Logo

Pakistan/ 23 Martie-Zi Nationala

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 6987 times
Pakistan/ 23 Martie-Zi Nationala Image

Pakistan/ 23 Martie-Zi Nationala

RO

ISLAMABAD: De ani de zile, Pakistanul a avut o tradiție – în fiecare zi de 23 martie, în centrul Islamabadului are loc o paradă militară. Din punct de vedere istoric, 23 martie este considerată a fi data când documentele finale pentru a oficia existența Pakistanului au fost semnate în Lahore în cadrul unei întâlniri fastuoase.  

Dar, din pricina nesiguranței, terorismului și a altor probleme, parada a fost amânată de vreo 10 ani.

Pentru pakistanezii care au crescut cu ziua națională a paradei în Pakistan, dispariția acesteia a lăsat un gol în inimile lor. Era o mândrie, un sentiment de patriotism – o ocazie în care forțele armate ale țării, pe lângă aspectele culturale ale țării, se combinau pentru a crea o extravaganță de proporții imense.

Anul acesta, în ciuda cererilor împotriva organizării acesteia, șeful armatei a luat o decizie. Show-ul trebuie să continue – a spus el acum câteva luni și, într-adevăr s-a ținut de cuvânt.  

Pentru cei care nu au mai văzut parade (la TV bineînțeles) a fost o experiență nou. Pentru mine, patriotismul este doar o unealtă pe care politicienii o folosesc pentru a controla masele. Eu numesc oamenii țării „mase” pentru că în țările sărace, în ciuda democrației și a lucrurilor frumoase care vin alături de ea, politicienii conduc încă țara ca niște regi.

Există reguli, legi și regulamente dar acestea sunt aplicate doar săracilor. Bogații sunt salvați de orice fel de acuzații. Săracii care trăiesc în țară sunt cei care suferă consecințele încălcării legilor. După cum se spune, justiția e oarbă, dar în Pakistan, nu este numai oarbă, ci și ineptă, aplicată doar celor care sunt slabi și săraci.

Și deși acest show a fost impresionant, cu avioane militare, parașutiști profesioniști, comandanți care fug de colo colo și demonstrează abilitățile, personal militar care merg la marș împreună și tot felul de vehicule și echipament militar (arme, rachete, tancuri, etc.) alături de dansuri culturale și muzică, totul a părut ca un gest gol, fără prea mare însemnătate.  

Ar putea fi denumită o declarație din parte armatei împotriva teroriștilor, dar Pakistanul are nevoie de mai mult decât o paradă. Oamenii Pakistanului au nevoie ca cineva să le rezolve problemele. Au nevoie de mâncare în stomac, de putere în case și siguranță în viața de zi cu zi. Oamenii Pakistanului nu vor să se îngrijoreze în legătură cu copiii lor și cum îi vor trimite pe aceștia la școală.  

În câteva zile, nimeni nu își va mai aminti e această paradă. Sumele uriașe de bani cheltuite pe acest show ar fi putut fi folosite în alte scopuri. Dar la sfârșitul zilei, parade a avut loc și a creat multă euforie și patriotism.

Pentru acum, e destul, pentru că asta e tot ceea ce are această națiune! 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.greenpakistan.com

EN

ISLAMABAD: For years the country of Pakistan had a tradition – every 23rd March, in central Islamabad a military parade would take place. Historically, 23rd March is considered as a date when the resolution to officially create Pakistan was passed in Lahore in a historic gathering.

That said, due to insecurity, terrorism and other issues the Parade had been cancelled for almost over a decade now.

For Pakistanis who had grown up with the traditional Pakistan Day Parade – it left a gaping hole. It was a sense of pride, of patriotism – an occasion where the armed forces of the country along with cultural aspects of the country would all combine together to create an extravaganza of immense proportions.

This year despite calls against it, the army chief made a decision. The show must go on - he said a few months ago and true to his word, the show did go on.

For people who have never seen the parade (on television of course) it was a different sort of experience. For me, I am someone who is more inclined towards patriotism as being a tool used by politicians to exert their control over their subjects. I call ordinary people subjects because in poor countries, despite democracy and all the nice things that come with it, politicians still rule the countries as kings.

There are rules, laws and regulations but they are only applied on the poor. The rich get a free pass at almost everything that they do. The poor people living in the country are the ones who suffer the wrath of law. As they say, justice is blind, in Pakistan, it is not only blind, it is inept, toothless only applicable on people who are weak and poor.

And although the show was impressive with flying jets, skilled paratroopers, commandoes running around and displaying their skills, army personally marching together impeccably and all sort of military vehicles and equipment (weapons, missiles, tanks etc.) along with cultural dance and song it still felt like a hollow gesture.

It might be termed as a statement by the army against the hard line terrorists but Pakistani people need more than parades. They need their issues sorted out; they need food in their bellies, power in their homes and safety of their livelihoods. Pakistani people want to not worry about their kids when they send them to school.

In a few days, no one will even remember about this parade. The immense amount of money spent on the show could have been spent at more useful places. But at the end of the day, the parade went and created a mild euphoria of patriotism.

For now, this will have to do, for now this is all this nation has!!!

Author: Zak Hades

Share it!
Tags: pakistan, parada, militara,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.