Logo

Nu lasati lumanarile sa se stinga!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10074 times
Nu lasati lumanarile sa se stinga! Image

Nu lasati lumanarile sa se stinga!

RO

Flăcări, împușcături, lacrimi, bălți de sânge, cadavre și părți de corpuri fără viață pe drumuri și prin magazine – oamenilor, ce ați făcut?  

În timp ce flacăra arde, arde încet, tu stai acolo și te uiți la oameni cum plâng – cei care i-au pierdut pe cei dragi – cei care și-au pierdut conaționalii, femei și bărbați – de ce … îmi poate spune cineva de ce?

Opinii, cuvinte, dezbateri, proteste, demonstrații, religii, culoare, naționalitate – un schelet format din oase, cu sângele care țâșnește din vene, plămâni care respiră oxigen – unde e diferența? Unde e diferența dintre noi pe dinăuntru – nu suntem toți la fel, indiferent de ce credem – nu suntem în același timp pe aceeași planetă destinată pentru noi toți – într-un univers atât de mare încât e imposibil să-i estimăm dimensiunea. Nici nu mai zicem, o singură planetă micuță cu un sistem solar neimportant, o coincidență cumulativă atât de mare încât posibilitatea de a o copia e imposibilă și iată cum ne luptăm și ne ucidem unii pe alții din pricina acestor diferențe. E asta atât de inteligent?  

Acum câteva mii de ani, când planeta nu era atât de primitoare ca acum, când nu era nimic decât o masă de lavă fierbinte, cu ploi acide – o perioadă pe care nici unul dintre noi nu am văzut-o. Noi, cu istoria noastră limitată de doar câțiva mii de ani, trăind pe o planet de un milliard de ani – distrugem existența acestei planete și tot ceea ce ea reprezintă.  

Noi, oamenii, rasa superioară, responsabili pentru poluarea oceanelor, crearea găurilor în stratul de ozon, responsabili pentru conducerea anumitor specii de animale, plante și pești la dispariție – suntem mai mult decât viruși? Nu suntem noi cei care distrugem gazda care ne-a dat o șansă la viață? Nu ne distrugem noi unii pe alții cu războaiele pe care le purtăm? Nu am învățat nimic din războaiele din trecut? Nu ne citim nici măcar propria istorie?

Mă doare să văd că nu luptăm împotriva cancerului, împotriva ebolei, a morții infantile sau pentru facilități de bază. Mă doare să văd că explorăm atât de puțin noile planete și dacă există viață înafara sistemului nostrum solar. Mă doare să văd că cheltuim miliarde de dolari creând noi moduri de a ne ucide unii pe alții – un rezultat de genul acesta e inevitabil. Când vom realize că noi suntem cei mai mari dușmani ai noștrii?

Eu sunt o persoană optimistă, însă odată cu fiecare știre despre teroare, despre picăturile de sânge care se scurge pe pământ, despre fiecare copil care uită să râdă stând lângă corpul neînsuflețit al părintelui său și despre fiecare părinte care duce în spate micul sicriu cu viața pe care a adus-o în lumea aceasta – o bucățică din mine moare.  

Aș vrea să fim împreună – să ne unim împotriva forțelor care contează cu adevărat măcar o dată și să menținem lumânările speranței aprinse. Oamenilor, uniți-vă – vă rog, uniți-vă. Înainte să fie prea târziu! 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.jurnalspiritual.eu

EN

Flames, gun shots, tears, splattering of blood, human bodies and torsos lying limbless and lifeless on roads and rooms – humanity, what have you done?

As it burns slowly, as the flames rise, you sit there and watch the crying people – those who have lost their loved ones – those who have lost their countrymen and women – why …. Can anyone tell me why?

Opinions, words, debates, protests, rallies, religions, colors, nationalities – an underlying skeleton made of bones, blood gushing through arteries, lungs breathing oxygen – where is the difference? Where is the difference among us on the inside – are we not all the same, no matter what we believe, no matter what we do not believe – are we not here at one time on a planet which is the same for all of us – in a universe which is so vast that it is even impossible to estimate the exact size. Let alone a small planet within an inconsequential solar system, a cumulative coincidence so massive that a possibility of replication is remote and here we are fighting and killing each other for our differences. Is that even wise?

A few years ago, when the planet was not as hospitable as it is now, when it was nothing but a mass of raging hot lava, with Sulfuric rains – a time period that none of us have seen the planet existed. We, with our limited history of a few thousand years, living on a planet that has been here for about a billion years – are destroying the existence of the planet and everything that it stands for.

We the humans, the master race, responsible for de-foresting, responsible for polluting the oceans of the world, responsible for making holes in the ozone layer, responsible for making animals, plants and fish extinct – are we even more than viruses? Are we not destroying the host that has given us a chance to live? Are we not destroying each other with our wars? Have we learnt anything from the massive wars of the past? Do we even read our history?

It pains me to see that we are not fighting against cancer, Ebola, poverty, infant deaths and lack of basic facilities. It pains me that we are spending very little on exploration of newer planets and research outside our solar system. It pains me that we are spending hundreds of billions of dollars in creating ways to kill each other - an outcome that is inevitable. When will we realize that we are our own worst enemies?

I am a hopeful person; yet with every single news of terror, every drop of blood that falls on the earth, every child who forgets to laugh sitting by their parent’s dead body and with every parent carrying the little coffin of the life that they brought into this world – a bit of me dies.

I wish we can be together – stand against the forces that actually matter for once and keep the candles of hope burning. People of the world, unite – please heed the call of time. Before it’s too late!!!

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: charlie hebdo, franta, islam, terorism, isis,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.