Logo

Pakistan/Clifton Beach in doliu!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9667 times
Pakistan/Clifton Beach in doliu! Image

Pakistan/Clifton Beach in doliu!

RO

Inițial se credea că doar doisprezece oameni s-au înecat pe plaja Karachi, dar acum, numărul morților trece de douăzeci și patru.

Catastrofa recent petrecută pe plaja Clifton, Karachi, a lăsat cu gura căscată întregul Pakistan și a zguduit întreaga presă; corpurile a douăzeci și patru de înotători au fost recuperate din apele plajei Karachi. În cea de-a doua zi a sărbătorii Eid, s-a raportat că niște oameni s-ar fi înecat în Karachi, dar deoarece era cea de-a doua zi de sărbătoare, nu era nimeni pe plajă care să acorde ajutor, nici macar un salvamar. Înotatul era interzis, dar mulți oameni au intrat în apă în ciuda acestui lucru, ceea ce a rezultat o mare catastrofă, uimindu-i pe toți uimiți.

Când au ajuns echipele de ajutor, ei au realizat că era o sarcină de o magnitudine uriașă, deoarece mai mulți paramedici și echipe de salvare au fost chemate, s-a interzis accesul pe plajă, iar corpurile a șapte înotători morți au fost recuperate din ape. Operațiunile de salvare care s-au desfășurat întreaga noapte cu ajutorul oamenilor sau cu ajutorul luminilor au mai scos la iveală mai multe corpuri. Orice fel de ajutor oferit de voluntari a fost refuzat, iar totul a fost ținut secret față de public până când a fost dat un comunicat oficial.

Apoi, comunicatul oferit presei a declarat că au fost recuperate douăzeci și patru de cadavre, iar operațiunile încă se desfășoară deoarece oficialii cred că numărul victimelor este mai mare.

Oficialii au declarat că această catastrofă a rezultat în urma unui val imens care a creat curenți ce i-a prins pe toți înotătorii și i-a aruncat în ape mai adânci, iar deoarece nu a existat niciun fel de ajutor în apropiere, ei s-au înecat. Toate corpurile descoperite au fost identificate și revendicate și se spune că trei dintre cei decedați erau membrii aceleiași familii.

Multe din corpuri erau ale unor turiști care locuiau în afara orașului Karachi și se spune că corpurile neînsuflețite ale acestora au fost repatriate.

Guvernul provinciei Sindh a interzis publicului să intre în ape în sezonul musonului, dar oamenii au încălcat legea, iar totul s-a terminat catastrofal. Nu a mai existat niciodată un astfel de dezastru pe plaja Karachi și nu au existat niciodată atât de multe decese într-o singură zi.

În timp ce apele învolburate mai fură câte un om din când în când, nu a mai existat niciodată un astfel de dezastru pe plaja Clifton. Un număr mare de turiști a venit la plajă datorită vremii bune; mulți erau aici cu prietenii și familia. După ce s-au bucurat de căldura Pakistanului, vânturile musonice au creat valuri ce au înecat mai mult de douăzeci de oameni.

Există rapoarte neoficiale care spun că numărul cadavrelor care au fost recuperate depășește treizeci, dar nu suntem siguri. Odată ce operațiunile de salvare încă se desfășoară, zvonurile ar putea fi adevărate. Oamenii au văzut elicoptere ce aparțin Forțelor Navale Pakistaneze și ambulanțe cum vin și pleacă după dezastru.  
Nu putem spune cu exactitate dacă se vor mai descoperi cadavre, dar acest incident va servi ca o lecție pentru public și va ajuta la îmbunătățirea forțelor de securitate de pe plajele pakistaneze.

Autor: Adam Fiaz – USA
Traducător: Raluca

Sursa foto: www.scmp.com

EN

What were initially twelve drowned people at the Karachi beach, the toll now reaches over twenty four.

The recent catastrophe at The Clifton Beach, Karachi has left the entire Pakistan befuddled and has shaken the media; bodies of twenty four drowned swimmers have been recovered from the waters of the Karachi beach. On the second day of Eid, it was reported that some people had drowned on the Karachi, with it being the second day of Eid, there was no help available at the beach nor was there any life guard crew. Swimming was banned yet many people still got into the water and resulted in a huge catastrophe that left everyone bereaved.

When help arrived, they realized it was a task of another magnitude, as more paramedics and rescue teams were called in, the beach was cleared and the bodies of seven dead swimmers were recovered from the waters. As rescue work carried on the entire night with help or search lights there were more bodies recovered. Any sort of volunteer help was declined and everything was kept secret from the public up until there was an official statement.
Then it was released to the media that a total of twenty four bodies have been recovered and work is still being carried out as officials suspect there might be more victims.

Officials said that this catastrophe was the result of a huge wave that swept away many swimmers into the deeper waters and without any help, they ended up drowning. All the bodies discovered were identified and claimed and as it has been said, three of the deceased were the members of the same family.

Many of the bodies were of tourists who lived outside Karachi and it has been said that the bodies were sent back to ancestral areas of the deceased.

The provincial government of Sindh had banned the public from going the water in the monsoon season, yet people violated the law and the proposition ended in a huge disaster. There has never been such a disaster at the Karachi beach, and there are no reports of so many deaths at the same day.

While the wild waters take away a man every now and then, there has never been such a disaster at the Clifton beach. Large number of tourists came out to the beach due to the good weather; many were with friends and family. And as they cooled of the Pakistan heat in the water, the monsoon winds blew a huge wave that took away more than twenty people.

There have been unofficial reports that more bodies were discovered and the total toll has now reached over thirty dead bodies, but we are not sure. As rescue work is still under way, the rumors might be true. The area has been sealed of all public access and heavy rescue work is going on. People have seen Pakistan Navy helicopters and ambulances rattle in and out since the disaster.

There is no knowing whether there will be more bodies discovered but this incident will definitely teach the public something and it will also work in improving security forces on Pakistan beaches.

Author: Adam Fiaz – USA

Share it!
Tags: Pakistan, plaja, morti, turisti, cadavre, Karichi, Clifton


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.