Logo

Pakistan / Taxi pentru ... Iad

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 11537 times
Pakistan / Taxi pentru ... Iad Image

Pakistan / Taxi pentru ... Iad

RO
În Pakistan au avut loc multe incidente legate de incendiile automobilelor de când Gazul Natural Comprimat a fost introdus drept carburant alternativ pentru vehiculele diesel şi pe petrol. Tot ce trebuia proprietarii vehiculelor să facă era să facă rost de un kit pentru CNG (compressed natural gas) potrivit vehiculului şi erau numai buni de drum. În anii 2000 gazul natural comprimat era principalul carburant, dar acum e în declin. Fiecare investitor a considerat că este esenţial să investească într-o benzinărie CNG sau într-un atelier-fabrică ce produce acele kituri speciale etc.

Dar la scurt timp, defectele maşinilor pe CNG cereau atenţia servicelor. O mică defecţiune cu cilindrul putea cauza o scânteie care ar fi aprins astfel gazul. Asta s-ar fi întâmplat doar dacă treaba nu ar fi fost făcută de profesionişti. 

Mulţi oameni nu şi-au putut permite ajutor profesional, aşa că au decis să rezolve totul în rate ieftine. Iar rezultatul a fost rata crescută în incendiile de maşină şi accidentele cauzate de acestea. În 2009, oraşul Jhelum a fost cel în care s-au petrecut cele mai multe astfel de accidente. O profesoară de liceu mergea spre un spital oncologic cu fratele ei. A înfrânt boala şi aceea fusese ultima sa programare la spitalul Shaukat Khanam Cancer Hospital în oraşul Lahore. În timp ce călătorea spre unul din cele trei spitale oncologice, a avut loc o explozie bruscă în rezervor şi maşina a explodat complet. 

Cadavrele victimelor nu au fost recuperate, totul a sărit în bucăţele. Dar lucrurile nu au decurs tocmai la fel când s-a întâmplat acelaşi lucru unui şofer de taxi care conducea copiii acasă de la şcoală. Săptămâna trecută după ce transportase trei copii, fraţi, de la poarta şcolii, un şofer de taxi a făcut contact pentru a porni motorul.

Taxiul a luat foc şi elevii şi şoferul au fost prinşi înăuntru, înainte ca lucrurile să ia o întorsătură urâtă, trecătorii au lucrat împreună pentru a-i salva pe cei din maşină. Au fost chemaţi şi pompierii, iar răspunsul lor a fost promt, ceea ce merită laude pentru că în Pakistan, rata incendiilor imobiliare este aproape 0 şi nu este mare nevoie de un astfel de departament. Deci nu există prea multe departamente de pompieri disponibile. Cei din taxi au fost salvaţi cu răni şi arsuri minuscule. Nu s-au înregistrat răni grave şi nimeni nu a fost trimis la spital. Toţi au fost trataţi cu bandaje şi unguent în ambulanţă la locul faptei, iar copiii au fost trimişi acasă în siguranţă. 

Este uimitor că toţi suntem legaţi de umanitatea noastră, mai presus de orice. Deşi încă se poartă războaie şi se practică execuţii. Poate există dezordine civilă şi ISIS, cea mai veche legătură de umanitate dintre noi nu va fi slăbită. Există o rază de speranţă în fiecare luptă şi deşi se întâmplă multe lucruri în lume şi deşi poate că întreaga lume e în flăcări, există o rază de speranţă în noi toţi. Mai presus de orice, există legătura celor din omenire.

Autor: Adam Fiaz / USA
Traducător: Ioana Mangalea
Foto: news.xinhuanet.com
EN
In Pakistan, there have been many incidents related to care fires since Compressed Natural Gas was introduced as an alternative fuel for Petrol and Diesel for vehicles. All vehicle owners had to do was get a CNG (Compressed Natural Gas) kit fitted in to their vehicles and they were good to go. Now going to its downfall, CNG was the prime business in the early 2000s. Every investor thought it essential to invest in a CNG gas filling station or a CNG kit fitting workshop/ factory etc. But soon after, the defect of CNG cars and vehicles rose to the service. A little fault in the cylinder would cause a spark and thus the gas would catch fire. This only happened if the work wasn’t done by professionals.


Many people couldn’t afford professional help so they decided to do it in cheap rates. And the result was an increased rate in car fires and accidents caused by car fires. In 2009, in the city of Jhelum the most prominent of these accidents occurred. A high school teacher was travelling to a cancer hospital with her brother. She had recovered successfully and this was her last appointment at the Shaukat Khanam Cancer Hospital in the City of Lahore. While travelling one of the world’s only three cancer hospitals, there was a sudden explosion in the tank and the car exploded completely.

The bodies of the victims were not recovered and everything was blown to bits. But the scenario wasn’t quite the same when recently the same things happened to a taxi driver taking children home from school. Last week after taking three children, all siblings, from their school gate, a taxi driver hit the ignition to start up the engine. 

The taxi caught fire and the pupils and the driver were trapped inside, before things could take a serious turn, the people passing by all worked together to rescue the occupants of the vehicle. The fire fighters were called and their response was immediate, that is praise worthy because in Pakistan, the rate of house fires is almost zero and there isn’t a very big need for thus departments. Thus there aren’t many fire departments around. The occupants of the taxi were saved with miniscule damage and small burns. There were no serious injuries and no one was sent to the hospital. Everyone was treated with bandages and ointment in an ambulance on the scene and the children were sent home safely.

It is amazing that we all share the bond of humanity above all. While there might be war wagers and executions out there. There might be civil disobedience and there might be ISIS, but the simplest bond of humanity between us will never be diminished. There is a ray of hope in every struggle and while there might be a lot going on out there and while the world might be on fire, there is a ray of hope with in all of us. Above all, is the bond of being one human race. 

Author: Adam Fiaz / USA
Foto: news.xinhuanet.com

Share it!
Tags: Pakistan, ISIS, taxi, CNG


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.