Logo

Pakistan/ Valul de caldura face noi victime!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 5279 times
Pakistan/ Valul de caldura face noi victime! Image

Pakistan/ Valul de caldura face noi victime!

RO

Pakistanezii se pregătesc pentru un val extrem de căldură, al doilea din ultimul timp. În Karachi, orașul uriaș ce găzduiește 20 de milioane de oameni, au avut loc 1300 de decese și asta doar într-un oraș. Spitalele nu mai au locuri reci unde să țină cadavrele, deoarece multe decese ce au avut loc în zonele rurale nu au fost raportate. Anul acesta se prezice că valul de căldură va fi mult mai puternic decât înainte. Este doar aprilie, dar căldura deja a venit cu temperaturi extreme. Ce e mai rău însă va veni în iunie și iulie.  

Karachi este un oraș pe coastă și datorită acestui fapt, temperaturile nu sunt atât de ridicate precum cele din alte zone precum provincial Sindh. Cu toate acestea, Karachi-ul este o junglă de ciment și datorită densității traficului și clădirilor, se acumulează mai multă căldură și vântul nu bate atât de puternic. Din cauza asta, chiar dacă temperaturile sunt mai mici decât în alte zone, în Karachi au loc mai multe decese. Pe lângă asta, Karachi-ul se confruntă și cu cea mai mare criză de apă din istorie. Se speculează și că temperaturile vor fi și mai ridicate în anii ce vin dacă nu se iau măsuri. Există câțiva factori ce produc aceste temperaturi foarte ridicate în Pakistan.   

Primul factor este o problemă internă ce poate fi rezolvată modificând legea și doar dacă guvernul va lua măsuri concrete. Acest factor este despădurirea și comerțul ilegal de lemn. Deși despădurirea naturală este minimă, milioane de copaci sunt tăiați în mod ilegal și vânduți. În pădurile din Pakistan, oamenii deseori dau foc la copaci ca o scuză pentru a-i fura din zonă. Folosind focul ca și acoperire, ei reușesc să fure copaci fără ca autoritățile să își dea seama. Vârfurile munților pline de copaci au ajuns goale în ultimii ani și foarte puțini copaci mai există încă. Copacii care au rămas au în jur de 100 de ani. Guvernul ar putea să schimbe legile să prevină tăierea ilegală de copaci. Guvernul poate de asemenea să ia măsuri să planteze noi copaci pentru a ajuta pădurea să se reîntrăgească. Doar 2% sau mai puțin din pădurile naturale ale Pakistanului mai trăiesc astăzi.  

Al doilea factor este încălzirea globală și poluarea mediului înconjurător datorită activităților industriale. Și asta nu e o problemă internă. Pentru că Pakistanul nu arde cărbuni pentru electricitate și nici nu este o țară foarte industrializată. Poluarea și încălzirea globală vin de la vecinii mega industriali ai Pakistanului: China și India. Acestea fac ghețarii Pakistanului să se micșoreze pe zi ce trece și se speculează că în curând vor dispărea cu totul.  

Pe lângă astea, se pare că Prim Ministrul a fugit din țară și stă din ce în ce mai mult în Londra. Pakistanul are cel mai mult nevoie de un lider care să se implice.  

Cum puteți să ajutați? Puteți să căutați pe net organizații de caritate care ajută cetățenii pakistanezi afectați de acest val de căldură. Puteți dona și sprijini aceste organizații de caritate.  

Autor: Adam Fiaz - USA
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.independent.co.uk

EN

People of Pakistan prepare for an extreme heat wave second time in a row. Karachi, the bustling city of more than 20 million residents, there were more than 1300 reported deaths just in that one city. Hospitals ran out of cold storages for dead bodies as many deaths in rural areas went unreported. This year, it is predicted that the heat wave will be even worse than before. It is just the month of April and the heat is already showing extreme temperature. Worst is to come in the months of June and July.

Karachi is a coastal city and due to that its temperature doesn’t rise up as high as other areas in the Sindh province. But the Karachi is a concrete jungle and due to the density of buildings and traffic, there is more heat accumulation and less airflow. Due to that, even if the temperature is lower that other areas, there are more deaths in Karachi. To top it off, Karachi is facing the biggest water crisis the city has ever seen. And it is further speculated that the heat will be even worse in the upcoming years if environmental precautions are not taken.  There a few factors that causes this kind of heat in Pakistan.

The first factor is an internal problem that can be fixed with the regulation of law and with the government taking steps. This factor is deforestation and the illegal timber trade. While natural deforestation is minimal, millions of trees are illegally chopped and sold in the timber trade. In forests of Pakistan people often set fire to a few trees as an excuse to steal the rest of the trees from the area. Using the fire as a cover up as to why the trees are missing. Pakistan’s green mountain tops have become barren over the years and close to no trees remain; the trees that were probably 100s of years old. The government can regulate the laws more efficiently and prevent illegal cutting of trees. Government can also take the measure to start planting new trees to elevate the forest growth rate. Only 2% or even less of Pakistan’s natural forests remain today.

The second factor is global warming and environmental pollution due to industrial activities. And this is not an internal issue. Because neither does Pakistan burn coal foe electricity at a high level, nor is Pakistan a hugely industrial country. The pollution and global warming come from Pakistan’s mega industrialist neighbors: China and India. This causing the glaciers of Pakistan to shrink day by day and it is speculated that they will soon be completely gone.

Amidst of all this, the Prime Minister has fled the country and seems to be extending his stay in London further and further. Above all, Pakistan needs an honest leader for a change.

How can people help? People can look online for charities that are helping Pakistani citizen affected from the heat wave. People can support these charities and donate to them. 

Author: Adam Fiaz - USA

Share it!
Tags: pakistan, asia, caldura, val, china, poluare, despadurire, prim ministru, politica,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.