Logo

Pakistan/Inundatii catastrofale

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10283 times
Pakistan/Inundatii catastrofale Image

Pakistan/Inundatii catastrofale

RO
Pakistan, locul unde ceva se întâmplă mereu, fie că este vorba de furori politice, vreme agitata sau de furia naturii,  întotdeauna este ceva ce duce către un dezastru, iar oamenii reușesc întotdeauna să îi reziste. Evaluarea politică nu s-a încheiat încă și mama natură e hotarâtă să testeze  oamenii din Pakistan, chiar mai mult acesta este sezonul de inundații în Pakistan. Există cinci afluenți ai râului Indus care se varsă în întreaga așezare Punjab, una dintre provinciile din Pakistan. În fiecare an, acești afluenții ajunși  peste flux adună apă după ploi abundente și topirea ghețarilor. Acest lucru duce la inundații imense care aduc pagube importante în întregul ținut Punjab. Săptămâna trecută a plouat foarte mult în tot Pakistanul, ploaia nu a tinut departe vremea frumoasă în zonele mai înalte ale Pakistanului, dar în zonele mai joase și de câmpie, inundațiile au fost întotdeauna o problemă foarte mare.

Cu toate că în cele din urmă poporul a luat o pauză de la imensa căldură a deșertului Sahara, ploaia a adus mai mulți factori de dezintegrare. Mai întâi de toate,fiind o țară cu un climat uscat,  Pakistanul nu are prea multe siteme de controlare a apei, si este destul de  difici sa conducă apa ce rămâne pe drumuri zile intregi in zonele de câmpie.Acest factor duce la o apă intoxicataă, carea junge in casele oamenilor sau alte locațtii care in mod normal ar trenui sa se folosească de apă curată si pe langă asta dă naștere multor boli transmise de animalele sau insectele care ajung in contact cu bacteriile din apă.

În sate și zonele rurale, ploaia cauzează daune grave la casele oamenilor. Deoarece cea mai mare parte a populației din aceste așezări ale Pakistanului locuiesc în case de noroi și cabane de paie. Aceste case suferă o distrugere parțială dar și totală, in cele mai multe cazuri  acoperișurile caselor suferă leziuni si se prabusesc.Există din ce in ce mai multe rapoarte ce conțin situații in care case întregi ajung să se prăbușească îngropând locuitorii in interior.
Astfel de tragedii rareori provoacă pagube majore, deoarece casele sunt făcute din noroi iar oamenii nu  unt capabili să scape înainte să se întâmple o tragedie existând de ecle mai multe ori rapoartate  ce indică leziuni.

Cel mai rău lucru  adus de aceste ploi sunt inundațiile. Acestea  provocă o mulțime de daune materiale și pierderea de vieți de oameni si in cele mai multe situații guvernul nu asigură nimic.
În 2012 s-a întâmplat un fenomen natural, care a dat peste cap mass-media din întreaga lume. Din cauza inundațiilor din 2012, o mulțime de țânțari si de parazitți au  luat naștere.Au existat de asemenea și păianjeni care au creeat găuri imense in copaci blocând o multime de gândaci si astfel a fost ținut sub control ecosistemul. Toată lumea a vorbit despre această minune a naturii ce a făcut lucrurile un pic mai ușor pentru oameni, existatând mai puține riscuri de boli.
In prezent,  inundațiile aduc din nou o mulțime de daune la oameni cu toate că nu sunt la fel de intense ca in 2012 raportul mortalitații fiind unul scazut dar pierderile au crescut extraordinar de mult.
Multe case au fost reduse la ruine în urma inundațiilor dure, lucrurile oamenilor au fost distruse, iar acestia au rămas fără hrană zile intregi, fără nici un ajutor. Accțiunile de salvare nu sunt atat de bine puse la punct dar fiecare incearcă sa ajute la reabilitarea situației.

Vă vom ține la curent cu ceea ce urmeaza!

Autor:Adam Fiaz USA
Traducător: Roxana Samfira
Sursa foto: econews.com.au  
EN
Pakistan, where is something is always happening, be it political hoards and furors or the fury of nature, something is always wreaking havoc and the people always manage to withstand it. The political appraisal hasn’t ended yet and Mother Nature comes to test the people of Pakistan even more. It is the season of floods in Pakistan. There are five tributaries of the Indus River that flow throughout Punjab, one of the provinces of Pakistan. Every year these tributaries over flow with water after heavy rainfall and melting of glaciers. This causes immense floods that bring extensive damage throughout Punjab.

Last week it rained immensely throughout all of Pakistan, the rain fought away the heat and the weather was beautiful in higher areas of Pakistan but in lower and plain areas, flooding has always been a very big problem. Despite the people finally getting a break from the immense Sahara-like heat, the rain brought about many factors of disintegration. First of all, being a country with a dry climate Pakistan doesn’t have much of drainage system to drain the water away from roads so the water stays on the roads for days at tops in plain areas. This causes intoxicated water to enter inside houses and other sources of clean water, also giving birth to infectious bugs like mosquitoes etc.
Then in villages and rural areas, rain causes serious damages to the homes of people. Since most of the population in Pakistan’s rural areas lives in mud houses and straw huts. These houses suffer a great deal of destruction from the rain, apparently the roofs of the houses causing injuries to the villagers and at extreme occasion entire huts or houses have been reported to collapse, burying the residents inside. Such tragedies rarely cause a death since the houses are made of mud or the people are able to escape before it happens but injuries have often been reported.

The worst thing that is brought upon by these rains are the floods. The floods cause lots of damage to property and lives of people without much dine by the government. In 2012 a natural phenomenon happened that churned up the media around the world. Due the floods in 2012, lots of mosquitoes and blood sucking parasites took birth but spiders turned trees into huge webs and all the bugs got stuck into those webs, thus keeping the eco system in control. Everyone talked about this marvel of nature and it made things a little bit easier for people as there were fewer risks of diseases.

As of now, floods are again bringing lots of damage to the people, they are not as intense as they ones in 2012 and only death has been reported by now but the property loss has been tremendous. Many houses were reduced to rubble in the harsh floods, people’s belongings were destroyed and people were left without food for days, without any help. Rescue is not so great and people seem to be helping each other to fight through it. We will keep you updated on what’s next!

Author: Adam Fiaz - USA

Share it!
Tags: http://econews.com.au


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.