Logo

Pakistan/ Alta explozie

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10396 times
Pakistan/ Alta explozie Image

Pakistan/ Alta explozie

RO

Înainte de a vă povesti noile știri, vreau să vă spun că știu că am întârziat puțin (ultimele câteva zile nu prea am mai scris articole) din pricina unor motive personale. Ultimele zile le-am petrecut în diferite spitale și binînțeles – nu au fost cele mai bune zile din viața mea. Trauma personală prin care trec și dificultățile mele însă par că se evaporă când văd evenimentele care se petrec în mod regulat în țara aceasta.

Astăzi, în spitalul unde mă aflam, am aflat că a avut loc o altă explozie care a creat haos în orașul Peshawar (un oraș istoric ce a dat naștere tradiției și culturii timp de secole dar a cărei istorie pare a fi un nimic, deoarece orașul se pare că va rămâne în istorie datorită violențelor ce au loc acolo zilnic).

Am avut ghinionul de a fi aproape de un televizor și, datorită curiozității naturale, m-am dus în fața acestuia pentru a vedea cum se desfășoară evenimentele. Am vrut mai mult să observ reacțiile celor adunați în jurul meu și în hol, nu să urmăresc știrile la TV. Vroiam să văd reacțiile oamenilor în momentul în care aflau pentru prima dată știrile – reacțiile târzii sunt mereu diferite, în oprinia mea.

A fost într-adevăr un exercițiu foarte trist pentru mine – am descoperit asta – deoarece deși este greșit, am realizat că astfel de știri îi întristează pe pakistanezi și îi doare când le văd, dar mulți dintre ei s-au obișnuit cu ele. Poate că îi doare să le vadă, poate că îi fac să plângă de durere, dar durerea aceasta dispare ușor, fără a lăsa vreun semn. Am întrebat un tânăr câte atacuri cu bombă au avut loc anul trecut și, după cum mă așteptam, habar nu avea. „Multe, prea multe ca să le mai știu numărul” mi-a răspuns el.  

Pentru mine, după cum am mai spus, astfel de emoții sunt greu de trecut peste. Încă simt durerea unor victime care au trecut prin astfel de evenimente și încă mă rog pentru ele. Eu știu că fiind oameni, uităm atât momentele frumoase, cât și pe cele rele, dar e greu de crezut că putem fi atât de indiferenți față de durere și suferință.

Pentru o națiune ca Pakistan, care participă în ceea ce pare a fi un război fără sfârșit, fiecare atac cu bombă, fiecare act de violență este doar o altă zi din viața lor – dureros pentru moment, dar uitat în puțin timp.

Este de înțeles – sigur că este de înțeles, noi, oamenii de astăzi, am supraviețuit prin destule evenimente din istoria noastră, dar este totuși greu de crezut că am devenit atât de indiferenți.  

Acum că sunt iarăși în fața computerului meu, nu știu dacă astfel de atitudini față de suferință este o binecuvântare sau un blestem – nu știu sigur, poate că voi v-ați descurca mai bine ca mine! 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.bbc.co.uk

EN

Before I let you know about the news, I have been a bit late (a couple of days to be precise for my latest news gatherings) due to some personal reasons. The last couple of days have mostly been spent in different hospitals and convenient to say – not entirely the best two days of my life. My personal trauma and difficulties seem to evaporate in the face of events that unfold all too regularly in this country.

Today, in a hospital where I happened to be, it came to my notice that another bomb blast had caused havoc in the city of Peshawar (a historic city that has given birth to tradition and culture for centuries but all that history just seems like a minor footnote as the city is probably going to be only remembered by violence).

I had the misfortune of being close to a TV lobby and so with a natural curiosity that I have, ventured to witness the events as they unfolded on the television. For me it was more about noticing the reactions of the people gathered around in the lobby glued to the television than the news itself. I wanted to see the reactions of the people at the time when such news would be beamed to them – late reactions are always different in my opinion.

It was indeed an exercise of great sorrow for me – for my finding – which may actually be absolutely wrong just made me realize that although such events cause hurt and pain for the people, many of the Pakistani people have just got used to them. It may hurt them, it may even provide them pain but the pain subsides too quickly and without leaving too much of a mark. I asked a young person about how many bomb blasts do you think have occurred in the last year and as expected he had actually no idea. “Many, probably too many to count” was his response.

For me, and as I have previously mentioned, such emotion is hard to get by. I still feel the pain of some of the victims of such acts and still pray silent prayers for them. For me, and I know that we as humans forget both the good and the bad times; it is still hard to believe that we can be so oblivious to pain and suffering.

For a nation like Pakistan, that has been embroiled in what seems like a never ending war, every bomb blast, every act of violence is just another ordinary day – painful for a moment but forgotten later on.

It is understandable – indeed it is, we the humans are survivors and we have survived plenty of such events through our history, yet it is still hard to believe that we can become so numb.

As I am finally back to my computer, I am unsure whether such an attitude towards suffering is a blessing or a curse – I am not sure, maybe you could do better than me!!

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: pakistan, explozie, bomb, attack,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.