Logo

Pakistan/ Ziua femeii ...e necesara?

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12468 times
Pakistan/ Ziua femeii ...e necesara? Image

Pakistan/ Ziua femeii ...e necesara?

RO

LAHORE: Nu judecați articolul pe baza titlului – nu sunt împotriva egalității sau drepturilor femeilor. Dimpotrivă, cred în drepturi egale pentru toți oamenii, indiferent de opiniile lor, sexul, rasa sau religia lor, dar o zi specială dedicată femeilor este un concept cu care nu sunt de acord. Avem nevoie de o „zi a bărbatului”? Chiar trebuie să dedicăm o zi femeilor pentru a le face să vadă cât de importante sunt pentru noi?  

Este doar opinia mea, dar totuși – în mintea mea, femeile reprezintă aproape jumătate din umanitate, poate chiar mai mult, iar importanța lor pentru rasa umană este clară.

Acest articol însă vorbește despre  căsătoriile cu minore – o obligație din cauza căreia Pakistanul a suferit încă de la conceperea acesteia. Vârsta când o femeie își poate da consimțământul este de 16 ani în Pakistan, o femeie fără buletin se poate căsători – buletinele sunt date la vârsta de 18 ani – dar problema vârstei minime nu s-a luat în considerare în multe zone rurale și fete de 14 ani sau mai mici au fost forțate să se căsătorească sau să înceapă relații cu bărbați.  

S-a încercat eradicarea acesteia, dar în general, nu s-a făcut nimic concret. Este ca și cum nimănui nu îi pasă de o adolescentă tânără și nevinovată care se trezește în lumea complexă a Pakistanului după căsătorie. 

Astăzi, parlamentul din Punjab a înțeles într-un final că legile împotriva căsătoriilor cu minore sunt insuficiente și a creat o legislație care pedepsește astfel de acte, crescând în același timp pedeapsa și amenzile pentru cei implicați în astfel de practici.

Adevărul este că mi se pare oribil că în ziua de azi, există oameni care sunt forțați să-și trăiască viața după recomandările altor oameni, care trebuie să renunțe la libera alegere pentru că trebuie să ducă o viață pe care nu o planifică ei înșiși.

Cât de greu ar fi pentru tine, dacă ți s-ar spune chiar acum că trebuie să-ți trăiești viața într-un anumit mod – luați în considerare cum ar fi această situație pentru o adolescent care nu a primit o educație foarte bună și deci nu știe cum să își administreze întreaga viață.

Lumea este diferită - și în diferențele acestea se găsesc atâtea enigme pe care cu greu ni le-am putea imagina. În țări precum Suedia, oamenii au libertatea de a alege anumite opțiuni cu care sunt de acord, iar pe de altă parte, există oameni legați de tradiții și valori și trebuie să-și petreacă viața fără a o putea controla.

Când vom fi iluminați?

Câți ani vor mai trece până când vom evolua mai departe de instinctele noastre animalistice?

Vom fi noi iluminați vreodată?

Ne ascundem problemele, le localizăm, uităm că sunteți toți o singură rasă. Facem diferențe, împărțim și uităm.

De câte zile dedicate femeilor va fi nevoie până când o fetiță de 12 ani nu va mai fi forțată să se căsătorească cu cineva de două ori mai în vârstă ca ea?

Haideți să cheltuim mai mulți bani pe ziua femeii, nu să folosim banii aceea pentru a educa oamenii care au nevoie de asta!!!  

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.weddingcoindia.wordpress.com

EN

LAHORE: Don’t be misled by the title – I am not against equality or rights for women; on the contrary, I am a big believer for equal rights for human beings regardless of their opinions, gender, race or religion but having a day set specifically for women is not a concept that I can grasp. Do we have a “Men Day”? Do we even need to say that women require a day for making us realize how important they are to us?

I mean that is just an opinion but still – in my mind, women are almost half the humanity if not more and their importance to our race cannot be understated.

This however is an article about under age marriages – a plight that Pakistan has had to suffer since its inception. The age of consent in Pakistan is set to 16, a woman without her identity card can be married – identity card is provided at the age of 18 – but this minimum age clause has often been overlooked in rural areas and women as young as 14 or younger have been forced into relationships and marriages.

There have been some steps to eradicate that, but in general, nothing solid has ever taken place. It is as if no one actually cares about the plight of a young innocent teenager who finds herself in the complex world of life after marriage in Pakistan.

Today, the parliament in Punjab has finally realized that the laws against under age marriage are insufficient and created legislation that deems such acts as criminal and has increased the punishment and fine for people involved in such practices.

Truth be told, I find it horrific that even in this day and age, there are people who are forced to live their life based on recommendation of other people, who are forced into give up their free will because they have to and that they have to live a life that they had no role in planning.

How hard would it be for you if you were told right now that you have to live your life in this particular way – consider how difficult the situation it would be for a teenager who will in all probability not educated enough to manage her own life.

The world is different – and in its difference lay so many conundrums that are hard to fathom. At one stage and in countries like Sweden, people have freedom to make choices and take options that they feel are great and then there are places where people are bound by traditions and values and have to spend a life of control with no will.

When will we become enlightened?

How many more years are needed for us to evolve beyond our basic instincts?

Will be ever be enlightened?

We mask our problems, we localize them, we forget that we are a single race. We differentiate, we divide and we forget.

How many more women days will it take to give the rights to a 12 year old young girl being forced to marry someone twice her age?

Let us spend more money in celebrating more money on women’s day, no use in spending the money in educating people where it is needed!!!

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: pakistan, martie, cauze, copii,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.