Logo

Pakistan/ Prietenia cu China

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9038 times
Pakistan/ Prietenia cu China Image

Pakistan/ Prietenia cu China

RO

LAHORE: Ultimele zile au adus vești foarte bune din partea domeniului politicii în Pakistan. Acum câteva luni, guvernul părea a fi într-o oziție foarte precară – partidele de opoziție reușiseră să adune oamenii și să organizeze proteste, iar străzile Islamabadului erau pline de mii de oameni. Nu se vedeau aliații în orizont, iar guvernul simțea presiunea din toate părțile.  

Acum se pare că întunericul și tristețea a dispărut deoarece guvernul a reușit să aducă stabilitate într-o perioadă foarte dificilă. Vizita Președintelui Chinei a fost considerată a fi o poveste de succes de către guvern și contractele semnate de ambele țări sunt văzute a fi cruciale în viitorul apropiat.

Ani de zile, Pakistanul și China au fost avut o relație foarte cordială și prietenoasă. Nu a existat niciodată o perioadă în istorie când cele două țări au avut o relație problematică sau slăbită.  

Acestea fiind spuse, dacă mergem mai adânc, pare că a fost o relație durabilă de la început.

China este o țară foarte seculară care și-a controlat religiile din populație cu un pumn de fier. Pakistanul pe de altă parte a avut mereu probleme cu fanaticii și ideologiile religioase. Chiar și acum, autoritățile chineze trebuie să se ocupe de mișcarea fundamental musulmană din provincial Uighur. Anul trecut, în timpul Ramadanului, li s-a interzis tuturor bugetarilor chinezi musulmani să postească în timpul lunii Ramadan. Astfel de lucruri nu sunt înghițite ușor de fanaticii religioși, dar cele două țări au fost aliate aproape dintotdeauna.  

Când Prim Ministrul Nawaz Sharif a numit prietenia dintre China și Pakistan ca fiind „mai adâncă decât oceanele, mai dulce decât mierea și mai puternică decât fierul” aproape că a simțit ce a zis. Chestia ciudată e că deseori, astfel de declarații sunt făcute și de Beijing. Asta vine din partea Chinei, o țară cunoscută pentru diplomația lipsită de emoții.  

Președintele Chinei și-a exprimat dorința de a transforma Pakistanul într-o țară prosperă și a promis că China va sprijini necontenit Pakistanul în orice circumstanțe. Laudele sale față de eforturile Pakistanului de a opri teroriștii nu vor trece neobservate de politicienii Pakistanului. Aceeași politicieni care deseori simt că eforturile lor de a opri terorismul nu sunt observate de Statele Unite, țară care mereu le cere „să facă mai multe”.  

De acum, proiectele asupra cărora cele două țări s-au pus de acord se învârt în jurul producerii de curent electric. Timp de aproape un deceniu, penele de curent au fost o preocupare majoră în rândul oamenilor țării. Există speranță ca aceste pene să nu mai existe în viitor.  

Pentru Pakistan, o țară care nu prea are aliați internaționali, veștile pozitive sunt vești superbe. Sper doar că aceste beneficii vor ajunge într-o zi și la oamenii de rând din Pakistan. 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.news.xinhuanet.com

EN

LAHORE: The last few days have brought some serious good news for Pakistan in term of politics. A few months ago, the government seemed to be in an extremely precarious position – the opposition parties had managed to rally people in protests and the streets of Islamabad were blocked by hordes of people. There were no allies in sight and the government was feeling pressure from almost all corners.

Now it seems that the dark and gloom has lifted and the government has managed to bring stability during tough times. The visit of the Chinese President has been seen as a great success story by the government and the agreements that have been signed between the two countries are being hailed as key game changers.

For years Pakistan and China have witnessed an extremely cordial and friendly relationship. There has really been never a phase during the history of the two countries that the ties have appeared fractured or problematic.

That said, if we go deeper, it seems a very unsustainable relationship to begin with.

China is deeply secular country that has controlled religious elements within its population with an almost iron fist. Pakistan on the other hand has problems with hardline religious ideologies that have caused it immense problems. Even now, the Chinese authorities have to deal with Muslim Fundamental movement in Uighur province. Last year, during Ramadan, all Chinese Muslim government employees were barred from fasting during the month of Ramadan. Such things do not go well with the religious hardliners yet the two countries have remained allies for almost all their history.

When Prime Minister Nawaz Sharif in his latest press conference termed the China Pakistan friendship as “deeper than oceans, sweeter than honey and stronger than steel”, it almost felt that he really meant it. The strange bit is – often such shows of sentiments are equally reciprocated by Beijing. That coming from China, a country known to show very little emotional diplomacy is some achievement indeed.

The Chinese President himself stated his ambition towards a prosperous Pakistan and promised of their unwavering support to Pakistan in all circumstances and conditions. His praise of Pakistan’s effort in counter attacking the terrorist elements will not go unnoticed by the Pakistani politicians and policy makers. The same policy makers who often feel that their efforts to curb terrorism almost always go unnoticed by US who keeps asking them to “do more”.

For now, the projects agreed between the two countries seem to be revolving around Power Production. For almost a decade, power shortages have been a major concern among the people within the country. There is hope that may be some time in the future; no such shortage will be there.

For Pakistan, a country almost bereft of international allies, any positive news is great news. I just hope that some benefit of such agreements will one day reach the ordinary people of Pakistan. 

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: pakistan, china, presedinte, terorism,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.