Logo

Olanda/ Lider de extrema dreapta, favorit la castigarea alegerilor?

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4677 times
Olanda/ Lider de extrema dreapta, favorit la castigarea alegerilor? Image

Olanda/ Lider de extrema dreapta, favorit la castigarea alegerilor?

RO

Există șanse mari ca liderul de dreapta din Olanda Geert Wilders să devină Prim Ministrul țării, dacă e să ne luăm după sondaje. Olanda va avea parte de alegeri în curând, iar Geert Wilders este foarte popular în Volendam.  

Wilders a fost găsit vinovat de hărțuire rasială și discriminare în cadrul unei adunări unde a declarat că vrea mai puțini marocani în Olanda. Popularitatea lui însă rămâne destul de ridicată în ciuda verdictului împotriva sa.  

Wim Keizer, administratorul muzeului Volendam a declarat că „nouă nu ne place ce face guvernul, așa că îl sprijinim pe el.” Partidul Libertății al lui Wilders s-a transformat într-o forță politică în Olanda. Era un nimic până acum nu de mult. Dar popularitatea lui Wilders l-a propulsat într-unul dintre cele mai faimoase partide din țară și are șanse chiar să câștige alegerile ce vor urma.  

Cornelius Cas, pescar, explică de ce Wilders este atât de popular: „ei nu ne ascultă. În martie trebuie să votăm și pe oricine am alege, mereu e la fel, așa că de data asta îl vom vota pe domnul Wilders.”

Wilders a devenit atât de faimos datorită luptei sale împotriva extremismului și imigranților. Avocata pentru drepturile omului, Nadia Benaissa explică de ce partidul său este atât de popular: „unul dintre principalele argumente pe care le folosesc este faptul că femeile musulmane sunt asuprite, dar totuși femeile acestea sunt ținta majorității atacurilor. Aceste atacuri sunt realizate în mare parte de bărbați albi, și recent și de femei albe, care le cer să-și dea jos voalul, spunându-le că nu au ce căuta aici.”

Cas Mudde, un cercetător în politică a explicat de ce Wilders este un om foarte periculos. El a declarat că „unul dintre lucrurile periculoase legate de Wilders este că încă din 2012 de când a început să fie ignorat, a devenit din ce în ce mai extrem.”  

„El a declarat că Olanda nu este o țară democrată dacă el nu se află în următorul guvern, a cerut să se organizeze revolte dacă nu are și el loc. E vag – nu ilegal – dar lucrurile nu merg în direcția care ar trebui” a adăugat Mudde.  

Willem Wagenaar, care lucrează într-un muzeu, a declarat că ceva s-a schimbat total în modul de gândire al olandezilor în ultimii ani: „după al doilea război mondial, Olanda a avut o tradiție ce se opunea grupurilor și perspectivelor extremiste. Chiar dacă oamenii au descoperit că aceste grupuri aveau idei pe care voiau să le răspândească, niciodată nu au vrut ca grupurile însăși să se implice: era clar că ele erau „tipii rău”.  

„În opinia mea, în ultimul an și în ultimul trimestru din 2015… sunt absolut convins că ceva s-a întâmplat” a declarat Wagenaar.  

El a adăugat că „eu nu știu clar cum va evolua situația: toate astea au fost pentru o perioadă scurtă de timp. Dar în această perioadă de timp, ceva ce nu a avut loc decenii întregi era deodată foarte posibil.”

Cu toate acestea, nu toată lumea crede că Wilders are șanse să devină Prim Ministrul Olandei. Matthijs Roodjuin, sociolog politic la Universitatea din Utrecht a declarat că „Wilders poate să câștige alegerile, dar nu e posibil să ajungă să conducă guvernul și nici să devină Prim Ministru. E ușor să prinzi un loc, dar e greu să prinzi atât de multă putere, avem un sistem diferit față de cel din Statele Unite.”

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.dailymail.co.uk

EN

There is a huge chance of Dutch far-right leader Geert Wilders  becoming the Prime Minister of the country, if opinion polls are to be believed. Netherlands will have elections soon and Geert Wilders is standing in the constituency of Volendam, where he is a very popular figure.

Wilders was found guilty of inciting racial harassment and discrimination in a rally where he said he wanted fewer Moroccans in the Netherlands. His popularity remains high despite the verdict against him.

Wim Keizer, curator of the Volendam museum said, “We don’t like what the government does so we support him.”  Wilders’ Freedom Party has turned into a serious political force in Holland. It was a non-entity not so long ago. But Wilders’ popularity has made it one of the top political formations in the country, and there is a chance that it might win the next election.

Cornelius Cas, a fisherman, explained why Wilders was so popular: “They don’t listen to us. In March, we must vote and, in the past, whoever we choose, every time it is the same, and so we will vote for Mr Wilders.”

Wilders has become popular for his fight against Islamic extremism and immigration.  Human rights lawyer Nadia Benaissa explains why his party is so popular: “One of the main arguments they use are that Islamic women are being oppressed and yet these same women are overwhelmingly the target of attacks. They are mostly perpetrated by white men, though lately also by white women, stating that they should take their veils off, that they don’t belong here.”

Cas Mudde, a political scientist explains why Wilders is so dangerous. He says, “One of the troubling things about Wilders since 2012 is that he has slowly become more marginalized, and responded to that by becoming more extreme.”  

“He has said that the Netherlands is not democratic if he is not in the next government, called for a revolt if he is kept out. It’s vague – not illegal – but it’s not going the right way,” Mr. Mudde adds.

Willem Wagenaar, who works in a museum, said that something has substantially changed in the Dutch psyche over the last few years: “Since the Second World War, [the Netherlands has had) a tradition of society opposing extremist views and groups. Even if people found that those groups had ideas they could share, they didn’t want the groups themselves to get involved: they were clear they are the ‘bad guys’.

  “In my opinion, in the past year and in the last quarter of 2015... I am pretty much convinced that something changed,” Ms. Wagenaar said.

He added, “I am not sure how this will develop: it was only for a short period. But in that period, something which had not happened for decades was suddenly feasible.”

However, not everyone thinks that Wilders has a chance of becoming the Prime Minister of the Netherlands. Matthijs Roodjuin, a political sociologist at Utrecht University says, “Wilders may win the election but he’s unlikely to govern and even less likely to become prime minister. It’s easy to break through but hard to amass much power, the opposite of a system like the US.”  

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: olanda, wilders, extrema, imigranti, musulmani, maroc, alegeri, politica,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.