Logo

Pakistan/ Scandalul Axact si diplomele false

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 7295 times
Pakistan/ Scandalul Axact si diplomele false Image

Pakistan/ Scandalul Axact si diplomele false

RO

Axact este o companie din Pakistan fondată de directorul Sohaib Sheikh. Axact a pretins că a fost prima companie de IT din Pakistan, până când a fost detronată pe 18 mai când Declan Walsh, un jurnalist de la New York Times a început să investigheze Axact. El a descoperit ceva incredibil. Ani de zile, Axact oferea diploma false pentru cursuri online precum cursuri de inginerie, arhitectură, pentru cursuri de îngrijire, etc. Aceste diploma erau falsificate folosind semnătura reală a lui John Kerry, Secretarul de Stat din SUA. Compania ajuta oficialii din Statele Unite să-și mărească profiturile.  

„Axact face zeci de milioane de dolari în fiecare an oferind diplome pentru cursuri online prin sute de școli ficționale. Corpuri false de acreditare și mărturii false conferă școlii un aer de credibilitate. Dar când clienții sună, ei vorbesc cu reprezentanții Axact din Karachi.”  

Acest citat se afla în articolul NY Times despre scandalul Axact. La puțin timp după ce acesta a fost publicat, FIA, agenția de investigații din Pakistan, a lansat o investigație asupra Axact, după ce au primit ordine de la Ministrul de Internet Chaudhry Nisar Ali Khan la puțin timp după ce oficiile din Islamabad și Karachi au fost percheziționate și computerele și alte echipamente au fost luate în custodia poliției.  

După razie, s-a estimate că s-au găsit peste 100.000 de diploma goale și carnete de student false, motiv pentru care directorul companiei, Sohaib Shekh, împreună cu alți membrii ai companiei, au fost arestați.  

Sohaib Sheikh a continuat campania pe site-ul Axact, pe rețelele de socializare și pe canalul BOL (un canal de știri deținut de Axact), pretinzând că acuzațiile împotriva lui și a companiei nu pot fi demonstrate și a cerut a cerut Ministrului Justiției din Pakistan să execute execise suo moto (acțiune ce poate fi realizată de o persoană cu o autoritate mai mare folosindu-și puterea). El a cerut de asemenea Primului Ministru și șefului armatei să analizeze situația și eventual să vină în ajutorul lui.  

Pe de altă parte, Ministrul de Interne Chaudhary Nisar Ali a declarat că publicul nu va accepta ușor acest eveniment și nu va putea fi convins de spusele Axact, ci va aștepta ca o investigație concretă să ofere un verdict. Ministerul de Externe a adăugat că „atunci când presa publică știri, este treaba guvernului să valideze acele știri, dacă sunt adevărate sau nu. Cum să fie posibil ca informații dintr-o investigație să fie publicate și guvernul să nu se implice?”  

Aproape în fiecare zi, canalele de știri din Pakistan prezintă povestea Axact oricând în timpul zilei, deoarece în fiecare zi se publică informații din arhivele Axact, informații ce ajută la crearea cazului împotriva lor, iar mulți dintre angajații Axact au fost interogați la biroul FIA și unii oficiali de rang înalt au fost arestați alături de directorul companiei, Sohaib Sheikh.

Nu s-au descoperit încă mai multe detalii, dar investigația continuă până va ajunge la capăt.

Autor: Adam Fiaz - USA
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.92newshd.com

EN

Axact is a Pakistani based company, founded  by its CEO Sohaib Sheikh. Axact claimed to be the top IT company in Pakistan, until it was toppled over on 18th May when Declan Walsh, a journalist, from New York Times began investigating the workings of Axact. What he found was ground breaking; For years Axact had been giving out fake diplomas for online courses such as engineering, architecture, nursing etc. The authenticity of these diplomas was faked using the real signature of John Kerry, US Secretary of State. The company used the help of US officials to advance it’s profits.

“Axact makes tens of millions of dollars annually by offering diplomas and degrees online through hundreds of fictitious schools. Fake accreditation bodies and testimonials lend the schools an air of credibility. But when customers call, they are talking to Axact sales clerks in Karachi.”

This was amongst the article in NY Times regarding the Axact scandal. Shortly following this, Pakistan’s investigative body FIA launched an official investigation into Axact with the official orders from the Interior Minister Chaudhry Nisar Ali Khan soon after which the Axact offices in Islamabad and Karachi were raided and the computers along with other equipment were confiscated into police custody.

After the raid, it was estimated that there were about 100,000 empty diplomas and fake student ID cards, in the light of this, Sohaib Sheikh the CEO of the company along with other officials were arrested.

Sohaib Sheikh continued campaigning on Axact’s website, Social Media and on the test transmission by BOL(a news channel owned by Axact) claiming that the allegation on him, and his company were baseless and requested the Chief Justice of Pakistan to take excercise suo moto(Action which is taken by a higher authority person using his own power). He also requested the Prime Minister and Chief of army staff to take notice of the issue in the off chance of any help.

On the other hand, the Interior Minister Chaudhary Nisar Ali stated that the public not take this event lightly and not to be swayed by the Axact’s claims, but instead wait for the proper investigation to conclude the verdict. The Minister of Foreign Affairs added that ‘when media publishes news, it is the job of the government to validate the news, whether it is false or correct; How is this possible that the information from the investigations is also published and government takes no action against this issue.’

Almost every day, the news channels in Pakistan were displaying Axacts story at any given time, because every day some new record from Axact’s archives would show up further strengthening the case against them, and a lot of Axact’s staff were questioned at the FIA office, and some high  officials were even arrested alongside the CEO of the Company Sohaib Sheikh.

Further details on this issue are yet to be discovered, as the investigation goes on, until the investigation is concluded.

Author: Adam Fiaz - USA

Share it!
Tags: pakistan, axact, it, diplome, scandal, fals,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.