Logo

Nou tip de turism ia amploare in Jamaica!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 7946 times
Nou tip de turism ia amploare in Jamaica! Image

Nou tip de turism ia amploare in Jamaica!

RO

Bine v-am găsit, mă numesc Jamaica Urban Legend și aduc cu mine știrile de pe insula Jamaica. Acum Jamaica, la fel ca și multe alte țări caraibiene se bazează pe turism ca sursă de bani. Dar acum a apărut un nou tip de turism, cunoscut sub numele de „turism spiritual”. Țări ca și Nepal, Bali (Indonezia), Tibet, Rio (Brazilia), Insula Shikoko din Japonia, Craterul Haleakala din Maui și Machu Picchu din Peru au avut o creștere imensă în turism – turism spiritual – estimat a fi cel mai repede crescător sector din afacerile călătoriilor. Antrenorul de viață și fondatorul companiei de antrenament Înaltă-te Singur Patricia „Ricia” Leslie crede că nu există nici un motiv pentru care Jamaica nu ar trebui să facă parte din aceeași listă și are planuri care au ca scop așigurarea unui loc pentru Jamaica acolo.

Ea este convinsă că insula, cu frumusețile sale unice culturale precum raggae și Rastafarianism, căile sale puțin cunoscute și comorile sale și cu legendele sale contemporane s-ar potrivi exact în lista centrelor spirituale. Acesta este motivul pentru care ea și echipa sa – fiica sa și Managerul Relațiilor Publice Maluwa Clarke, Directorul Creativ Nicholas Dehaney și Duro Owolabi – au organizat forumul motivațional din această săptămână în Conferința Centrului Golfului Montego, primul și preferabil nu ultimul din aceste evenimente anuale.

Forumul, numit Discuția Înălțată, va prezenta scriitorii inspirați renumit, oratori motivaționali și autori Iyanla Vanzant, Michael Beckwith și Ambasadorul Audrey Marks și este proiectat să fie un loc motivațional spiritual și auto-împuternicitor.

„Chiar dacă trecem prin multe situații dificile și probleme ca oameni, atunci când ai o perspectivă spirituală în fiecare zi poți să iți intensifici abilitatea de a trece prin momente grele, și noi vrem să ajutăm oamenii să capete acea perspectivă,” a adăugat ea.

Leslie a spus că a fost impresionată de numărul mare de femei care dețin poziții mari în Jamaica Corporativă, dar a descoperit în același timp că „ele toate par că nu au parte de nici un ajutor, ele au ajuns acolo de unele singure, fără nici o mană de ajutor, și lucrează ore întregi zi și noapte pentru a-și menține poziția”. Situația aceasta este foarte serioasă pentru Leslie deoarece ea are gene jamaicane, și mai este și faptul că ea a lucrat foarte mult ca să ajungă unde se află acum, așa că s-a întors înspre Iyanla, deoarece ea a studiat la același institut numit Institutul de Viziuni Interne Pentru Dezvoltarea Spirituală.

„A luat forma unei ghinde la început dar pe parcurs a devenit ceva imens,” a spus Leslie la Discuția Înălțată.

Ea a explicat că evenimentul de două zile este deschis publicului în general, fie că sunt religioși sau nu.

„Biserica poate fi oriunde, și Dumnezeu poate fi găsit în orice,” a spus ea, făcând o distincție între religie și spiritualitate.

Repetând subiectul principal, a spus că oamenii care au supraviețuit sau care au evadat din sclavie și holocaust au avut nevoie de un anumit tip de gândire pentru a nu își pierde mințile.

„Strămoșii mei sunt aici. Bunica mea este din Whithorne, Westmoreland. Eu îmi respect foarte mult strămoșii și originile mele, și cred că Jamaica este un loc în care pe trebui să-l recunoaștem și să-l onorăm deoarece este cel mai puternic loc care a trecut prin 400 de ani de sclavie. Ne aflăm aici doar deoarece ei au luptat împotriva acelei traume.

Sună interesant? Orice tip de turism preferi, „turismul spiritual” și-a luat zborul și a luat cu el mii și mii de oameni, atât oameni religioși cat și oameni care vor să fie mai puri spirituali.  

Autor: Ricardo - Jamaica
Traducator: Radu Ivanovici
Sursa photo: www.jamaicaobserver.com

EN

Hello and Welcome, Jamaica Urban Legend here with some more news on the island of Jamaica. Now Jamaica, like many Caribbean countries rely on tourism as viable tool for revenue. But now there is a new brand of tourism that is coming out, known as “Spiritual Tourism”. Countries like Nepal, Bali (Indonesia), Tibet, Rio (Brazil), Shikoku Island in Japan, the Haleakala Crater in Maui, and Machu Picchu in Peru in a growing brand of tourism — spiritual tourism — estimated to be the fastest-growing sector in the travel business. Certified life coach and founder of coaching company Elevated Self Patricia “Ricia” Leslie believes there’s no reason Jamaica shouldn’t be among the list and has plans to make sure it gets there.

She’s convinced that the island, with its unique cultural charms like reggae and Rastafarianism, its little-known paths and treasures, and its contemporary legends, is perfectly suited to be a spiritual centre. It’s why she and her team — her daughter and Public Relations Manager Maluwa Clarke, Creative Director Nicholas Dehaney, and Duro Owolabi — have organised this weekend’s motivational forum at the Montego Bay Conference Centre, the first in what is expected to become an annual event.

The forum, called Elevated Talk, will feature world-renowned inspirational writer, motivational speaker, and author Iyanla Vanzant, Michael Beckwith and Ambassador Audrey Marks and is designed to be spiritually motivating and self-empowering.

“Even though there are many struggles that we go through as a people, when one has a spirtual perspective on your day-to-day life it can really enhance how you move through challenges, and we want to help people gain that perspective,” she added.

Leslie says she has been impressed with the number of women in high positions in Corporate Jamaica, but noticed that “they all seemed to be doing it on their own, by themselves, and working very long, hard hours”. The situation spoke to Leslie partly because of her Jamaican ancestry, and partly because she had her own story of overcoming hardship, so she approached Iyanla, at whose Inner Visions Institute for Spiritual Development she had studied.

“It started as an acorn but grew into something much, much larger,” said Leslie of Elevated Talk.

She explained that the two-day event is open to the public in general, religious or not.

“Church can be anywhere, and god can be found in anything,” she said, making a distinction between religion and spirituality.

Reiterating the point, she said a strong mindset must have played a crucial role in the survival of those who escaped slavery and the Holocaust.

“My ancestry is here. My grandmother is from Whithorne, Westmoreland, and I have a deep reverence for ancestry and ancestors, and I think that Jamaica is a place that we ought to acknowledge and honour because it’s the strongest ones who got through the 400 years of slavery. We’re only here because they were able to withstand that kind of trauma, and it was trauma.

Sounds Riveting? Whatever form of tourism you prefer, “Spiritual Tourism” is on the rise.

Author: Ricardo - Jamaica

Share it!
Tags: jamaica, turism, spiritualitate, suflet, calm


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.