Logo

Pakistan/ Craciunul departe de casa...

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9563 times
Pakistan/ Craciunul departe de casa... Image

Pakistan/ Craciunul departe de casa...

RO

Nu mă învinuiți dacă dumneavoastră credeți că e prea devreme despre asta, dar având în vedere că spiritul sărbătorilor e aici, totul pare a fi mai interesant și într-un fel, mai stresant. Pentru mine, ăsta ar fi al doilea Crăciun departe de casă – pentru mine este doar o altă zi în viața unui nomad, dar pentru soția mea, e o mare pierdere. Noiembrie și Decembrie sunt luni dificile în Suedia, și asta e puțin spus. Norii grii, cerul întunecat, soarele ce practic nu există înseamnă că viața, în pricina faptului că e înconjurată de luxul zilei modern, tinde să fie un pic dificilă.  

Comparați asta cu ultimele două Crăciunuri din viața mea, primul în Uganda, un paradis tropical când vine vorba de vreme, și acesta în Pakistan care din nou e foarte diferit de Suedia. Vremea a fost temperată în cea mai mare parte, soarele iernii încă e destul de puternic ca să-l simți pe piele și nu avem nici o șansă să ningă unde suntem noi. O decembrie foarte diferită față de cea cu care soția mea a fost obișnuită, dar e în ordine. Următoarele zece zile vor fi destul de diferite, deoarece nostalgia o va lovi puternic și dorința de a petrece Crăciunul alături de familie va fi puternică, să sperăm că va reuși să o țină în frâu deci – până la urmă, e o persoană puternică.

Ideea centrală a acestui articol nu este doar de a vorbi oamenilor despre viața mea de familie, ci de a le vorbi despre viața mea de zi cu zi. Motivul pentru care scriu despre asta este că pentru prima dată, am reușit să văd comunitatea de creștini din Pakistan îndeaproape și personal. Creștinii au apărut la știri, de multe ori pentru motive legate de blasfemie și alte lucruri. Au existat zvonuri despre convertiri forțate și altele care au cauzat fracture în relația cu comunitatea musulmană, dar la fața locului, lucrurile stau foarte diferit.  

Surprinzător e puțin spus, dar majoritatea membrilor comunității sunt fericiți sau mai bine zis dezamăgiți de condiții. Nu există presiuni sau ură împotriva creștinilor, cel puțin nu vizibilă, cei mai mulți dintre cei din comunitate își văd de treaba lor, fără a repeta în fiecare zi religia și dumnezeii în care cred fiecare – un fapt real pe care nu l-am observa de la distanță. Sentimentul de încredere e în ambele părți, tot ceea ce am văzut până acum a fost prietenie și dragoste și sper că lucrurile vor continua tot așa. mica biserică este bine întreținută, chiar și musulmanii donează regulat pentru ca aceasta să funcționeze în continuare, iar Crăciunul, Paștele și alte evenimente importante sunt sărbătorite cu aceeași pasiune de întreaga comunitate. De când limba și cultura sunt amestecate, Crăciunului i se spune „Waddi Eid” în limba punjab (Marele Eid) de către toți cei din zonă, indiferent de religie. 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.beingpakistani.com

EN

Do not blame me if you feel it is a bit too early but with the holiday spirit in the air, everything seems just a little more exciting and in a way nerve jangling. On a trot, this would be the second x-mas away from home – for me it is just another day in the nomadic life but for the wife, that is a pretty big loss. November and December in Sweden are difficult months, to put it in the lightest of ways. The grey clouds, the dark skies, the almost non-existent sun means that life despite being surrounded by modern day luxuries tends to get a bit difficult.

Contrast this to the last two December’s, the first was in Uganda, almost a tropical paradise when it comes to weather and this one in Pakistan is again as different to Sweden as is night to day. The weather has been mostly mild, the winter sun still strong enough for you to feel it on your skin and there is absolutely no chance of snow where we are. A typically different December from what the wife has been used to, but she is living with it. The next ten days though will be a bit different story, nostalgia will hit her hard and the urge to spend it with the family again will be strong, hopefully she will be able to manage it again – after all she is a strong person indeed.

The crux of the matter though is to not enlighten people with my family life and update readers about the mundane day in my life. The reason why I write this is that this is the first time for me to see the Pakistani Christian community up close and personal. They have been in the news, often for reasons out of their hands and often for punishments related to blasphemy and other acts. There have been reports of forced conversions and there have been other such instances which have created fractures in the relationship of the predominantly Muslim community but on the grounds things are absolutely different.

Surprising to say the least, most of the community is happy or to put it rightly equally disappointed with the conditions. There is no bias against the Christian people, not easily visible in case if there is one, most of the people in the community go about their businesses without even requiring mentioning about their religion and loyalties – a happy fact that from a distance it barely seems like that. The feeling of trust is mutual, so far all I have witnessed is friendship and love and I hope that it continues like that as well. The small church is well maintained, even Muslims are regular donors for the church to function, and X-mas, Easter and other important days are celebrated with equal zest in the community. Since language and culture are mixed, X-mas is often referred to as “Waddi Eid” in Punjabi (Big Eid) by the locals regardless of the religion.

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: craciun, pakistan, christian,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.