Logo

Pakistan/ Prim Ministrul invinuit in Panama Papers scapa de pedeapsa!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 4663 times
Pakistan/ Prim Ministrul invinuit in Panama Papers scapa de pedeapsa! Image

Pakistan/ Prim Ministrul invinuit in Panama Papers scapa de pedeapsa!

RO

Staff report: scandalul cunoscut deja sub numele de Panama Papers, în care mai multe documente private ale Mossack Fonseca au fost făcute publice de către jurnaliști a fost unul dintre cele mai mari scandaluri financiare care au ajuns la urechile tuturor. Plângerile și acuzațiile celor care au fost implicați în scandal au fost masive – aici nu era vorba doar de hoții de rând care fură din locurile obișnuite, a fost un jurnal în detaliu unde scria exact cum fentează legea oamenii bogați în costume scumpe. Detaliile sunt minuțioase și au scos în evidență cum oamenii cu multă influență evită taxele și impozitele, dar și metodele pe care le folosesc.

În mare parte, pakistanezii știu multe despre corupția clasei de elită din Pakistan, dar nu știu până unde se întinde aceasta. Țara și-a menținut poziția ca una dintre cele mai corupte țări din lume potrivit ratingului internațional anual de transparență. Este a doua cea mai coruptă țară din lume, după Nieria și își menține poziția în top trei, deși a întrecut Nigeria în multe domenii. Scena politică a Pakistanului se concentrează cel mai mult pe lupta dintre două partide – Partidul Oamenilor din Pakistan (PPP) și Liga Musulmană Pakistaneză (PMLN). Nici unul dintre partide nu are un proces bine definit de alegere a membrilor, iar ei încă transferă puterea rudelor membrilor partidului. PPP-ul are unul dintre liderii cu cea mai mare influență din anii 70, adică de mai bine de 50 de ani, dar partidul continuă să îi folosească numele, Zulfiqar Ali Bhutto, cunoscut sub numele de Bhutto. Fiica lui, Benazir Bhutto a fost Prim Ministrul Pakistanului aproape două decenii după ce tatăl ei a fost executat în anii 90. Numele Bhutto are o influență atât de puternică încât până și fiul lui Benazir poartă numele de Bhutto, deși în țară se menține doar numele din partea tatălui.

Cele două partide politice au fost implicate într-un război politic în ultimele trie decenii. A început în 1988 când dictatorul din acea vreme a fost asasinat de oameni necunoscuți. Percepția generală în Pakistan asupra acestor două partide este că PPP-ul este mai liberal de stânga, în timp ce PMLN-ul este înclinat către politicile de dreapta, după cum indică și numele partidului, unde au inclus „Islam”. Cu toate acestea, publicul mai degrabă crede că PPP-ul este un partid extrem de corupt bazat pe elita din politică și familii feudale, în timp ce PMLN-ul are putere datorită membrilor săi care controlează industria.

Fostul președinte al Pakistanului, Asif Ali Zardari, fostul președinte al PPP-ului a fost numit „Dl. 10 la sută” datorită practicilor sale corupte potrivit cărora pentru a începe orice afacere, oamenii trebuiau să plătească 10% din totalul investiției în conturile private ale Dl-ului Zardari. Liderii PMLN-ului erau considerați a fi oameni de afaceri și femei care își foloseau resursele ca și venituri, iar când ajungeau la putere, ei se implicau în tot felul de procese pentru a-și ajuta afacerile să se dezvolte.

Toate acestea s-au schimbat odată cu scandalul Panama Papers. Documentele publicată arată clar metodele folosite de unii lideri PMLN pentru a spăla banii și companiile off-shore folosite pentru a evita taxele din Marea Britanie și Pakistan. Partidul se află la putere astăzi și s-a trezit în mijlocul unui scandal politic fără proporții. De când a apărut scandalul Panala Papers în presă, Prim Ministrul a declarat că nu au nimic de ascuns și că banii s-au acumulat acolo de-a lungul anilor. El a spus de mai multe ori că nici unul dintre copiii săi nu a fost implicat în afaceri oriunde în lume, deși documentele arată clar că toți copiii lui au fost implicați în tot felul de practici ilegale.

Cazul este analizat în cadrul Curții Supreme din țară, unde echipa apărării spune cu nerușinare că aici este vorba de detalii, că nu au existat activități financiare înafară jurisdicției, că unele lucruri ar fi putut fi înregistrate, iar acele documente ar fi fost pierdute între timp. Echipa a declarat la un moment dat că niște sume exorbitant de mari ar fi fost mutate cash dintr-o țară în alta, uneori aceste sume au fost de mai mult de 200 de milioane.

