Logo

Noul API pentru OneDrive

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7015 times
Noul API pentru OneDrive Image

Noul API pentru OneDrive

RO

În ciuda fostelor parteneriate cu Box, Dropbox și alte platforme de stocare online, Microsoftul nu este gata să renunțe la OneDrive: Microsoft, acum câteva zile a lansat o versiune nouă API pentru OneDrive.

Ultima unealtă va permite dezvoltatorilor să încorporeze OneDrive direct în aplicații. Acest API accept Widows, Web, Android, precum și iOS. Î plus, iată câteva caracteristici în plus de exemplu:  

1. Permite aplicațiilor să salveze schimbările noi în foldere, precum și în fișiere folosind cât mai puține sincronizări.  

2. Imagini personalizate pentru thumbnail pentru fișiere, ceea ce permite o încorporare îmbunătățită a designului.

3. Fișierele de până la 10 gigabiți pot fi reuploadate.

Mai devreme, dezvoltatorilor li s-a cerut să folosească Live SDK pentru a itegra OneDrive în aplicațiile lor. Chiar dacă funcționează și astăzi, compania încurajează dezvoltatorii să folosească API din pricina ultimelor noutăți adăugate.

Dezvoltatorii care sunt interesați, pot examina noul API care poate fi găsit pe site-ul Microsoft. 

Autor: Kapil
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.igyaan.com

EN

In spite of the past partnerships with  Box, Dropbox, & similar cloud platforms , Microsoft is not ready to give up on their OneDrive: Microsoft, a couple of days ago launched their fresh API for One-Drive.

The latest tool will allow the developers to incorporate the OneDrive straight in their applications; this API can support Windows, the Web, Android as well as iOS.  In addition, it offers some extra features, for example:

1. Lets the applications to save the fresh changes to the folders as well as files using minimal synchronization calls.

2. Customizable thumbnail images for files allows for an improved design incorporation.

3. Can resumes uploads of the files up-to ten gigabytes.

Earlier, the developers were required to utilize the Live SDK for integrating OneDrive in their applications; even though that’ll work even today, the company is encouraging the developers to move to the fresh API due to its latest features.

Developers who are interested could examine the fresh API which can be found at Microsoft’s hub.

Author: Kapil

Share it!
Tags: microsoft, tehnologie, onedrive,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.