Logo

O noua interventie NATO in Siria?!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 3466 times
O noua interventie NATO in Siria?! Image

O noua interventie NATO in Siria?!

RO

De ce leagă unii lideri europeni discuțiile legate de pace din Siria cu plecarea președintelui Bashar al-Assad de la putere? (liderii europeni îi cer lui Putin să înceteze cu bombardamentul pe 5 martie). Principalul scop sau obiectiv al acestor discuții este crearea unui mediu sigur în țară pentru a se putea organiza alegeri. Ultima alegere națională în Siria a fost organizată pe 7 mari 2012, iar atunci rebelii din Siria au refuzat să participle. În cadrul acestor alegeri, cel mai mare partid din opoziție era „Frontul Popular pentru Schimbare și Eliberare”. Pe de altă parte, cel mai mare partid este Ba’ath. Acesta are parte de cele mai multe resurse și membrii. Nu este surprinzător așadar că acest partid a câștigat un număr uriaș de locuri în cadrul alegerilor. Ba’ath este în mare parte ignorat sau dat la o parte de către jurnaliștii din Occident.

Chiar și înainte de alegerile naționale din Siria organizate în aprilie 2012, un purtător de cuvânt al lui David Cameron a declarat că va depune un caz numit „tranziția de la putere al președintelui sirian Bashar al-Assad.” Trebuie să recunoaștem totuși că oameni au dreptul să-și aleagă următorul președinte. De prea multe ori, oamenilor din națiunile din Orientul Mijlociu li s-a spus că pot alege orice lider ca și președinte atâta vreme cât acel lider se potrivește dorințelor Occidentului.  

Oamenii care aparțin de Hraitan au declarat că „înainte de ultimul atac al regimului aveam piețe, spitale și școli.” Ei a declarat de asemenea că atunci, libertatea femeilor în educație și de a avea un loc de muncă era ceva nemaiauzit în celelalte țări din regiune.  

Toate cazurile isterice de propagandă anti-Putin realizată de Statele Unite îi aparțin generalului Phillip Breedlove. De asemenea, comandantul Nato a declarat că ISIS „se răspândește ca un cancer” în rândul refugiaților. Din cauza bombardamentelor rusești, rebelii din Siria îi împing cu de-a forța pe refugiați către Europa. De asemenea, rușii se tem de acești refugiați la fel ca europenii din Occident.  

După eșecul Occidentului, forțele rusești din Siria grăbesc războiul către un sfârșit, astfel vrând să oprească refugiații din Siria să mai vină în Europa. Statele Unite și Marea Britanie sprijină grupuri care sunt prea aproape de alte grupuri extremist, iar ISIS a prelungit războiul și criza refugiaților. Pe 8 martie 2012, situația refugiaților este și mai critică, iar UE-ul nu mai știe ce să facă.  

Ideea folosită ce implică schimbarea refugiaților pasivi din taberele din Turcia cu cei active ce își riscă viețile pentru a veni în Europa este una complexă și un coșmar birocratic. Dar pe de altă parte, Europa va avea din ce în ce mai mulți refugiați și pasivi, și active. Iar aceștia nu prea vor să respecte valorile europene.  

Pe de altă parte, războiul civil din Siria continuă și nu pare că există vreo situație la criza refugiaților. Doar UE-ul poate să vadă lumina de la capătul tunelului. Până la urmă, UE conclude că trebuie să fie trimisă o forță NATO în Siria pentru a putea opri războiul.  

Autor: Abdul Waly - Pakistan
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.peacetime.news

EN

Why are Some European Leaders linking peace talks to president of Syria Mr. Bashar al-Assad step down (European Leaders appeal to Putin to hold the ceasefire of Syria, 5 March)? The main purpose or aim of this talk it that to provide a safe environment in the country for elections. The last national election in Syria was held on 7, May 2012 and in these elections the rebels of Syria refused to participate. In these elections, the largest opposition party in Syria was “The Popular Front for Change & Liberation”.  On the other hand, the largest party is Ba’ath party. This company had the largest abundant resources and membership. Unsurprisingly this party won an overwhelming number of seats and as a result. Ba’ath is largely either discounted or ignored by western journalists.

Even before the national election in Syria is scheduled for April 2012, a spokesperson for David Cameron is advancing the case for “A transition away from Syrian President Mr. Bashar al-Assad. It needs to be reiterated that the only people who have the right to choose the next president are the Syrians. Too often peoples belongs to middle eastern nations have been told that they may select any leader for president and they like as long as that leader conforms to the preferences of the western powers.

The peoples who belong to Hraitan quoted that “before the last regime attack we had markets, hospitals and schools”. He also quoted that at that time freedoms for women in education and job is almost unheard for in other countries in the region.

All the cases of hysterical anti-Putin propaganda claim by the United States general Philip Breedlove. Also, Nato commander quoted that Isis is “spreading like Cancer” among the refugees. Due to Russian bombing, the rebels of Syria are deliberately driving refugees to Europe. Also, Russian’s fear these refugees as much as western Europeans do. ……..

After western failure, Russian force in Syria that is hastening the end of the war and, therefore, it is also an end to the refugees of Syria. The United States and British support of groups that are too close to other extremist groups and Isis has been prolonging the war and the refugee crisis. On 8, March 2012 the refugee situation is ever more critical and on the sea EU evermore to what to do about it.

The big idea which is used for the purpose of swapping the Passive refugees in camps located in Turkey and for active refugees who play on the life to get to Europe is a bureaucrat’s complex and inequitable bromide to deal with human nature with a force. But on the other hand, Europe will end up with many of passive as well as active refugees. Quite aside from caving into sidelining European values.

While on the other hand civil war in Syria continues and there can be no resolution for the refugees suffering from the crisis. The only EU will be able to see the light at the end of the tunnel. After all, EU concludes that a Nat force must be dispatched from Syria to stop the war.

Author: Abdul Waly - Pakistan

Share it!
Tags: siria, refugiati, bashar al assad, rusia, usa, ue, pace,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.