Logo

Pakistan/ Barbat sau femeie?

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10053 times
Pakistan/ Barbat sau femeie? Image

Pakistan/ Barbat sau femeie?

RO

Dacă veți căuta mai multe, la fel ca mine, veți ajunge să realizați că acești oameni, comunitatea transgender, trăiesc în propriile lor colonii separați de restul lumii. O mare parte a comunității lor a decis să locuiască pe o stradă întunecată din vechiul Lahore, cu puținele facilități și clădiri care nu respectă legile de sănătate și de siguranță nici măcar în Pakistan. Cei bătrâni sunt fericiți că trăiesc aici. Cei tineri nu au nici o șansă de a supraviețui înafara coloniei acesteia. Ei sunt antrenori, ce antrenează tinerii în tainele artei cântecului și dansului. Principala sursă de venit vine din dans și cântat la diferite nunți, botezuri sau zile de naștere sau chiar și la înmormântări, unde sunt invitați să plângă pentru decedat.

Tinerii sunt timizi, iar bătrânii (cei în vârstă) nu au multe de spus celor dinafară. Ei nu vor ca oamenilor să le fie milă de ei, pentru că mila îi face să se simtă mai prost – de parca ar avea un handicap și nu au nici un drept să trăiască. Mi s-a spus că oamenii își lasă pruncii pe treptele caselor – copii născuți cu diferite boli natural care nu sunt definite în mod normal ca și „defecte” – sunt aproape donați aici. Societatea știe că aici, ei vor putea supraviețui și trăi. În lumea dinafară, există puține șanse ca aceștia să se descurce. Aici măcar vor putea să trăiască fără stigma.

Eu sunt bucuros că într-un fel, moda aceasta începe să se schimbe – dacă asta înseamnă ceva. Copiii sunt educați, unii în niște instituții educaționale foarte bune. Guvernul i-a ajutat pe unii dintre ei în ultimii ani și în mare parte în sectorul public, discriminarea a fost eliminată. Unii au putut să obțină joburi în sectorul guvernamental. Joburile acceptabile sunt destul pentru a le oferi un venit stabil. Eu am citit un interviu într-un ziar cu o „femeie” ce lucrează dintr-o poziție înaltă într-un institut reputabil. Ea avea multe cuvinte de laudă pentru jobul ei și pentru colegii ei și credea că oportunitățile sunt în abundență acum – în comparație cu perioadă când nu exista nici o altă opiune pentru ea decât să cânte, să danseze și să cerșească. Singura diferență însă este că în cartea de identitate, ea poarta un alt symbol – un symbol ce arată că ea nu este nici femeie, nici bărbat.

Starea societății însă stă în acceptarea acestor oameni – legile țării i-au acceptat complet ca o entitate în sine, oferindu-le drepturi și valori egale. Oamenii țării până acum nu au putut să-I aștepte – din cauza unei frici de acești oameni și de orice este diferit de ei înșiși. Termenul transgender este încă folosit ca o insult, dar sper că într-o bună zi societatea va învăța să îi accepte. Până acum, s-au făcut multe pentru a dizolva granițele, dar mai este nevoie de multe pentru a dărâma zidurile.

Să sperăm că în curând, „khusra” (transgender) nu va rămâne o insult – eu unul am pumnii strânși pentru asta.

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.nationalpost.com

EN

If you dig deep, which I had a chance to do; I came to realize that these people live in their own separate colonies. A big part of their community has chosen to reside in a dark street in old Lahore, with very little facilities and buildings which should not pass health and safety regulations even of Pakistan. The old ones are happy to live here; the young ones had no chance of survival outside these confines on their own. There are trainers, who train the apprentices in the art of song and dance. The major source of income comes from dancing and singing at wedding receptions, child birth and birthdays even deaths, where they are invited to come and cry over for the deceased.

The young people are shy to talk, the older ones (the elders) have little to say to the outsiders. They do not want people to take pity in them, if anything pity makes them feel worse – as if they are disable or have no right to live. I am told that people drop their infants at their doors – kids born with certain natural conditions which are commonly termed as ‘defects’ – are almost donated here. The society knows that over here, they will be able to survive and live. In the outside world, there is little chance that they will manage on their own; here they will at least be able to live without any stigma.

I am happy in a way that such trends have shown some change – if that matters to some extent. The kids are getting educated, some in very good educational institutes. The government has helped some of them in the last few years and discrimination to some extent for public sector jobs has been eliminated. A few have been able to get jobs in government sector; reasonable jobs which are good enough for making stable income. I read an interview in the newspaper of a ‘woman’ who is working at a good position in a very reputable institute. She was full of praise of her colleagues and her job and believed that the opportunities are now abundant – in comparison to a time where there was literally no option for her care takers except singing, dancing and begging. The only difference though, he ID card carries another check box – a check box indicating that she is neither a man nor a woman.

The plight of a society though lies in the acceptance of these people – the laws of the country have fully accepted them as an entity of their own, giving them equal rights and values. The people of the country so far, have been unable to accept them fully – a fear of being scared of everyone and everything which is different to their own. The term transgender is still used as an insult, I do hope someday it will not be an insult and the society is able to learn to accept them as their own. For now, much has been done to dissolve the boundaries, much though is needed for the walls to fall apart.

Hopefully soon the word “khusra” (transgender”) will not remain an insult – I am for one surely keeping my fingers crossed for that to happen. 

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: Pakistan, transsexuali, lahore, barbat, dans


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.