - Premiul Nobel pentru Pace! Image

Pakistan/Malala - Premiul Nobel pentru Pace!

RO

Ştim cu toţii de tânăra din Pakistan nominalizată pentru premiul Nobel, o fată pe nume Malala Yousufzai. Este o domnişoară foarte curajoasă şi foarte talentată care a ajutat la conştientizarea importanţei educaţiei pentru tinerii din Pakistan, fete şi băieţi. A scris bloguri online sub un preudonume, a fost descoperită de media şi a început să apară la televizor. Dintr-o dată, ea face repede senzaţie printre oamenii din Pakistan şi restul lumii. Nu există nimeni în Marea Britanie sau în Statele Unite care să nu o ştie.

Într-o zi când se întorcea de la şcoală cu autobuzul, a fost împuşcată în frunte de doi talibani înarmaţi care au preluat controlul asupra autobuzului. În acest atac foarte drastic, Malala a fost grav rănită şi la prima vedere doctorii au anticipat că nu va trăi pentru mult timp. Alte două fete din aceeaşi clasă cu Malala au fost rănite de asemenea în această tragedie şi au fost şi ele duse la spital. Cele două fete şi-au revenit, dar starea Malalei era foarte critică, a fost transportată pe calea aerului la Dubai şi apoi în Marea Britanie într-o stare atât de critică, apoi a fost tratată de nişte doctori profesionişti care au scos cu succes glonţul. Tânăra fată, curajoasă, şi-a revenit repede şi a reapărut pe micile ecrane şi în ziare pentru a lupta pentru lucrurile în care credea şi pentru a întruchipa vocea Pakistanului.

Malala a fost nominalizată pentru premiul Nobel pentru pace şi Pakistanul se mândreşte cu ea. Dar din moment ce fiecare are propriile păreri, Malala este şi detestată în unele zone din Pakistan care pretind că a fugit din ţara ei sau care întreabă dacă acum că s-a însănătoşit, se mai întoarce în Pakistan? Malala şi familia ei locuiesc încă în Regatul Unit al Marii Britanii datorită pericolelor cu care se confruntă în Pakistan.

Forţele Speciale şi Departamentul de Poliţie din Pakistan au fost de atunci cu ochii în patru în căutarea acestori bărbaţi şi nu le-au putut da de urmă până acum. A fost eliberată o declaraţie specială de către departamentul de poliţie din Pakistan conform căreia bărbaţii vinovaţi în acest caz au fost prinşi şi se află acum în custodie. Aceste ştiri au agitat media în jurul Pakistanului şi a fost de asemenea eliberată şi o declaraţie din partea familiei tinerei prin care spun că se bucură cu adevărat că i s-a făcut dreptate Malalei în patria sa.

Odată cu capturarea acestori doi bărbaţi, se poate înfăptui multe lucruri mari în viitor. Forţele Speciale pot ajunge în inima răului şi îl pot smulge. Cei doi bărbaţi din custodie vor ajuta mai mult ca sigur la elucidarea vacarmului din Taliban, grupări care se găsesc în regiunile nordice ale Pakistanului şi care trebuie alungate.

Suntem foarte bucuroşi că au fost prinşi bărbaţii care au îndrăznit să tragă în fruntea unei fete şi că se face ceva mai mult. Ce se va mai întâmpla în continuare? Zapper News vă va ţine pe toţi la curent.

 

Autor - Adam Fiaz - SUA

Traducator - Mangalea Ioana 

Sursa foto - divas-world.com

EN

We all know about the Nobel Prize nominee from Pakistan, the young girls named Malala Yousufzai. She is a very brave and a very talented young woman who has helped raise awareness for education of little girls and boys in Pakistan. She wrote online blogs by a pen name and was discovered by the media and started to appear on television. All of a sudden, she was an instant sensation for people of Pakistan and the rest of the world. There won’t a person in the United Kingdom or the USA that doesn’t know her now.

One day while she was arriving home from school in a school bus, she was shot in the forehead by two armed Taliban who hijacked the bus. In this very drastic attack, Malala was severely injured and on the first glance, doctors had anticipated she wouldn’t live for long. Two others girls from Malala’s class were also injured in this tragedy and were taken to the hospital too. The two girls recovered but Malala was very critical, she was flown to Dubai and then to the United Kingdom and in such a critical condition and then she was treated by some skilled doctors who successfully took the bullet out. The brave young girl made a very quick recovery and was back on the television screens and newspapers to stand up for what she believed in and to raise a voice for Pakistan.

Malala was nominated for the Nobel Peace Prize and made Pakistan proud. But as everyone has their own opinions, Malala got lots of hate from some areas of Pakistan claiming that she fled her own country or saying that now that she has recovered, will she be returning to Pakistan? Malala and her family still reside in the United Kingdom due to the dangers that they face in Pakistan.

Special Forces and the Police Department of Pakistan have been on the lookout for these men ever since and they had no traces of them up until now. An official statement was released by the Pakistan Police department that the men guilty for this case have been caught and are now under custody. This news churned up the media around Pakistan and an official statement from Malala’s family was also released saying that they were really happy that justice is being brought to Malala in her home land.

Having these two men in captivity can lead on to many big things in the future. The Special Forces can go to the roots of the plague and strip from there. The two men in captivity will most probably help unravel a racket of Taliban that are secretly residing in the Northern Areas of Pakistan and need to be driven out.

We are all very happy that the people who had the audacity to fire a bullet on a little girl’s fore head have been caught and more is being done. What else is going to happen next? Zapper News will keep you all updated.

 

Author - Adam Fiaz - The USA 

Share it!
Tags: pakistan, premiul, nobel, pace, malala


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.