Logo

Nunta traditionala pakistaneza!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 7904 times
Nunta traditionala pakistaneza! Image

Nunta traditionala pakistaneza!

RO

Căsătoria este un contract între o femeie și un bărbat. Este un eveniment foarte important în viața unei persoane. În Pakistan, este un eveniment important nu doar pentru mireasă și pentru mire, ci pentru întreaga familie și se sărbătorește cum se cuvine. Potrivit culturii locale, căsătoria nu este doar o legătură între un bărbat și o femeie, ci este considerată ca o legătură între cele două familii. Nunta urmează regulile islamului, deoarece 97% din populația Pakistanului este musulmană. De obicei, nunțile pakistaneze durează în jur de 7-8 zile. Dar pregătirile încep cu câteva luni înainte ca evenimentul să aibă loc.  

Deși regulile islamice spun că doar Nikkah și recepția sunt obligatorii, oameni sărbătoresc și alte evenimente, deoarece cultura pakistaneză este influențată puternic de cea indiană. Haq meher reprezintă suma pe care mirele trebuie să o plătească miresei în cazul în care căsătoria se va încheia din cauza unui eveniment nefericit și care se va decide în timpul Nikkah sau înainte ca propunerea de căsătorie să poată fi acceptată.  

Acest articol va descrie evenimentele cele mai populare ce au loc în timpul nunții pakistaneze:  

Dholki

Acesta este un eveniment în cadrul căruia toți cei tineri din familie se adună pentru a face parte din sărbătorirea nunții. În acest tip de eveniment, verii miresei sau ai mirelui se adună pentru a sărbători cântând diferite piese locale și dansând. Sunt folosite diferite instrumente de percuție pentru piese. În trecut, acest eveniment ținea câteva săptămâni, dar în lumea modernă de azi, în care toată lumea este ocupată cu munca, durata acestui eveniment a fost redus la o singură noapte.  

Mehndi

Al doilea cel mai important eveniment sărbătorit de oameni este Mehndi. În cadrul acestui tip de eveniment, familia mirelui vine în casa miresei. Evenimentul este asemănător cu Dholki, deoarece și acesta este sărbătorit prin dansuri și cântece. Deoarece în țară există multe culturi, acest eveniment este sărbătorit potrivit culturii acelei familii.  

Barat și Nikkah

Acesta este principalul eveniment al nunții, deoarece în cadrul acestuia are loc ceremonia Nikkah. Nikkah este un eveniment obligatoriu pentru orice nuntă. În alte cuvinte, Nikkah este contractual care face femeia gata pentru un bărbat din punct de vedere legal. Barat este evinimentul în cadrul căruia mirele își duce mireasa acasă în prezența întregii familii. Acest eveniment se numește Ruksati. Există multe altele mai mici sărbătorite alături de acesta precum Jotta Chupai, etc. Acestea variază de la familie la familie.  

Walima

Walima este cunoscut și sub numele de recepție și este un alt eveniment obligatoriu în religia islamică. În cadrul acestui eveniment, mireasa și mirele vin să găzuiască ultima cină oficială din cadrul nunții lor. Acesta este realizat pentru a sărbători consumarea căsătoriei. Este organizat de mire și familia lui. Acesta este realizat pentru a face publică legătura dintre cei doi.  

Acestea sunt evenimentele principale ce au loc în cadrul nunții pakistaneze. 

Autor: Muniba Mazar - Pakistan
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.sleekarticles.com

EN

Marriage is contract between a man and women. It is an event that is very important in one’s life. In Pakistan it is an important event in not only for the bride and the groom but it important for the whole family as it is celebrated on a vast scale. According to the local culture marriage is not only a link between a male and female but it is considered to be a relation between two families. The marriage event follows Islamic rules and regulations as 97% of the population of Pakistan is Muslim. Usually Pakistani marriages take 7-8 days. But the preparations are started months before the event.

Although the Islamic law says that only Nikkah and reception are obligatory but people celebrate other events as Pakistani culture is highly influenced by the Indian culture.  Haq meher is the amount that the groom has to pay to the bride if the marriage ends due to any unfortunate event this has to be decide during the Nikkah or it can be decided before when the proposal is accepted.

This article is going to describe the events that are most common in a Pakistani marriage.

Dholki


This is an event where all the young ones of the family gather to be a part of the celebration of the marriage. In this type of event the cousins of the bride or the groom gather to be a part of their celebrations by singing various local songs and performing dances over them. Percussion Instrument is used for singing songs. In old days this event used to take place for weeks but in this modern era where everyone is busy due to their commitments this event has been reduced to one-night.

Mehndi

The second major event that is celebrated by the people is Mehndi. In this type of event the groom’s family come to the bride’s place. This event is quite similar to the Dholki as it is also celebrated by singing songs and performing dances. Different families have different cultures and the event is planned according to the cultures of those families.

Barat and Nikkah

This is the main event of the marriage as in this event the ceremony of Nikkah is performed. Nikkah is the obligatory event in the whole marriage. In other words, Nikkah is the agreement that makes women legal for a man. Barat is the event in which the groom takes the bride in presence of whole family to his house. This event is called Ruksati. There are several other small events celebrated with it like Jotta Chupai etc. These events vary from family to family.

Walima

Walima is also known as Reception this is also an obligatory event in Islam. In this event the bride and groom come along to host the final dinner of their marriage. This is to celebrate the consummation of husband and wife. This event is organised by the groom and his family. This event is meant to publicize the marriage.

These were the major event of Pakistani Marriage. 

Author: Muniba Mazar - Pakistan

 

Share it!
Tags: pakistan, nunta, casatorie, evenimente, islam, musulman, asia, curiozitati,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.