Logo

Pakistan/ Amenintari teroriste in scoli..

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9843 times
Pakistan/ Amenintari teroriste in scoli.. Image

Pakistan/ Amenintari teroriste in scoli..

RO

Sezonul sărbătorilor a fost unul fericit în întreaga lume și oamenii au sărbătorit Crăciunul într-o atmosferă cu zăpadă în multe țări din lume, dar în Pakistan, lucrurile au stat diferit. Datorită faptului că Pakistanul este o țară musulmană, sezonul sărbătorilor are loc atunci când sărbătorim Eid-Ul-Azha și Eid-Ul-Fitr. Toată lumea execută rutina de zi cu zi, iar școlile și insituțiile au fost închise pentru o vacanță.

În ceea ce privește sezonul sărbătorilor și vacanța de iarnă, școlile din Pakistan au fost închise până pe 5 ianuarie, însă din pricina atacului terrorist asupra școlii pentru băieți APS Peshawar, unde au murit mai mult de 150 de oameni, majoritatea dintre aceștia fiind studenți, vacanța s-a prelungit până pe 12 ianuarie. Deși aceste lucruri ar putea fi o cauză de îngrijorare, studenții de peste tot din Pakistan au fost bucuroși că orarele haotice s-au mai amânat puțin.

Un raport de la o sursă arată că mai multe școli au primit amenințări cu moartea de la teroriștii care pretind că fac parte din aceeași organizație sau asociație responsabilă pentru atacul asupra școlii APS Peshawar. Cu toate acestea însă, într-unul dintre cazuri, s-a descoperit că sursa amenințărilor a fost una diferită. Un director de școală a primit mai multe mesaje de amenințare pe telefon în care i se spunea că școala va fi bombardată și studenții uciși dacă se va mai deschide. Directorul a contactat autoritățile care au detectat telefonul folosit și au descoperit că în spatele acestuia se afla un tânăr student. Acesta a fost luat în custodie pentru audieri alături de părinții săi.  

Așadar, nu există un raport complet adevărat al acestor amenințări, dar guvernul le ia pe toate foarte în serios și anticipează că vacanța școlară va fi prelungită de pe 12 ianuarie, până pe 31, ceea ce înseamnă că studenții vor fi liberi întreaga luna ianuarie. Instituțiile private care și-au deschis porțile studențile au fost forțate să se închidă de oficialii guvernului și poliție. Multe școli private au fost vizitate de poliție și oficiali din partea guvernului care au vorbit cu directorii și i-au convins să închidă școlile, iar părinții au fot chemați să își ia copii de la școală mai devreme din motive de securitate.

Oficialii din partea guvernului vor inspecta fiecare școală din țară până pe 31 ianuarie pentru securiate. Guvernele au declarat obligatoriu ca fiecare școală să aibă paznici înarmați la fiecare intrare și ieșire din clădire. Fiecare școală trebuie să angajeze un șef de securitate care va trebui să angajeze un personal pentru securitate format din cel puțin cinci paznici înarmați. Datorită faptului că vacanța a fost prelungită o lună întreagă, studenții vor pierde prețioasa educație și vor sta în casele lor, în siguranță, relaxându-se.

Să sperăm că lucrurile se vor întoarce la obișnuita rutină și că studenții se vor reîntoarce la educația lor la un ritm normal, fără nici un fel de problem de securitate care ar putea atrage după sine furia părinților ce i-au trimis la școală. 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca 
Sursa photo: www.firstpost.com

EN

Holiday season has been jolly all around the world and people have celebrated a snow clad Christmas in many countries of the world but for Pakistan it has been somewhat different. Due to Pakistan being a Muslim country, Holiday season is when Eid-Ul-Azha and Eid-Ul-Fitr is. Everyone went about their normal routines and the schools and offices were closed for a minor winter break.

As for the Holiday season and the winter break, schools in Pakistan had been closed till 5th of January but due to the harrowing terrorist attack on the Peshawar APS Boys School, martyring more than 150 people out of which most of them were student, the break from school has been elongated till the 12th of January. While this might be due to security concerns, students all over Pakistan are relived to spend some time away from their hectic schedules.

The inside report is that many schools have received death threats from terrorists claiming to be from the same organization of association that had sent in the militiamen for the Peshawar APS School attack. However, in one case the sources of the threat were found out to be something entirely different. A school head master received several threats via text message on his phone telling him that the school will be bombed and the students will be killed if the school ever opened again. The head master contacted the authorities and the number that the text had been sent from was traced and found out to be a young student. The student was taken into custody for questioning as his parents were also interviewed and questioned by the authorities.

So there is no report of these threats being completely true but government takes these things very seriously and it is anticipated that the school break will be extended from 12th to the 31st of January, causing the entire month of January to be off for the students. Private institutions that had been opened to students have been reportedly been forcefully shut down by government officials and police men. Many private schools had been visited by police men and government officials who spoke with the head teachers to close the schools and parents were called to pick their children up from school on an early notice due to security reasons.

Government officials will be inspecting each and every school in the country till the 31st of January for security. Government has made it compulsory for the school to have armed security guards at all entrances and exits of the school. Each and every school must appoint a security staff comprising of at least five armed security guards. As the holidays have been extended by an entire month, students miss out on their valuable education and stay in the safety of their homes to spend time doing recreational activities.

Let’s all hope for things to go back to a normal routine and for the students to resume the education at a steady pace without any sort of security issued or resentment from their parents to send them to school. 

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: pakistan, india, taliban, terorism,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.