Logo

Pakistan/ Stiri intarziate=Stiri interzise!?

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10893 times
Pakistan/ Stiri intarziate=Stiri interzise!? Image

Pakistan/ Stiri intarziate=Stiri interzise!?

RO

Aceste două articole sunt diferite – într-adevăr este un privilegiu care vine la pachet cu jobul de jurnalist care încearcă să vadă lucrurile din perspectiva tuturor oamenilor.

Nu am fost în contact cu tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile, am avut unele sarcini personale, alte angajamente și în timpul călătoriilor în pustietate, am întâlnit unii oameni cu opinii diferite despre viață ca mine și am avut parte de niște conversații foarte interesante. Pe scurt, am întâlnit un grup de oameni care credeau că informațiile precum știrile sunt nefolositoare și ar trebui să ne ferim de ele.  

În opinia lor, jurnalisum a fost cumpărat, iar presa este doar o modalitate prin care se inventează minciuni și propagandă avansată în vremurile în care trăim, iar informațiile în general nu sunt relevante și nu oferă avantaje sau beneficii persoanelor care le ascultă.

Eu, fiind o persoană curioasă din fire – a fost într-adevăr o provocare. Cum să nu fiu în contact cu lumea înconjurătoare, chiar și pentru câteva zile!

Am vrut să experimentez cum e să stai departe de lume – adică cum e să fii introvertit. Mi s-a părut ceva foarte atractiv. Cu toate acestea însă, a sta departe de lume pentru o anumită perioadă de timp este dificil. Mi-am început o carieră în care trebuie să caut știri și deodată am ajuns cineva care stă departe de astfel de evenimente și fapte. Este foarte dificil.  

Am avut nevoie de doar două zile pentru a-mi da seama că nu e de mine provocarea asta.

Și chiar dacă am încercat să gândesc rațional și să îmi imaginez că presa ar fabrica minciuni – nu pot să fiu de acord.

Este surprinzător că în ziua de azi oamenii merg atât de departe pentru a sta departe de lume – presa poate că nu este cea care poartă toate valorile noastre, dar are foarte multe lucruri de oferit.  

Lumea trebuie să știe – de la Edward Snowden la Julian Assagne, de la mogulii presei până la jurnaliștii obișnuiți, noi facem parte dintr-o lume interconectată în care informațiile trebuiesc împărțite. Da, ar putea fi niște forțe de care noi nu știm care ar putea crea propagandă dar închiderea întregii instituții este ceva complet ridicol.  

Să vă dau un exemplu – i-am spus persoanei, dacă este bolnavă, ai prefera să mergi la doctor și să primești un tratament sau să contini să te izolezi în așa fel încât nimeni să nu te poată conecta?

Nu știu sigur ce cred oamenii, ce cred cititorii despre presă, dar cred că există destul oameni buni care încearcă să obțină un venit în mod cinstit.

Războiul Rece s-a încheiat, este timpul să nu ne mai facem griji despre propagandă și să vorbim despre acceptarea presei așa cum e ea.

În opinia mea personală – lumea trebuie să fie mai ușor de acceptat.  

Dar, ciudat, există încă oameni care nu cred în asta.  

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.theleadingegdeblog.com

EN

These two posts are a bit different – indeed this is a privilege that comes when you are just as a journalist who is trying to see around things from other people’s perspective.

I have been out of touch of everything for the last few days, some personal tasks some other commitments and during my tenure in the wilderness, I came across some people who had different opinions on life as me and it ensued for some interesting and riveting conversations. To come straight to the point, I met a group of people who believe that information especially news is useless and they stay away from it.

In their opinion, journalism has been bought over and media is just a source of fabricating lies and advanced propaganda of the times that we live in, the information is irrelevant and provides no pleasure or benefit to the person searching for it.

Me being someone who is naturally inquisitive – that was a sort of challenge. To see if I could remain out of touch with the world for a few days!!

I wanted to experience how it feels to stay away from the world – naturally being an introvert; it appeared to me as a very attractive proposition. However, staying away from the world for some certain amount of time feels difficult. I am starting my career as someone who seeks news and suddenly becoming someone who stays away from such events and happenings; it is difficult.

It took me all of two days to realize that I am not cut out for such a challenge.

And even though that I can rationalize the thought process of seeing media as a fabrication of lies – I cannot agree with it.

It is surprising that even in this day and age there are people who will go to lengths to cut themselves from the world – the media may not be the torch bearer of our values but it still has plenty to offer

The world needs to know – from Edward Snowden to Julian Assagne, from media moguls to the ordinary journalist; we all are part of an interconnected world that needs the spread of information. True that there may be some forces beyond our reckoning that create propaganda but snubbing the whole institution is downright whimsical.

To give an example – I told the person that if you are sick, will you rather try to go to a doctor and hope for a treatment or confine yourself so that no one is going to have access to you.

I am not sure what people think, what the readers think about media, but I believe that there are enough good people who are trying to make an honest living.

The cold war has ended, about time that we stop worrying about propaganda and create open minds toward Media.

In my personal opinion – the world needs to be more connected.

Strangely there are people who still do not believe in the notion. 

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: pakistan, news, info,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.