Logo

Pakistan/ Relatia cu SUA e gri...

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 14561 times
Pakistan/ Relatia cu SUA e gri... Image

Pakistan/ Relatia cu SUA e gri...

RO

Este greu să reumăm relațiile dintre două țări – este imposibil să înțelegem relația dintre Pakistan și Statele Unite. Exista o perioadă în trecut când guvernul pakistanez era cel mai mare aliat pe care îl avea Statele Unite – perioada comunistă. Rușii și chinezii erau superputeri mondiale (și puteri aflate la început de drum) iar rușii merseseră până în Afghanistan. Americanii au decis apoi să ducă relația la un alt nivel, să curteze guvernul pakistanez ca pe o iubită. I-au dat cadouri, i-au gâdilat egoul – dar întreaga situația a durat doar cât a durat și războiul. CIA-ul avea nevoie de soldați pe teren iar în ISI (versiunea pakistaneză a CIA) au găsit nu numai soldați pe teren, ci și oameni care să le facă treaba murdară.

Antrenați, dedicați și cu multe abilități, cei din ISI erau tot ceea ce CIA-ul avea nevoie, chiar mai mult decât se așteptau. Rușii nu au avut nevoie de mult timp să părăsească Afghanistanul, iar mai apoi Uniunea Sovietică s-a prăbușit și din nou, dușmanul era eliminate – relația dintre cele două țări a devenit rece. Pakistanezii s-au simțit trădați, chiar folosiți, dar pentru americani, acesta era doar un pas logic pentru a merge mai departe – alți oameni de găsit, propuneri mai atractive de care să se ocupe. În istorie nu găsim numele pierzătorilor, ci doar cel al câștigătorilor.

Acum când președintele Obama vizitează acea parte a lumii, el prefer să viziteze India, menționând doar Pakistanul ca fiind un partener strategic în notițele lor neimportante. Când John Kerry a vizitat Pakistanul, el a subliniat ideea de a continua relațiile bune cu Pakistanul, lăudând rolul Pakistanului în lupta împotriva terorismului. Deși mesajele au fost mixte, când un ministru laudă Pakistanul, un altul se ridică și îl critică, cerând guvernului să facă mai multe.

Preferința pentru India a Statelor Unite este de înțeles – o putere mai mare, o țară mare care în curând va fi un lider mondial. Rivalitatea dintre Pakistan și India este doar de o parte, India fiind cea care ia deciziile, dar nici Pakistanul, când vine vorba de anumite domenii, nu este inferior Indiei. Publicul urăște rolul dual pe care America îl joacă și deși cea mai mare parte a pakistanezilor nu vor să meargă în Statele Unite (un sondaj din 2011 arată că un pakistanez din trei vrea să se mute în altă țară), ei urăsc faptul că Statele Unite adoră India mai mult decât Pakistanul.

Am avut norocul de a vedea câteva poze vechi din anii 60 – o perioadă de aur în istoria Pakistanului și am rămas surprins să văd personalități americane precum Muhammad Ali, echipa Apollo Astronaut care a aterizat pe lună și J.F. Kennedy pășind pe străzile din Karachi ca și cum ar fi fost o țară oarecare.  

Relația dintre cele două țări este greu de descries (Statele Unite este încă cel mai mare donator și mesajele de ajutor din partea Statele Unite pot fi văzute frecvent la TV). Un fel de relații ca în cartea „Cele cincizeci de umbre ale domnului Grey” – doar că în realitate! 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.reuters.com

EN

It is hard to encompass relationship between countries – it is impossible to understand the relationship between Pakistan and USA. There was a time in the past when the Pakistan Government was the biggest ally that USA had – the communist era. The Russians and Chinese were super powers (and emerging power) and Russians had ventured as far as stepping into Afghanistan. Cue the Americans who took the relationship to another level; courting the Pakistani government like a darling. Gifts were given, pleasantries were routine – yet the whole situation lasted only as long as the war went. The CIA needed foot soldiers and in ISI (Pakistan’s version of CIA), they found not only foot soldiers, they found game changers.

Trained, dedicated and skilled, the ISI were everything that the CIA had imagined in fact it was even more than anticipated. It did not take a lot of time for the Russians to leave Afghanistan and the Soviet Empire to fall and once the threat had been eliminated – the relation between the two countries became cold. Pakistanis felt betrayed even used but for the Americans, it was just a logical step to move forward – more people to find, more attractive propositions to tend to. In stories of empires, it is hard to find the losers for of course history, is only written by the winners.

Now when President Obama visits this part of the world, he prefers to visit India while just mentioning Pakistan as a strategic partner in minor foot notes. When John Kerry visited Pakistan, he stressed the importance of continuing good relations with Pakistan going as far as praising Pakistan’s role in the war against terror. The messages though have always been mixed, when one cabinet minister praises Pakistan another stands up and criticizes the government asking them to do more.

The inclination towards India of US is understandable – a bigger power, a major country and an emerging global leader. The rivalry between India and Pakistan is one sided with India calling all the shots, yet in Pakistan at some scales it is still not possible to be inferior to India. The general public loathes the dual role of America and although most of the Pakistani do want to go to America (a poll in 2011 suggested that one out of every three Pakistani wants to move to some other country to settle), they hate the fact that US adores India more than Pakistan.

I have had the luck to see some old archived pictures of the 60’s – a golden period in Pakistan’s history and it was surprising to see American royalty like Muhammad Ali, Apollo Astronaut team that landed on the moon and J.F. Kennedy  walking around the streets of Karachi as if it was just another country.

In a way the relationship between the two countries are hard to describe (US is still the biggest donor and US aid messages can be frequently seen on the TV). Probably 50 shades of grey – only this time it is real and not just a book!!

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: pakistan, usa, relatii, 50 shades,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.