Logo

North Korean/ Kim Jong-un renaste...

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9367 times
North Korean/ Kim Jong-un renaste... Image

North Korean/ Kim Jong-un renaste...

RO
Mass-media din Coreea de Nord a raportat marți dimineața, 13 octombrie, că Kim Jong-un a vizitat un cartier rezidențial nou construit și Institutul pentru Energie Naturală al Academiei de Stat de Științe, după șase săptămâni de speculații la nivel mondial cu privire la dispariția sa.

Nord-Coreanul, a cărui absență prelungită de ochii publicului a generat speculații cu privire la sănătatea și strânsoarea puterii, a vizitat proiectul de locuințe și a fost văzut mergând pe jos cu un baston.

Raportul a fost primul în care mass-media de stat a menționat o apariție publică a domnului Kim de la 3 septembrie, când a participat la un concert cu soția sa. Știrea a ajutat la disiparea recentului  val de zvonuri asupra locului unde se află domnul Kim, dintre care multe au speculat că a pierdut lupta pentru putere în interiorul notoriului guvern opac.

Potrivit Centrului correan News Agency, Kim a vizitat recent un cartier în care guvernul său abia a terminat un grup de case pentru inginerii de sateliți. Coreea de Nord este deosebit de mândră de oamenii de știință care au reușit să pună un satelit pe orbită la bordul unei rachete cu rază lungă, în decembrie 2012. Washington-ul consideră programul de rachete drept un adăpost în dezvoltarea unei rachete balistice intercontinentale.

Domnul Kim "a inspectat piese diferite" ale locuințelor de cartier din Phenian, a spus agenția de știri, arătând că nu a avut probleme de mișcare. El și-a exprimat "o mare satisfacție" asupra proiectului și, de asemenea, a pozat pentru fotografi împreună cu oamenii de știință din Coreea de Nord, care urmau să se mute în noile case, a adăugat raportul.

"Oamenii noștri de știință sunt patrioți care își dedică toată viața în construirea unei națiuni bogate și puternice.", a fost el citat.

În timpul călătoriei, domnul Kim a inspectat, de asemenea, o clădire recent finalizată pentru un institut de cercetare în domeniul energiei, a declarat agenția. Mai târziu a pozat pentru o fotografie de grup în fața statuilor tatălui și bunicului său.

Kim a fost fotografiat mergând pe jos, cu ajutorul unui baston negru – ajutând teoria conform căreia a primit tratament din cauza unei accidentări la picior sau a unei boli care i-a afectat capacitatea de a merge fără ajutor.

La cea mai recentă "excursie de orientare pe site" a domnului Kim, a fost însoțit de membrii elitei guvernamentale, inclusiv de Vice Marshal Hwang Pyong-so, ofițerul-șef politic al armatei.

"Chiar dacă Kim Jong Un are ceva probleme personale, un grup mic se ocupă de Coreea de Nord," inclusiv Hwang, a declarat Hyeong Jung Park, un expert nord-coreean al Institutului de Unificare Națională a Coreei, din Seul.

Kim, care a devenit lider în decembrie 2011, după ce tatăl său a murit din cauza unui atac de cord, este cunoscut prin a avea o slăbiciune pentru alimentele care îngrașă, cum ar fi brânza, determinându-i pe unii observatori să se întrebe dacă a suferit de gută. Considerat a fi de 30 sau 31 de ani, a fost văzut șchiopătând la un eveniment de la sfârșitul verii. Au existat speculații privind preluarea frâielor de către sora lui în vârstă de 27 de ani.

Sora lui, Kim Jong Yo, are un rol important în partid, dar "nu are autoritatea de a guverna țara în numele lui", a spus Park. Viitoare dispariții sunt foarte probabile, a spus el. Dar alții au întrebat dacă Kim Yo-jong, sora în vârstă de 27 de ani, care a fost introdusă nord-coreenilor drept  un "înalt responsabil al Comitetului Central al Partidului", în luna martie, și-ar fi asumat o parte din responsabilitățile fratelui ei. Se crede că ea acționează ca un consilier pentru fratele ei.

Autor: Ishan Hasnat - Bangladesh
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.nbcnews.com

EN
North Korean state media reported early on Tuesday local time that Kim Jong-un visited a newly built residential district and the Natural Energy Institute of the State Academy of Sciences, after six weeks of global speculation about his whereabouts.

The North Korean whose prolonged absence from public view generated speculation about his health and grip on power, has visited the housing project and was seen walking with a cane.

The report was the first time the state-run news media had mentioned a public appearance by Mr. Kim since Sept. 3, when he was reported to have attended a concert with his wife . The report was likely to help dissipate the recent flurry of rumors over Mr. Kim’s whereabouts, many of which speculated on whether he had lost out in a power struggle inside the notoriously opaque government.

According to the Korean Central News Agency, Mr. Kim recently visited a district where his government had just finished a cluster of homes for satellite engineers. North Korea is particularly proud of its scientists who succeeded in putting a satellite into orbit on board a long-range rocket in December 2012. Washington considered the rocket program a cover for developing an intercontinental ballistic missile.

Mr. Kim \\inspected various parts\\ of the housing district in Pyongyang, the news agency said, indicating that he had no trouble moving about. He expressed \\great satisfaction\\ at the project and also posed for pictures with North Korean scientists who were to move into the new homes, the report added.

\\Our scientists are patriots who are devoting all their lives to building a rich and powerful nation,\\ he was quoted as saying.

During the trip, Mr. Kim also inspected a newly completed building for an energy research institute, the agency said. He later posed for a group picture before the statues of his father and grandfather, the agency said.Kim was pictured walking with the aid of a black cane – lending weight to the theory that he has been receiving treatment for a leg injury or illness that has affected his ability to walk unaided.

On Mr. Kim’s latest “on-site guidance trip,” he was accompanied by members of his government’s elite, including Vice Marshal Hwang Pyong-so, the army’s chief political officer.

"Even if Kim Jong Un has some personal problem, one small group carries on taking charge of North Korea," including Hwang, said Hyeong Jung Park, a North Korean expert at the Korea Institute for National Unification in Seoul.

Kim, who became leader in December 2011 after his father died of a heart attack, is known to have a fondness for fattening foods such as cheese, prompting some observers to wonder whether he was suffering from gout. Believed to be 30 or 31, was seen limping at an event in evision footage from late summer. There was speculation his 27-year-old sister may have run the show.

His sister, Kim Yo Jong, has an important party role but "does not have the authority to rule the country on his behalf," Park said. Future disappearances are highly likely, he said. But others have questioned whether Kim Yo-jong, the 27-year-old sister who was introduced to North Koreans as a “senior official of the party  central committee” in March, may have assumed some of her brother’s responsibilities. She is believed to act as an adviser to her brother.

Author: Ishan Hasnat - Bangladesh

Share it!
Tags: Korea de Nord, presedinte, disparitie, aparitie, oameni de stiinta


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.