Logo

Pakistan/ Ideologii radicale

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 11572 times
Pakistan/ Ideologii radicale Image

Pakistan/ Ideologii radicale

RO

LAHORE: Care este diferența între un neonazist și un jihadist extremist? 

Pe scurt – nici una. 

Ibrahim Ahmed s-a născut și a crescut în Londra și nu a manifestat nici un fel de interes în islamul de orice fel, dar în școala sa a fost considerat musulman. Era tratat diferit și dus de nas într-un fel de cei din jurul lui, care l-au făcut să-și dea seama că era diferit. Era urât și asta a dus la furia care a izbucnit pur și simplu – acum 18 ani când cineva i-a propus să devină jihadist într-o moschee, a spus da.  

Robert Orell, un suedez, citea în același timp „Mein Kampf” și visa că va intra în parlament și îi va ucide pe toți cei din jurul lui cu arme pe care el și prietenii le ascunseseră în păduri.  

Există o diferență între aceste ideologii dar nu există nici o diferență în rezultat – distrugere, uciderea oamenilor și controlarea celor care sunt de altă credință.

Aveau motive să fie furioși – există întotdeauna un motiv pentru care tu ești așa cum ești. Anumite circumstanțe ne sperie, chiar și pe părinții noștrii – nu sunt de acord cu toate dorințele noastre mărunte când suntem copii, dar cum ar trebui noi să reacționăm?

Ar trebui  noi să ne refugiem în ideea că toată lumea ar trebui să plătească pentru ce ni s-a întâmplat nouă? 

Faptul că atât Orell, cât și Ibrahim au reușit să își construiască o viață departe de violență și au putut fi reintegrați în societate arată că violența poate fi controlată. Orell îi ajută pe cei care suferă de tendințe violente prin organizația sa Ext, iar Ibrahim ajută adolescenții să nu cadă pradă propagandei ISIS explicându-le cum îi va influența violența și ce impact a avut asupra propriei sale vieți.

Strict vorbind, nici unul dintre noi nu primește o a doua șansă, dar ei au primit-o.

Acum vine ideea principală din acest articol, ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost uciși într-un atac aerian sau urmăriți de poliție?

Ne putem noi aștepta să eradicăm terorismul dacă urmărim oamenii și îi ucidem?

Răspunsul la această întrebare se află în șablonul creat de acești doi indivizi – violența poate fi oprită și oamenii pot trăi o viață sănătoasă dacă au șansa aceasta.  

Terorismul de stat nu va curba opri această idee – crează doar martiri, oameni care au trăit și au murit pentru o cauză și care au ajutat la recrutarea oamenilor către violență.

Dați o șansă păcii – serios, am încercat atât de multe, de ce nu putem merge în direcția aceasta?

De ce trebuie să ucidem oameni pentru a da un exemplu oamenilor să nu mai ucidă oameni?

În final, „în viață nu este vorba de ce suntem noi, ci de alegerile pe care le facem noi” și atâta vreme cât primim șansa de a alege, salvarea este posibilă.

Scădeți nivelul violenței, încurajați viața – dați vieții o șansă, dați oamenilor o șansă de a-și salva viețile!!! 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.sueddeutsche.com

EN

LAHORE: What separates a Neo-Nazi from a supposedly extremist Jihadi?

In a nutshell – nothing

Ibrahim Ahmed was born and raised in London and had no interest in Islam of any sort yet in his school he was considered as a Muslim. He was treated differently, in a way led astray by people around him who made him realize that he was different. He was hated and it paved way for him finding refuge in an outlet of anger – 18 years ago when he was approached by Jihadist in a mosque through recruiters, he said yes.

Robert Orell a Swede at the same time was involved in reading “Mein Kampf” and he fantasized about bursting in to the parliament and killing everyone around him with guns that he and his friends had hidden in the woods.

There is a difference in their ideologies but there is no difference in the result – destruction, death to people and control of those who divert from the beliefs that they have.

There was a reason to be angry – there is always a reason to be the way that you are. Circumstances scar us, even our parents do – they do not agree to every whimsical demand of ours when we are kids, but what should our response be?

Should we take refuge in believing that the whole world should pay for what it has done to us?

The fact that both Orell and Ibrahim managed to find life away from violence and were re-integrated in the society provides hope that violence can be controlled. Orell helps people suffering from similar violent tendencies through his organization Exit and Ibrahim helps young teenagers stay away from ISIS by explaining to them what violence did to them and how it impacted their own lives.

Strictly speaking, not every one of us gets a second chance, but they did.

Now comes my point, what would have happened if they were killed in a drone strike or hunted down in a police search?

Can we even expect that terrorism will be eradicated if we keep hunting people down?

The answer to this question lies in the template created by these two individuals – violence can be curbed and people can be made to live a healthy life if they are given a chance.

State terrorism will not curb the sensation – it only creates martyrs, people who lived and died for a cause and help recruit more people to violence.

Give peace a chance – seriously, we have tried so much, why can we not even go this way?

Why do we have to kill people to set an example for people to not kill people?

In the end “life is not a matter of what we are, it is what choices we made” and as long as we are given chance to make a choice, redemption is possible.

Decrease violence, encourage life – for a change, give life a chance, give people a chance to redeem their lives!!!

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: pakistan, nazisti, jihad, islam, teroristi, isis,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.