Logo

Pakistan/ De la bombe la Cricket

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8359 times
Pakistan/ De la bombe la Cricket Image

Pakistan/ De la bombe la Cricket

RO

ISLAMABAD: Lumea s-a schimbat, a trecut de mult de la vremurile când vedeai firele prin telefon. Mulți oameni care vor citi acest articol poate că nici nu știu că existau astfel de fire și cum a fost trimis, dar în esență, nici nu trebuie să știe astfel de informații.  

După cum am mai menționat aici, Cupa Mondială la Crickt este încă în desfășurare și au trecut deja 42 de zile (știu, pare ciudat) și nu am văzut nici urmă de iarnă. După un început rapid în cadrul căruia Pakistanul a fost călcat în picioare de rivala India, națiunea a pierdut tot interesul în Cupa Mondială. Acum că au reușit să se califice pentru runda următoare, se pare că întreaga țară suferă de Febra Cricketului.

Indiferent unde mergeți, cu cine vă întâlniți, conversațiile sunt la fel. Cine va câștiga? Vom câștiga ca în 1992? Este întrebarea pe care toată lumea o pune. Dacă am putea vedea ce se întâmplă în viitor, într-un fel sunt mulțumit că nu putem ști încă viitorul.

Twitterul meu a fost plin de știri despre cricker și comentariile care apar legate de acest sport. A avut loc un atac cu bombă din păcate la o biserică – o bombă care a provoat 14 morți nevinovate. Apărând într-un moment în care Pakistanul abia reușește să treacă în runda următoare, știrea a întristat cel puțin o parte a națiunii.  

E ironic că nici o zi în Pakistan nu trece fără cel puțin o poveste tristă. Indiferent de ce zi e, pare doar a fi un dezastru după dezastru. Mă uit la ziarele suedeze și abia că au subiecte – trebuie să inventeze povești. Aici, eu însumi pot scrie o carte în fiecare zi, dar nu am ales să scriu pe acest subiect deoarece aș avea de scris despre povești care mai de care mai oribile.

Eu mă simt într-un fel dezamăgit de condițiile în care se află statu. Chiar și atunci când se bucură de ceva, sărbătorirea este întreruptă și probleme mai importante apar. Are un loc război în partea de nord, teroriștii se ascund în orașele cele mai populare, bolile fac ravagii și mai apoi mai avem și sărăcia. Între toate acestea, vedem o licărire de fericire pentru pakistanezul de rând – care nu e diferit de oricare alt om din lume.

Acum, twitterul meu este plin de glume și fericire în legătură cu trecerea în runda următoare a Pakistanului, dar în același timp, twitterurile sunt reci din cauza atacaului de la biserică. Nu știu dacă să fiu fericit sau trist …

Nu știu cum poate cineva să trăiască o viață fără a ști ce înseamnă adevărata fericire!!! 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.baaghi.com

EN

ISLAMABAD: The world has changed, it definitely has moved on from the time where you had to send wires through telegraph poles. A lot of people reading this may not even know what a wire was and how it was sent but in essence, they do not even need to know the information

As mentioned here as well, there is a Cricket World Cup going on and although it has been going on for 42 days (I know, it seems odd), there is still no eventual winner. After an early start that saw Pakistan get trounced by their arch-rival India, the nation had lost all interest in the World Cup. Now as they have managed to qualify for next round, it seems that the whole country is having Cricket Fever.

No matter where I go, whoever I meet, the conversation takes a steady route. Who will win? Will we win like we did in 92’? is the question that everyone is asking people around. If only we could see what happens in the future, in a way I am thankful that we cannot see the future but still.

My twitter feed has been loaded with cricket news and the banter that comes with following sport. There was sadly a bomb blast today in a church – a blast that led to 14 innocent deaths. At a time when Pakistan just managed to sneak into the next round, the news has saddened at least some part of the nation.

It is ironic that no day in Pakistan goes without one horrific sad story of note. No matter what day is, it just seems like a disaster after a disaster is ready. I look at the Swedish papers and there is hardly anything for them to write over there – they have to invent stories. Over here, I myself can write a book every day, I will not be writing this book because it will turn out to be one horrific story after another.

I feel in a way dejected by the condition that the state is going through. Even when they have something to celebrate, the celebrations get cut in half and deeper issues surface. There is a war going on in the North, there are terrorists hiding in various nooks and crannies in densely populated cities, there are diseases like polio and then there is the issue of poverty. Amidst all this, there is no glimmer of happiness for the ordinary Pakistani – who in a way is no different to other flesh and blood humans all over the world.

Right now my twitter feed is full of jokes and happy tweets about Pakistan qualification to the next round, at the same time it carries an air of somberness due to the horrific attack on the Church. I am unsure whether I should be happy or sad …

I am not sure how anyone can live a life without knowing what true happiness really means!!!

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: pakistan, cricket, sport, atac, islam,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.