Logo

Nu photoshop!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 28231 times
Nu photoshop! Image

Nu photoshop!

RO
Toți vedem oameni care aspiră la reducerea din greutate, cu standardele imposibile stabilite de către Hollywood și media, fiecare fată vrea să fie cât un băţ de slabă și fiecare bărbat vrea să aibă cel mai perfect corp. În timp ce Hollywood-ul pare a fi tărâmul perfecțiunii, multe dintre chipurile sau corpurile pe care le vedeți nu sunt reale, de fapt, ele sunt un rezultat al chirurgiei cosmetice extinse.

În ciuda intervenţiilor chirurgicale, ceea ce vedeți în imagini sau reviste s-ar putea să nu fie adevărat. În media, agenţiile de modeling şi revistele folosesc Photoshop-ul la scară largă pentru a face ca modelele să arate ca ceva nemaivăzut. Dar ați auzit vreodată de un model care să nu vrea să fie introdusă în "așa-numita" perfecțiune a programului?

Recent, un model australian declamat pe Instagram găsirea propriei poze făcută pentru o companie, remodelată în Photoshop. Modelul, Meaghan Kausman, a făcut o ședință foto subacvatică pentru o companie de costume de baie pentru femei, dar a fost șocată când a găsit șocantele imagini alternative pe pagina de Instagram a companiei.

Ea a postat acele imagini pe contul propriu de Instagram alături de pozele reale. Astfel a arătat cât de drastic a fost curmat şi acuns corpul ei într-o figură de păpușă Barbie, stomacul ei a fost aplatizat și coapsele i-au fost reduse pentru a o face să arate mai înaltă și mai subțire în ansamblu.

A pus poza pe pagina ei de Instagram spunând că agențiile de modelare și media de astăzi se uită doar la definirea culturală a frumuseții și, astfel, frumusețea unei femei de zi cu zi duce la imoralitate.

"Ei mi-au schimbat drastic corpul, subţiindu-mi stomacul și coapsele într-o încercare de a mă încapsula în idealul cultural de frumusețe", a declarat modelul șocat pe contul de Instagram. "Versiunea de mai sus este a lor, iar cea de jos este versiunea reală. Eu port  o dimensiune de 8, nu dimensiunea 4. Acesta este trupul meu!"

În timp ce Kausman este mândră de corpul ei aşa cum este, se întâmplă ca tatăl ei, Rick Kausman să fie unul dintre cei mai renumiţi medici din Australia și o voce puternică împotriva modificărilor corporale extreme și a dietelor de slăbire. La fel ca fiica este și tatăl, Tatăl Kausman şi-a susţinut fiica, afirmând că modificarea trupului cuiva prin editarea grafică, fără permisiunea lor, este o chestiune îngrijorătoare şi foarte serioasă.

Nu se poate spune de ce aceste imagini subacvatice frumoase au trebuit modificate în Photoshop!

Kausman a mai adăugat că nu este bine ca tinerii și femeile să creadă că a fi mai subțire este mai bine și acest lucru trebuie oprit. Ea nu a fost cu siguranţă fericită din cauza companiei care s-a jucat cu pozele ei.

Cu conştientizarea în creştere a femeilor tinere de a nu fi slabe ca un băţ, ar putea fi aceasta o rază de speranță pentru noi? Au nevoie fetiţele să ţină diete pentru a încăpea în dimensiunea 5 a hainelor? Şi dacă nu ești suficient de slabă? Este bine că oamenii se ridică împotriva acestui program auto-proclamat al media pentru a perpetua frumuseţea prin menținerea corpului slab.

Dacă astfel de cazuri se vor întâmpla mai des, să sperăm că ideea de frumusețe naturală va fi restaurată.


Autor: Adam Fiaz - USA
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.femmeactuelle.fr

EN
We all see people aspiring to reduce weight, with impossible standards set by Hollywood and the media, every young girl wants to be stick thin and every man wants to have the most perfect. While Hollywood might be the land of perfection but many of the faces or bodies you see are not real, in fact they are an outcome of extensive cosmetic surgery.

Despite the surgeries, what you see in images or magazines might not be true either. In the mainstream media, modeling agencies and magazines use Photoshop extensively to make the models look like something out of this world. But have you ever heard of a model that doesn’t want to be photo shopped in to the ‘so called’ perfection? As of recently an Australian model went on an Instagram rant as she found out the company she had modeled for has photo shopped her body. The model, Meaghan Kausman, had done an underwater photo shoot for a women’s swimwear company but was shocked to find shockingly alternated pictures of herself on the company’s Instagram page.

She posted those pictures on her own Instagram alongside with real pictures. This showed how drastically her body had been nipped and tucked into a Barbie doll like figure, her stomach had been flattened into skinny and her thighs had been slimmed to make her look more tall and thin overall.

She took to her Instagram page saying that the modeling agencies and media of today only look up to the cultural definition of beauty and thus let actually beauty in an everyday woman go to profligacy.

“They had drastically altered my body, thinning out my stomach and thighs in an attempt to box me into the cultural ideal of beauty,” stated the shocked model on her Instagram. “Above is their version, below is the real version. My body is a size 8, not a size 4. That’s my body!”

While Kausman is proud of her body just the way it is, it also happens that her father, Rick Kausman in one of Australia’s most renowned Physicians and a powerful voice against extreme body modifications and dieting to be skinny. Like daughter like father, Father Kausman also stood up for his daughter, claiming that altering someone’s body via graphical editing without their permission is a very serious matter of concern.

One can’t tell why those beautifully clicked underwater images needed any Photoshop!

Kausman further stated that it is not okay to make young people and women think that thinner is better and this needs to be stopped. She was definitely not happy the company playing around with her images.With awareness rising in young women to not be stick thin, could this be a ray of hope for us? Do little girls really need to diet to fit into size 5 clothes? So what if you’re not skinny enough? It is good to see that people are raising their voices against this self-proclaimed agenda of the mainstream media to perpetuate beauty by maintaining slimness in one’s body.

As cases like this occur more often, we hope that the idea of natural beauty will be restored.


Author: Adam Fiaz - USA

Share it!
Tags: Photoshop, media, Kausman


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.