Logo

Pakistan/ Valul de caldura ce innebuneste Karachi

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 5804 times
Pakistan/ Valul de caldura ce innebuneste Karachi Image

Pakistan/ Valul de caldura ce innebuneste Karachi

RO

KARACHI:  Cel mai mare oraș din Pakistan se înfruntă acum cu unul dintre cele mai puternice valuri de căldură din istorie. Oamenii sunt sfătuiți să își ia măsuri de precauție împotriva valului de căldură, având în vedere evenimentele tragice care au avut loc după ultimul val de căldură.  

Toate spitalele din oraș sunt în alertă, iar personalului i s-a cerut să rămână în spital 24/7.  

Comisarul orașului Karachi a cerut companiei Karachi Electric, cel mai mare furnizor de electricitate să se asigure că toți oamenii au electricitate tot timpul. Karachi Electric a suferit cea mai mare pană de curent în iunie și iulie anul acesta, iar milioane de oameni au rămas fără electricitate în timpul celui mai puternic val de căldură din istoria țării.  

Directorul institutului meteorologic a anticipat că mercurul va urca până la 44 de grade Celsius în zilele ce urmează. Temperatura record actuală este de aproape 41 de grade Celsius, dar se așteaptă să fie depășită. Directorul general al institutului a explicat faptul că acceastă creștere a temperaturii este un rezultat direct al presiunii scăzute din Oceanul Arab. Potrivit acestuia, în momentul în care presiunea din Ocecan Arab scade, direcția vântului se schimbă, ceea ce înseamnă că vântul va aduce aer cald din deșert, iar ca rezultat, temperaturile cresc în orașul Karachi.  

Tiparul anormal al vremii de anul acesta ar putea fi rezultatul încălzirii globale, se tem experții. Valul de căldură care a acaparat orașul de anul acesta a cauzat 1.100 de morți, pe lângă miile de oameni care au trebuit să fie spitalizați. Experții au explicat că înainte de acesta, a mai avut loc un val de căldură, nu la fel de puternic, ce a putut fi agreat de oamenii obișnuiți. Cu toate acestea, odată cu schimbările din tiparele globale ale vremii, valurile de căldură au devenit mai frecvente și mai puternice.  

Deși oamenii sunt sfătuiți să-și facă programul în funcție de vreme și să stea înăuntru în majoritatea timpului, aceștia își continuă viața și suferă consecințele. Vremea aceasta schimbată aduce de asemenea diferite tipare ale inundațiilor, ceea ce face Pakistanul mai vulnerabil.  

Astăzi, în ciuda consecințelor provocate de schimbările de vreme și a impactului pe care acestea îl au, mulți dintre noi nu suntem conștineți de aceste evenimente globale. Trebuie să înțelegem că chiar dacă nu suntem puși față în față cu consecințele unei vremi extreme, planeta ca și întreg devine din ce în ce mai puțin locuibilă. Trebuie să ne înțelegem responsabilitățile dintr-o perspectivă mai mare și să facem lucrul care trebuie, consumând cât mai puțin și devenind din ce în ce mai eco-friendly.  

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.turner.com

EN

KARACHI:  The largest city in Pakistan is against facing one of the worst heat waves in its history. People are being asked to take precautions against the heat wave amidst the light of events that took place during the last deadly heat wave that the city faced.

All the hospitals in the city have been asked to remain on high alert while the health staff is asked to remain in the hospital at all times.

The commissioner of Karachi has asked the Karachi Electric company, the chief power supplier of electricity to ensure that electric current is available for people at all times. Karachi Electric suffered the worst power outages in June and July this year resulting in millions of people to remain without power in the worst heat wave in the history of the country.

The head of the meteorological institute has anticipated that the mercury can rise as high as 44 C in the next few days. The current recorded temperature was almost 41 C and it is expected to rise even further. The director general of the institute explained that the increase in the temperature is the direct result of lower pressure in the Arabian Ocean. According to him, the moment the pressure in the Arabian Ocean decrease, the direction of the wind flow changes bringing warm air from the deserts resulting in increased temperatures in the city of Karachi.

The abnormal weather patterns seen this year could be the result of global warming, the experts fear. The earlier heat wave in the city resulted in over 1,100 deaths along with thousands of people who had to be hospitalized. The experts explained that earlier there was one heat wave which was relatively mild in nature resulting in a weather which was easier to manage for ordinary people. However with the changes in the global weather patterns, the heat waves have increased in both frequency and impact.

Although people are advised to schedule work according to the weather and stay indoors most of the time, people often continue to carry on with their life and suffer consequences. The changed weather has also meant different flood patterns throughout Pakistan making it extremely vulnerable.

Today, despite the consequences of weather changes and the impact that they are causing, most of us are still oblivious and act in isolation to these global events. We have to understand that even if we are not faced with consequences of extreme nature, the planet as a whole is becoming less and less inhabitable every day. We have to understand our responsibilities from a bigger picture perspective and do the right thing by consuming less and becoming more eco-friendly. 

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: pakistan, vreme, caldura, morti, karachi,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.