Logo

Pakistan/ Adevarul despre Pakistan

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9472 times
Pakistan/ Adevarul despre Pakistan Image

Pakistan/ Adevarul despre Pakistan

RO

Pakistanul, după cum știm, este o țară cu o imagine plină de extreme. Pakistanul este văzut de țările vestice ca fiind o țară a războiului și a distrugerii. Așadar faptul că 8 din 10 europeni asociază Pakistanul cu terrorism, corupție și distrugere nu e ceva ieșit din comun. Cu toate acestea, Pakistanul este mult mai mult decât atât iar toți cei care cred altceva ar trebui să își pună credințele deoparte și să vină să descopere excentricitatea. Nu e ca și cum nu ar exista infracțiuni, corupție și sărăcie în țările vestice. Cu toate acestea, există unii oameni care au petrecut timp în Pakistan iar această experiență le-a schimbat complet modul în care ei văd această țară, o victim a prejudecăților și a urei din partea lumii întregi.  

Întrebarea este de ce? Dacă fiecare țară este formată din cetățeni obișnuiți. O țară ar fi nimic fără cetățenii săi și o țară formată doar din oameni bogați și moștenitori ai averilor nu poate exista. De ce un om obișnuit din Pakistan primește atâta ură din partea unui om obișnuit dintr-o țară vestică? Răspunsul este prejudecățile ce au fost implementate în mințile oamenilor. Dar recent, am dat peste un articol despre Pakistan publicat în ziarul din Marea Britanie, Daily Telegraph, o publicație recunoscută în întreaga țară. Articolul era numit „Adevărul despre Pakistan” și îl puteți citi accesând linkul de mai jos: http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/asia/pakistan/9100507/Are-we-wrong-about-Pakistan.html

Acum, dacă vă uitați la titlu, probabil că vă așteptați să citiți despre anumite cazuri de terorism sau ceva despre corupția și sărăcia care de abia a ieșit la suprafață și cum aceste lucruri arată cât de „bolnav” este Pakistanul. Am pus cuvântul „bolnav” între ghilimele pentru a sublinia ironia acelei propoziții. Articolul descria însă ceva total diferit și a fost scris de un journalist pe nume Peter Oborne care a petrecut ceva timp în Pakistan și care s-a îndrăgostit de excentricitatea și frumusețea / ciudățenia acestei țări. Oborne descrie scopul vizitei sale pentru a crea „un articol ce reflect percepția obișnuită a Pakistanului ca fiind o țară înapoiată și sălbatică”.

Dar articolul lui Oborne s-a dovedit a fi total opusul. El a explicat că oamenii din Pakistan sunt deseori etichetați ca fiind „fără umor, faimoși pentru cât de repede se înfurie” dar el explică faptul că ei sunt de fapt complet opusul. El a explicat chiar și un incident ce a dovedit că Pakistanul este una dintre cele mai frumoase țări din lume. Jucătorul faimos de cricket britanic, Ian Botham, a declarat odată că Pakistanul este tipul de țară în care orice bărbat ar trebui să-și trimită soacra într-o călătorie cu toate cheltuielile plătite. Mai târziu, Daily Mirror chiar a trimis soacra lui Botham, Jan Waller, într-o călătorie în Pakistan cu toate cheltuielile plătite.

După ce s-a întors, acesta a fost răspunsul ei: „țara și oamenii de acolo m-au dat pur și simplu pe spate. Eu nu aș fi putut să-mi imaginez că aș putea vedea ceea ce am văzut acolo. Au fost uimitori și m-au lăsat umilă și complet privilegiată că am avut șansa să îi cunosc.”

Aș vrea să închei acest articol spunând următorul lucru: Pakistanul este mai mult decât ceea ce noi credem și cu siguranță, este o țară magică. 

Autor: Adam Fiaz - SUA
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.nativepakistan.com

EN

Pakistan, as we all know it is a country with a polarized image. Pakistan is documented in Western countries as a land of war and destruction. It would be of no shock if 8 out 10 Europeans associate Pakistan with terrorism, corruption and poverty. However, Pakistan is much more than that and everyone that thinks otherwise needs to actually put their beliefs to side and experience the eccentricity. It’s not like there is no crime, corruption and poverty in Western countries. However, there are some people that have spend some time in Pakistan and the experience has completely changed the way they think about the country that is the victim of prejudice and hate from the outside world.

The question is why? Every country if formed up by ordinary citizens. A country would be nothing without its civilians and only the riches and heirs can’t form up a country. Why would an ordinary man of Pakistan receive hate from another ordinary man of Western culture? The answer is prejudice that has implanted in the minds of people. But as of recently, I stumbled upon an article regarding Pakistan that was published in United Kingdom’s Daily Telegraph that is syndicated throughout the entire UK. The article was titled “The Truth about Pakistan” and it can be seen online at this link http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/asia/pakistan/9100507/Are-we-wrong-about-Pakistan.html

Now, when you first look at the title, one might expect another harrowing case of terrorism exposed and or something like that about corruption or poverty that has finally surfaced and just shows how “sick” of a country Pakistan is. I put the word sick in quotes to show the irony in the statement. The article discussed something extremely opposite and was written by a journalist named Peter Oborne who had spent some time in Pakistan and had fallen in love with its eccentricity and its beauty/ peculiarity. Oborne describes that the purpose of his visit to model “a report reflecting the common perception of Pakistan as one of the most backward and savage countries of the world.”

But Oborne’s turned into something that made him write a report that was exactly the opposite. He explained that the people of Pakistan had been labeled as “Humorless, notorious and prone to taking offense” but he explains that they are completely opposite. He even explained another incident that proved Pakistan to be one of the most beautiful countries of the world. Famous British cricketer Ian Botham once stated that Pakistan in the sort of place every man should send his mother-in-law to on an all expenses paid trip. Later, Daily Mirror actually did sent Botham’s mother-in-law Jan Waller to an all expenses paid trip to Pakistan.

After coming back, this was her response “The country and its people have absolutely blown me away. I could not have imagined seeing some of the sights I have seen today. They were indefinable and left me feeling totally humbled and totally privileged.”

I would like to conclude this article by this simple statement: Pakistan is much more than what one might perceive and it is definitely a magical country. 

Author: Adam Fiaz - USA

Share it!
Tags: pakistan, cricket, cultura, curiozitate


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.