Logo

Norway/ 40 de pakistanezi, deportati!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 3578 times
Norway/ 40 de pakistanezi, deportati! Image

Norway/ 40 de pakistanezi, deportati!

RO

Aproximativ 50 de oameni din Pakistan care sperau să obțină azil în Norvegia. Mai mulți vor fi însă deportați deoarece guvernul norvegian a pus în vigoare câteva legi mult mai dure pentru cei care caută să obțină azil în țară. Ambasadorul norvegian Tore Nedrebø a spus toate acestea într-o declarație de presă.

Peste 400 de cetățeni pakistanezi au aplicat pentru azil în Norvegia în 2015 și la fel ca în alte țări din Europa, influxul de cetățeni care caută azil a crescut în ultima vreme. Statisticile arată că între 30.000 și 40.000 de oameni ce speră să obțină azil în Norvegia vor ajunge aici în 2015. Acest influx de oameni este o problemă la granița Norvegiei cu Rusia din Storskog, unde deja a venit iarna.

Autoritățile norvegiene cred că majoritatea celor care trec granița fug de războiul civil și de persecuții. Mai devreme anul acesta, majoritatea acestora veneau din Siria. Dar acum, mai mult de jumătate vin din alte țări precum Afghanistan și Pakistan. O mare majoritate dintre ei sunt tineri fără familie.  

Din cauza acestui influx, beneficiile primite de cei care primesc azil au scăzut iar regulile pentru imigrarea familiilor s-au înăsprit. Noile politici lasă și la discreția autorităților de imigrare norvegiene dacă să accepte sau nu o persoană care deja are un domiciliu stabil într-o țară sigură din lumea a treia.  

Câteva districte din zone speciale din Punjab precum Jhelum, Sialkot, Gujrat, Mandi Bahauddin și Gujranwala au devenit zone posibile pentru cei care caută să primească azil în țările europene. În jur de 40.000 de refugiați de origine pakistaneză trăiesc în Norvegia și în jur de 30.000 dintre aceștia vin doar din districtul Gujrat. Se crede că cei care au primit recent azil din partea guvernului norvegian sunt din Gujrat și Mandi Bahauddin.  

Torben Sveaass Kalland de la ambasada norvegiană a declarat că „între 20 și 30 de pakistanezi au fost deportați în ultimele săptămâni. Asta arată doar că numărul pakistanezilor care încearcă să intre în Norvegia în mod ilegal a crescut deodată.”  

El a declarat că majoritatea celor care au trecut granița dintre Norvegia și Rusia au vize ruse care arată că au mers în Rusia în mod legal, iar mai apoi au trecut granița în mod ilegal.  

„Noi am înștiințat ambasada rusă din Islamabad de situația de la Storskog și despre noua politică.”  

Toți refugiații care au trecut granița norvegiană avea documente rusești. „Zona din Rusia de lângă granița cu Norvegia este una militarizată, așa că pakistanezii nu pot să riște să călătorească fără acele documente așa că își iau cu ei pașapoartele și documentele de identitate” a adăugat el.  

„E clar că noi nu putem să îi oprim pe oameni să călătorească din Pakistan în RUsia. Dar vom lua în considerare toate posibilitățile pentru a reduce numărul celor care trec granița fără viză.”  

Director Agenției Federale de Investigații (Imigrare) Inam Ghani i-a explicat lui Dawn că el știa că pakistanezii au încercat să treacă din Rusia în Norvegia, dar a insistat că ei pleacă în Rusia cu documente legale.  

„În momentul de față, două tipuri de oameni au plecat în Rusia. Unii pleacă după ce primesc viza și alții pleacă cu o viză de student. Noi nu putem să îi oprim pe cei care pleacă cu documente legale” a spus el.  

El a declarat că este de părere că Norvegia trebuie să discute problema cu Rusia și să își convingă ambasada să-și schimbe politica în ceea ce privește viza.  

Autor: Adam Fiaz - USA
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.washingtonpost.com

EN

Approximately fifty Pakistani asylum seekers have been deported from Norway. A lot more are due to be deported as the Norwegian government has now launched more stringent laws for asylum seekers. Norwegian Ambassador Tore Nedrebø stated in a press statement.

Over 400 Pakistani citizens applied for asylum in Norway in 2015 and like in other European countries, the flood of asylum seekers arriving in Norway has lately increased. It is calculated that between 30,000 and 40,000 asylum seekers will arrive in Norway in 2015. This rush is particularly a problem at the Norwegian-Russian border crossing station at Storskog, where winter has now set in.

Norwegian authorities believe that most of the people currently crossing the border are not fleeing from civil war or persecution. Earlier this year the majority was from Syria. But now, over half are from other countries, such as Afghanistan and Pakistan. A large proportion of them are young single men.

Because of this influx benefits for asylum seekers have been lessened and rules for family immigration has also been tightened. The new policies also empowers the discretion of Norwegian immigration authorities not to process an asylum request if the applicant has already resided in a safe third country.

Some central area districts of Punjab such as Jhelum, Sialkot, Gujrat, Mandi Bahauddin, and Gujranwala have been the possible areas of those who seek asylum in European countries. Some 40,000 refugees of Pakistani origin are currently living in Norway and around 30,000 of them belong to Gujrat district only. It is believed that those who have recently been denied asylum by the Norwegian government are from Gujrat and Mandi Bahauddin districts.

Speaking with Dawn, Attaché (Migration) of Norwegian Embassy Torben Sveaass Kalland said that “between 20 and 30 Pakistanis have been deported during the past few weeks. Which goes to show that the number of Pakistanis, who are trying to enter Norway illegally, has suddenly increased”.

He said that most people who crossed the Norwegian-Russian border had actual Russian visas which showed that they went to Russia legally, and then crossed the border illegally.

“We have notified the Russian Embassy in Islamabad about this situation at Storskog and the new policy.”

All the refugees passing the Norwegian border with Russia had documents. “The part of Russia bordering Norway is a militarized area, so Pakistanis cannot risk travelling without papers in those areas. So they carry their passports and identity documents,” he added.

“We obviously cannot stop people travelling from Pakistan to Russia. But we will certainly consider all possibilities to reduce the number of people crossing the border without a visa.”

Director of the Federal Investigation Agency (Immigration) Inam Ghani explained to Dawn that he knew that the Pakistanis had been attempting to migrate to Norway from Russia but insisted that they were going to Russia with legal documents.

“Currently two types of people have been going to Russia. Some are going after getting a visit visa and others on a student visa. We cannot stop those who travel on legal documents,” he said.

He said that he believe that Norway should take up the matter with Russia and convince its embassy to change its visa policy.” 

Author: Adam Fiaz - USA

Share it!
Tags: pakistan, refugiati, norvegia, rusia, ilegal, imigranti, europa,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.