Logo

Pakistan/ Creatii Fahad Hussayn

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8457 times
Pakistan/ Creatii Fahad Hussayn Image

Pakistan/ Creatii Fahad Hussayn

RO

Industria modei din Pakistan este pe vârful culmii acum, câștigând mai mult decât în întreaga istorie a țării. Mai mult chiar, designerii de modă pakistanezi domină întreaga lume, fiind pe primul loc în toate topurile când vine vorba de design și modă și industria coutue. Exemplul perfect este Faisalabad, născut Fahad Hussayn. Modalitatea cea mai ușoară prin care puteți afla mai multe despre el este chiar din gura lui, așadar iată un fragment din biografia sa de pe site-ul său: „inspirat de un mix eclectic al estului cu vestului, unde tradiția este piatra de temelie pentru rochiile de mireasă couture, specialitatea sa, operele sale experimentale, deseori ieșite din comun, cu diferite accesorii și siluate, îl prezintă ca un designer puternic pentru moda contemporană. De aceea filozofia sa când vine vorba de design este foarte diversă, iar colecțiile sale sunt un amestec de inspirații estice și vestice.  Deși el se concentrează pe satisfacerea dorințelor clienților, care îl inspiră să creeze opera unice în lume. Înclinat către cultura estică, Fahad lucrează cu un spectrum larg, vrea să creeze haine frumoase pentru toate bugetele. Hainele sunt tradiționale și modern, concentrate pe tăieturi simple. Există ceva pentru totdeauna.”

Fahad își manifestă personalitatea în modul în care se îmbracă. Fie că se află pe scenă alături de un super model, fie că pozează pentru o poză, el mereu se îmbracă elegant în negru și are părul dat pe spate. Designurile includ în principal rochii de mireasă couture, dar este un om cu foarte multe talente și poate crea aproape orice. Cea mai recentă apariție a sa a fost la TV când și-a prezentat noua colecție intitulată Democrații pe PSFW 15, luna aceasta. Colecția prezintă mantii lungi și visătoare, chic cu ceva unic în ele, rochii înflorate și costume pentru bărbați.  

Unul dintre ele mai interesante lucruri la Fahad Hussayn este faptul că el creează pentru toată lumea, spre deosebire de alți designeri care preferă să creeze doar pentru celebrități și oameni faimoși. Fahad are propria scenă unde își prezintă creațiile în public. Toate rochiile prezentate la PSFW 15, iar toate colecțiile sale pot fi cumpărate de pe site-ul oficial, FahadHussaynOfficial.com.

„Stilul său este recunoscut pentru motivele contemporane și tradiționale, dar și pentru broderiile de mână, ornamentele și tehnicile care se amestecă și creează o baladă epică. Orice obiect oricât de mic îl poate inspira, fie el un film, o carte sau orice. Colecțiile sale sunt aspre, dramatice, clasice sau elegante. Creațiile sale sunt arhive ale memoriilor speciale ale unor evenimente speciale care reprezintă de fapt istoria unică din spatele lor.”

Deși a terminat facultatea în design textil la Beacon House International University, Fahad a cucerit multe repere și a câștigat multe premii pentru operele sale. Fahad Hussayn a fost nominalizat la premiul „cel mai talentat nou designer” în 2009 și colecția sa Menswear a fost nominalizată la „cea mai bună colecție pentru bărbați” în 2011 la premiile LUX Style din Pakistan. Amina Ilyas, nominalizată la premiul pentru „cea mai bine îmbrăcată femeie” a câștigat pentru creația lui Fahad Hussayn la cea de-a zece aniversare a premiile LUX Style în 2011.  

Autor: Adam Fiaz - USA
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.stylechunk.com

EN

Pakistan’s fashion industry is at its peak now more than it has ever been before in the entire history of the country. Moreover, Pakistani fashion designers are dominating the entire world as leading icons in the fashion design and couture industry. The perfect example for such designers would be the renowned Faisalabad born Fahad Hussayn. The best way to explain the designer would be in his own words, here is an excerpt from his official website bio: “Inspired by an eclectic mix of east and west, where tradition is a cornerstone in his designing especially for bridal couture, which is his specialty, his experimental, at times edgy work with accessorizing and silhouettes, pose him as a strong contender for contemporary fashion. That is why his design philosophy is extremely diverse where his collection is a mix of eastern and western inspirations. Although, the designers focus is on the demand of his clients, who inspire him to churn out pieces which are unique and one-off. Tilted towards eastern couture, Fahad works with a wide spectrum, he wants to design to fit all budget graphs; the clothes are traditional and modern, and also focused on simple cuts. There is something for everybody."

Fahad manifests his stylish persona in the way that he himself dresses up. Be it on a runway walking with his show stopper models or just posing for a picture, he is always seen dressed in elegant black with his hair combed back. His designs mostly include bridal dresses and bridal couture but he is a man of versatile talents and can create almost anything. His most recent appearance on television was when he showcased his collection called the Democrats on the PSFW 15 just this month. The collection featured dreamy and drape-like gowns that were chic with an edge to them, floral dresses and men’s suits.

One of the best things about Fahad Hussayn takes a clever incentive to gain exposure, while many renowned and high end designers take pride in their privacy and design only for high class celebrities and famous personalities; Fahad has his headlining runway looks available to the public. All the dresses featured on the recent PSFW 15 runway and his previous collections are all available for purchasing from his official website at FahadHussaynOfficial.com. 

“His style is known for its traditional and contemporary motifs and intricate hand embroideries, embellishments and techniques in a ballad of epic fusion. Any little object can inspire him; be it a movie, a book or anything. His collections range from edgy and dramatic to classy and elegant. His creations are repositories for the precious memories of the special occasions they represent and the unique history behind them.”

While having completed his university degree in textile designing from the Beacon House International University, Fahad has achieved many milestones and received many prestigious titles and awards for his work. Fahad Hussayn has been nominated for best upcoming talent 2009 and Fahad Hussayns Menswear has been nominated for Best Menswear 2011 in Pakistan’s prestigious LUX Style Awards. Amina Ilyas nominated for best upcoming model won the Best Dressed Female for Fahad Hussayn Couture creation at the tenth anniversary LUX Style Awards in 2011.

Author: Adam Fiaz - USA

Share it!
Tags: fahad, pakistan, fashion, moda, haine, colectii,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.