Logo

O noua recesiune?!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 8072 times
O noua recesiune?! Image

O noua recesiune?!

RO

Ne îndreptăm cumva către o nouă recesiune economică? Poate, dacă îi credem pe experți. Banca Decontărilor Internaționale (BIS) este numită banca centrală a băncilor centrale. Este una dintre cele mai importante instituții financiare din lume. BIS-ul a avertizat că „se apropie o furtună” într-un raport nou asupra economiei globale.  

Raportul BIS a avertizat că „fundamentarea unei turbulențe este temerea cea mai mare a participanților de pe piață, având în vedere numărul mic de opțiuni pentru sprijin asupra politicilor, luând în considerare faptul că perspectivele de creștere sunt în scădere. Având un spațiu fiscal îngust și niște politici structurale în principal adormite, măsurile băncii centrale se spune că și-au atins limitele.”  

Potrivit BIS, investitorii de peste tot din lume sunt îngrijorați de faptul că guvernele tuturor țărilor rămân fără opțiuni asupra politicilor. Claudio Borio, directorul BIS a declarat că „tensiunea dintre liniștea piețelor și vulnerabilitățile economice trebuie să fie rezolvate odată și odată. În ultimul trimestru, noi poate că am fost martorii unui început de împăcare între cele două.”  

Borio a adăugat că „noi poate că nu vedem o părticică din cerul albastru, dar semnele unei furtuni ce se apropie au existat de ceva vreme. Din cauza unui declin afectat puternic de o criză pe termen lung, acțiunile din cauza unei datorii globale au continuat să crească, iar spațiul pentru manevre politice a continuat să fie din ce în ce mai îngust.”

Cele mai mari întreruperi rupture în economia globală din ultimele trei luni au fost majorarea ratei de către Rezerva Federală americană și încetinirea continuă a Chinei. Prețurile scăzute ale petrolului au adăugat și o lipsă de încredere în economie.  

Există multă neliniște în rândul investitorilor în legătură cu starea economiei globale și sănătatea băncilor globale. După cum a declarat și domnul Borio, „datoria ne ajută să înțelegem cum au avut loc niște dezvoltări fără legătură.”  

El vorbește despre cum datoria sectorului public rămâne destul de mare în țările aflate în curs de dezvoltare. El leagă în continuare datoria de fixare de scăderea prețurilor petrolului, deoarece „niște firme aproape de faliment care produc petrol sunt împinse să mențină cepurile deschise pentru a putea să atingă obiectivele.”  

În ultimele câteva zile, piețele din Asia s-au descurcat bine, iar încetul cu încetul au început să iasă din groapa în care se aflau acum câteva luni. Dar dacă ne luăm după raportul BIS, acesta sugerează că asta ar putea fi o revenire temporară.  

Putem doar să sperăm că situația nu se va întoarce la cea din 2008, când milioane de oameni de peste tot din lume și-au pierdut joburile, casele și o bucată mare din economiile lor.  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.morethanbricks.com

EN

Are we headed for a global economic recession? We might well be, if experts are to be believed. Bank of International Settlements (BIS) is called the central bank of central banks. It is one of the most important financial institutions in the world. BIS has warned of a “gathering storm” in a new report on the global economy.

The BIS report warned, “Underlying some of the turbulence was market participants’ growing concern over the dwindling options for policy support in the face of the weakening growth outlook. With fiscal space tight and structural policies largely dormant, central bank measures were seen to be approaching their limits.”

According to BIS, investors across the world were worried that the governments of all countries were fast running out of policy options. Claudio Borio, the CEO of BIS says, “The tension between the markets’ tranquility and the underlying economic vulnerabilities had to be resolved at some point. In the recent quarter, we may have been witnessing the beginning of its resolution.”  

Mr. Borio adds, “We may not be seeing isolated bolts from the blue, but the signs of a gathering storm that has been building for a long time. Against the backdrop of a long-term, crisis-exacerbated decline in productivity growth, the stock of global debt has continued to rise and the room for policy maneuver has continued to narrow.”

The biggest disruptions in the global economy over the past three months have been the rate hike by the US Federal Reserve and China’s continuous slowdown. Weak oil prices have added further to the general lack of confidence in the economy.

There is a lot of unease among investors about the state of the global economy and the health of global banks. As Mr. Borio says, “debt is what helps us understand apparently unrelated developments”.

He talks about how public sector debt has risen across the world while private sector debt remains high in emerging countries. He further links the mounting debt to the fall in oil prices as some “highly indebted oil-producing firms come under pressure to keep the spigots open to meet their service burdens.”

Over the last few days, markets in Asia have been doing well and have been slowly but gradually been able to climb out of the hole that they were in only a few months ago. But if one was to go with the BIS report, it suggests that it might just be a temporary comeback.

One can only hope that the situation doesn’t get back to how things were back in 2008, when millions of people across the world lost their livelihood, their homes and a substantial chunk of their savings. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: economie, usa, recesiune, usa, criza, financiar,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.