Logo

Obama, invitatul lui Modi la Radio

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9871 times
Obama, invitatul lui Modi la Radio Image

Obama, invitatul lui Modi la Radio

RO

Pentru prima dată, un Prim Ministru a discutat cu președintele american la un show la radio. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, s-a alăturat Prim Ministrului Narendra Modi din India în show-ul său lunar „Mann Ki Baat” sau „ce spune Inima” la radioul All India. Cei doi lideri mondiali au răspund întrebărilor puse de către ascultători. Haideți să îi ascultăm!  

PM Modi îl prezintă pe Președintele Obama: "În Swahili, Barack înseamnă „cel care este binecuvântat”. În culturile africane, ei spun „eu sunt pentru că noi suntem”. Seamănă cu zicala noastră, vasudhaiva kutumbakam’ sa „Lumea întreagă este o singură familie”.

Viața președintelui Obama, modul în care și-a crescut fetele ne va inspira pe noi toți – „Beti Bachao Padhao” sau „Salvează fetița, învaț-o pe fetiță” este obligația noastră socială pe care toți trebuie să o îndeplinim. Vreau să vă spun că puteți veni oricând aici, India vă va primi mereu pe dumneavoastră și pe familia dumneavoastră. Este minunat să vă pot vorbi direct”.

Președintele Obama: “Mi s-a spus că acesta este primul interviu la radio organizat de un Prim Ministru și Președintele Americii. Vă apreciez eforturile de a îmbunătăți legăturile între țările noastre: președintele Obama către PM. Multe eforturi pe care le promovez în SUA sunt probleme similare cu cele de care PMului Modi îi pasă mult.”

Raj din Mumbai: “Cum le veți povesti fiicelor dumneavoastră despre India?”

Domnul Obama: “Fetele mele au vrut să vină, dar din păcate au trebuit să meargă la școală. Ele sunt fascinate de cultura și istoria Indiei. Le voi spune că India este un loc la fel la magnific precum și-au imaginat”.

Himani din Ludhiana întreabă- “v-ați gândit amândoi vreodată că veți ajunge în pozițiile în care sunteți azi.”

Președintele Obama: “Atunci când am ajuns pentru prima dată la Casa Albă, am stat în afara gărduțului și nu mi-am imaginat niciodată că voi vizita acest loc, nicidecum că voi locui aici”.  

Om Prakash din JNU “Întrebarea se leagă de tinerii noii generații ca cetățeni globali. Trebuie să se pună mare preț pe educația universitară pentru a dezvolta viitorul tinerilor, care sunt într-adevăr puterea națiunii”.

Președintele Obama: Liderii nu pot să aplice strategii imediat, ci trebuie să intre în dialog cu cetățenii.  

Mr. Modi spune, "După cum am spus mai devreme, „uniți-vă, muncitori ai lumii”. Cred că astăzi ar trebui să fie – tinerii unesc lumea.”

Următoarea întrebare adresată PM Modi este „care lider american l-a inspirat cel mai mult.”

Mr. Modi: “Mereu am spus că ar trebui să îl citim pe Benjamin Franklin. El a fost un lider politic, un gânditor și se trage dintr-o familie de rând.”

Monica îl întreabă pe Președintele Obama- “Ce vă face să zîmbiți după o zi proastă la muncă?”

Președintele Obama: "Sunt zile când e dificil și frustrant. Dar aproape în fiecare zi întâlnesc pe cineva care spune că am schimbat ceva în viața lor.” 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.firstpost.in

EN

For the first time ever, we had an Indian Prime Minister hosting an American President on a radio show. U. S. President Barack Obama joined Prime Minister Narendra Modi of India in his monthly radio show “Mann Ki Baat”, or “What the Heart Says”, on All India Radio. The two world leaders took questions from listeners. Let’s have a listen!

PM Modi introduces President Obama: "In Swahili, Barack means one who is blessed. In African cultures, they say I am because we are. It is similar to our saying vasudhaiva kutumbakam’ or “Whole World is One Family”.

President Obamas life, the way he has raised his daughters will serve as an inspiration for us - Beti Bachao Beti Padhao or “Save the Girl Child, Teach the Girl Child” is our social obligation which all of us must fulfill. I want to tell you, you can come any time, India will always welcome you and your children. It is wonderful to be able to speak to you directly”

President Obama: “I am told that it is first ever radio address by Indian PM and American President. I appreciate your strong personal commitment to improve ties between our countries: President Obama to PM. Many efforts I am promoting in US are similar issues PM Modi cares much about here.”

Raj from Mumbai: “How will you share your experiences about India to your daughters?”

Mr. Obama: “My daughters wanted to come but unfortunately they had school. They are fascinated by Indias culture & history. I am going to tell them that India is as magnificent as they imagined”

Himani from Ludhiana asks- “did you both imagine you would reach the positions you are in today.”

President Obama: “When I first when to White House I stood outside the same fence & never imagined I would visit there, forget living there”

Om Prakash from JNU “The question is on youth of the new generation as a global citizen. Emphasis on higher education is necessary for all around development of youth which is actually strength of a Nation.”

President Obama: Leaders can’t simply try to govern by top down strategy, but rather have to engage in dialogue with citizens.

Mr. Modi says, "Earlier they said, workers of the world unite. I think today it should be- youth unite the world."

The next question to PM Modi on “which USA leader inspired him the most.”

Mr. Modi: “I always say we should read about Benjamin Franklin. He was political leader, thinker & came from a very ordinary family."

Monica asks President Obama- “What makes you smile after a bad day at work?”

President Obama: "There are days when it’s tough & frustrating. But almost daily I meet someone who says you made a difference in my life”

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: obama, modi, usa, radio, india,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.