Când scandalul din Panama a ajuns la urechile publicului, Prim Ministrul Pakistanului a organizat un interviu la televizor și a declarat că viața lui este o carte deschisă. Acum câteva zile, unul dintre judecătorii ce analizează cazul a declarat că deși viața lui este ca o carte deschisă, se pare că multe pagini lipsesc din ea.

Într-o lume în care justiția este legată de detalii de acest fel, într-o lume unde oamenii sunt conduși de o clasă de elită, unde sunt construiți prea mulți pereți, unde cei bogați continuă să se îmbogățească, în timp ce săracii încearcă din răsputeri să găsească bani de mâncare, este interesant de observat cum un Prim Ministru corupt ar putea să scape de pedeapsă, deși s-a dovedit clar că există companii off-shore care îi protejează milioane de dolari netaxate obținute de la oamenii săraci.

Lumea nedreaptă pe care am construit-o, lumea nedreaptă. 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.financialexpress.com

EN

Staff report: The commonly known Panama Scandal where private documents of Mossack Fonseca were revealed to investigative staff was one of the biggest financial scandals ever revealed to common public. The hue and cry about the people involved in the scandal was massive – it did not just include the common thieves stealing from ordinary places, it was a detailed diary of how the rich people dressed in suits go about their business. The details were gory and they highlighted influential people and the methods they use to avoid taxation.

The general public in Pakistan is mostly aware of corruption of the elite class in Pakistan however the extent of that is never fully understood or known. The country has maintained its position as one of the most corrupt countries in the world as per Transparency International yearly ratings. It either is the second most corrupt country in the world, right after Nigeria or maintains a stable position in top three often even surpassing Nigeria on various metrics. Pakistan’s political scene has mostly been power struggle between two parties – Pakistan’s People Party (PPP) and Pakistan Muslim League (PMLN). Both these parties lack processes and still transfer party chairmanship to family members. PPP had one influential leader back in the 70’s which is almost 50 years from now yet the party continues to use the name of that one influential leader Zulfiqar Ali Bhutto or famously known as Bhutto. His daughter Benazir Bhutto was the Prime Minister of Pakistan almost two decades after his father was served a death sentence in 90’s. Such is the influence of the name Bhutto that even Benazir’s son carry the surname Bhutto despite the common practice in the country of carrying only one surname from the father’s side.

The two political parties have been involved in a political tug of war for the last three decades almost. It started as early as 1988 when the then dictator was assassinated by unknown people. The general perception among the common public of Pakistan about these political parties is that PPP is more left wing liberal while PMLN is bent towards right wing policies as indicated by the label Islam within its name. However the other even more common perception in the past has been that PPP is an extremely corrupt political party based on political elite and feudal families while PMLN has its power base due to the utilization of industralists as party politicians.

The former president of Pakistan Asif Ali Zardari, the ex-chairperson of PPP was commonly known as ‘Mr. Ten Percent’ due to his corrupt practices that almost meant that in order for any business to start, they had to pay a 10 percent fee to whatever they wanted to invest directly to private accounts of Mr. Zardari. While PMLN leaders were mostly thought of as businessmen and women who use their resources for income and only are involved in certain processes while in power to assist their businesses.

All of that has changed with the Panama Leaks. The leaks included detailed practices of how some of PMLN leadership was involved in money laundering and off-shore companies to avoid taxes in both Britain and Pakistan. The party is currently in power and now finds itself in the midst of a complete political fiasco. Ever since the issue of Panama Leaks resurfaced in the media, the Prime Minister has stated that they have nothing to hide and all their wealth has been accumulated over years of doing business. He has also said it several times that none of his kids are involved in any kind of business anywhere in the world however the documents clearly indicate that his kids have been involved in all kinds of business practices.

The case is being prosecuted in the Supreme Court of the country and from total and blatant defiance saying that there has never been any financial activity outside the jurisdiction the stance of the defense team has shifted towards technicalities where they claim that certain things may or may not have been recorded or records might have been misplaced. The team also at one point has stated that vast sums of money have been carried in cash from one country to another, sums as large as 200 million without any bank trail.

When the Panama case surfaced, the Prime Minister of Pakistan made an urgent television interview and stated his life is like an open book, a few days ago, one of the judges hearing the case remarked that even though his life is like an open book, it seems that a lot of pages are missing from the book.

In a world where justice remains in technicalities, where people are ruled by the elite, where too many walls are being built, where the rich continue to get richer while the poor continue to make ends meet, it is interesting that a corrupt Prime Minister of a country may even go scotch free after having off-shore companies and securing millions of dollars in tax free havens looting from poor people.

The unfair world that we have built, the utter unfair world that we have built.

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: panama papers, pakistan, musulman, coruptie, prim ministru, partid, politica,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.