Logo

Pakistan/ Ziua Mamei

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 7533 times
Pakistan/ Ziua Mamei Image

Pakistan/ Ziua Mamei

RO

Ziua mamei este o zi specială în care toată lumea își onorează și face surprize mamei, își arată iubirea și cât de tare o prețuiesc, deoarece ea este nu doar cea care are grijă de copii, ci și cea care deține un rol principal în dezvoltarea familiei și a societății. Ea este persoana care se chinuie din greu să își educe copilul să fie un om bun și să contribuie pozitiv la societate, dar și să îi dezvolte personalitatea și caracterul, așa că nimeni nu poate să nege importanța ei. Ziua mamei este sărbătorită pe mai multe date peste tot în lume. În funcție de diferite tradiții și culturi, aceasta se sărbătorește diferit, de exemplu în Etiopia ziua mamei face parte din festivalul Antrosht, un festival de trei zile în care toți membrii familiei se adună și participă la un ospăț uriaș în cinstea mamei și dansează și cântă. În Mexic, florile sunt esențiale, în Thailanda, oamenii sărbătoresc în palatul reginei și îi aduc cadouri reginei, dar și iasomie mamelor și consideră floarea aceasta simbolul dragostei materne. În unele țări, această sărbătoare este una oficială.

Importanța zilei mamei în Pakistan:

Majoritatea musulmanilor trăiesc în Pakistan așa că știu cum să respecte și cât de valoroasă este mama pentru fiecare musulman. Islamul vorbește clar despre rolul mamei și despre cât de mult îmbunătățește societatea și potrivit Islamului, dacă vrei să ai succes în viață, trebuie să îți respecți mama. În Pakistan, datorită tradițiilor și culturii noastre, noi ne respectăm părinții și mereu le mulțumim. Nu doar musulmanii din Pakistan fac asta, ci și cei de alte religii deoarece tradiția ne cere să ne respectăm mamele și să sărbătorim ziua lor prin festivități mari. Dar trebuie totuși să vorbim despre valoarea și importanței mamei și de aceea astăzi, în Pakistan, ziua mamei este sărbătorită cu mult curaj și cu bucurie.

Istoria zilei mamei:

Dacă ne uităm la istoria zilei mamei, aceasta a început pentru prima dată în timpul Greciei Antice și a romanilor care o sărbătoreau oferind tributuri mamei zeilor, Rhea. Apoi, în Europa, ziua mamei era folosită pentru a onora mama bisericii, iar în Anglia, oamenii o venerau pe mama lui Hristos cunoscută ca și mama duminicii, iar mai apoi oamenii au început să onoreze și femeile. După aceea, Julia a început să promoveze ideea „zilei mamei pentru pace” din cauza războiului ce avea loc în acea vreme, iar mai apoi Anna Jarvis s-a luptat pentru a introduce conceptul de ziua mamei pentru prima dată și de după asta, s-a creat asociația internațională a zilei mamei care a început să promoveze acest concept în întreaga lume, iar astăzi în jur de 40 de țări sărbătoresc această zi în date diferite cu festivități majore și de asemenea a fost declarată vacanță oficială în unele țări pentru a permite oamenilor să își petreacă timp cu mamele lor pentru că astfel se arată rolul și cât de valoroasă este mama în societate.

Autor: Muniba Mazar - Pakistan
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.wixstatic.com

EN

Mother’s day is a day when every person presents tribute and honor to her mother and also show their love and the place of the mother in the heart as she is the one who not only take care of her child but also support her child and she has dignified and important role in her family and also in a society. She is the person who makes hard efforts to make her child a good human being as possible so that her child may positively contribute in the society and she develop the character and personality of her child so one cannot deny her role. This occasion is celebrated on different days across the world. Depending on different tradition and culture it is celebrated in various ways like in Ethiopia the mother’s day is a part of their Antrosht festival which is a three days festival and all the members of the family gather on this festival and eat a large feast and give tribute to their mother by singing and dancing together and in Mexico flowers is must while Thai people gather at Queen palace and present tribute to the queen and also present white Jasmine to their mother as they think that it is the symbol of maternal love.. In some countries this day is declares as official holiday.

Importance of Mother’s day in Pakistan:

As majority of the Muslims lives in Pakistan so they know the respect and value of the mother as every Muslim believe in Islam and Islam clearly identify the role of mother and also emphasize on her importance in the improvement of the society and according to Islam if you want to achieve success in your life you have to respect your mother. In Pakistan there is a great respect of parents as because our cultural and tradition teach us to respect your parents and always be thankful to them.  Not only Muslims the non-Muslim in Pakistan because their tradition they give great respect to their mothers and celebrate this day with big celebrations. But still there is a need to raise more and more the value and importance of mother and that’s why now in Pakistan mother’s day is also celebrated with courage and Great Spirit.

History of mother’s day:

If we look at the history of mother’s day it basically go back to ancient Greek and Romans who celebrate it by giving tribute to the mother of Gods , Rhea. Then in Europe it was celebrated to give honor to the mother church and in England the people honor their mother of Christ known as mothering Sunday and then people started to give honor to both of them. After that Julia started promoting an idea for ‘mother’s day for peace’ because of war at that time and then Anna Jarvis make a lot of efforts and introduces the mother’s day for the first time and after that mother’s day international association was established which started to promote this concept and then slowly this concept spread across the world and now about 40 countries celebrate this day on different days with huge celebrations and it is also declare as official holiday in some countries to allow the people to enjoy with their mother and spend most of the time with their mother so in this way the role and value of the mother will be raised in the society.

Author: Muniba Mazar - Pakistan

Share it!
Tags: activitati, pakistan, musulman, islam, teroristi, ziua mamei, martie, sarbatoare,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.