Logo

Pakistan/ Talibanii, cea mai cruda organizatie terorista?

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4250 times
Pakistan/ Talibanii, cea mai cruda organizatie terorista? Image

Pakistan/ Talibanii, cea mai cruda organizatie terorista?

RO

ISLAMABAD: Războaiele sunt urâte – oricum le-ați pune, indiferent de câte convenții semnați la Geneza, indiferent de câte tratate se fac, rămâne ideea universală că războaiele sunt urâte și nu iese nimic bun din ele. Istoria noastră este plină de războaie și toate au fost urâte – deși unele au fost mai urâte decât altele. Am fost vinovați de bombardarea unor orașe – atât au fost de brutale unele războaie.  

Cu toate acestea, în ciuda acestui fapt, câteva principia generale s-au menținut. Violența împotriva spitalelor rămâne până astăzi o măsură oribilă. Școlile nu ar trebui să devină ținte și există un mare efort pentru menținerea numărului victimelor civile la minim. Chiar dacă nu este mereu posibil, se încearcă limitarea pierderilor de vieți civile.  

Teroriștii cu care Pakistanul se luptă de zeci de ani par că au întrecut limita aceasta. Anul trecut, o școală a fost atacată brutal, iar peste 130 de copii au fost uciși. A fost considerat un moment de cumpănă în istoria țării care a dus la începerea unei ofensive împotriva teroriștilor și a militanților care continuă până în ziua de azi. Pentru un moment, părea că pacea va reveni în țară. Frecvența atacurilor teroriste a fost redusă drastic și părea că în aer plutește pacea.  

Greșit.

Săptămâna aceasta, un alt institut educațional a devenit țintă, iar atacul a dus la moartea a 30 de studenți. Studenții neînarmați civili au fost uciși fără milă într-un război în care nu par a fi contribuit deloc. Ceea ce a urmat a fost și mai dureros – o declarație venită de la gruparea talibanilor conform căreia nu numai că au fost implicați în atacul de aici, ci că ei vor continua să atace și alte instituții care ajută armata pakistaneză.  

Atunci când declarația a fost făcută public, a devenit virală. În ziua de azi, ce se mai poate întâmpla mai rău ca asta?  

Talibanii (organizația teroristă) par că au pierdut multă putere așa că se concentrează pe cruzime. Ei au atacat școlile goale mai întâi, apoi pe o fată tânără (Malala), după care au început să atace persoanele din școli, iar acum încep o campanie crudă împotriva instituțiilor educaționale. Pânza fricii pare că se extinde. Va exista vreun sfârșit? Nu știu încă, dar poate că va exista unul. 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.thepoliticalindian.com

EN

ISLAMABAD: Wars are ugly – no matter how you put them, no matter how many Geneva conventions you sign, no matter how many treaties there are; the universal fact remains that wars are ugly and nothing good comes from them. Our history is riddled with wars and all of them have been ugly – although some have been uglier than the others. We have been guilty of nuking cities as well – such has been the brutality in wars.

However, despite all of that, a few general principles have been maintained. Violence against hospitals remains to this day a heinous act. Schools aren’t targeted and there is an effort to keep the civilian damage to a minimal. Even if it is not possible at all times, there is an effort to limit civilian casualties.

The terrorists that Pakistan has been facing for decades now seem to have crossed the limit. Last year a children school was barbarically attacked killing 130 children. It was considered as a watershed moment in the history of the country leading to the start of an offensive against terrorists and militants that is continuing to this day. For a brief moment, it felt that peace was becoming to come back to the land. The frequency of terror attacks was reduced drastically and some semblance of peace was in the air.

Wrong.

This week another educational institute was targeted resulting in the death of 30 students. Unarmed civilian students were murdered mercilessly in a war that they have no contribution in. What followed next was even more harrowing – a statement from the Taliban was issued that stated that not only they were involved in the attack here, but they will continue to target institutes and other places that act as nurseries to the Pakistan army.

When the statement was released, it went viral. In today’s world, what else can actually happen to such things?

The Taliban (the terrorist organization) appears to have lost a lot of power but they keep on expanding their cruelty index. They attacked empty schools first, than they targeted young girl (Malala), after that they started targeting anyone in a school and now they wish to launch a campaign only against the educational institutes. The net of fear so it seems, continues to expand. Is there any end to that? I don’t know, maybe there isn’t or maybe there is.

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: pakistan, musulman, islam, taliban, terorist,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.