Logo

North Korea/ Armata de hackeri

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 17144 times
North Korea/ Armata de hackeri Image

North Korea/ Armata de hackeri

RO

Un dezertor din Coreea de Nord, prof Kim Heung-Kwang, care preda știința computerelor la o universitate de top din Coreea de Nord celor mai buni studenți din țară, a dezvăluit că această țară are o armată de hacker, care pot distruge puncte cheie din infrastructura orașelor, ceea ce ar duce la pagube uriașe.

Profesorul Kim a predat știința calculatoarelor timp de 20 de ani la Universitatea de Tehnologie și Computere Hamheung și a fugit din țară în 2004. Deci știe câte ceva, dar din moment ce a plecat din Coreea de Nord acum mai bine de 10 ani, declarațiile lui nu sunt luate în considerare de autoritățile din Vest.  

El a declarat că „agenția de atac cibernetic a crescut mult și acum are aproximativ 6000 de oameni. Motivul pentru care Coreea de Nord a atacat alte țări este pentru a demonstra capacitatea de război cibernetic a Coreei de Nord. Atacurile lor cibernetice poate că nu au același impact ca și atacurile militare, nu ucid oameni și nu distrug orașe.”  

Prof Kim a declarat că Coreea de Nord vrea să construiască un virus puternic care funcționează ca și Stuxnet – despre care se crede că a fost construit de către Statele Unite și Israel pentru a distruge un program nuclear iranian în 2010. El a declarat că 20% dintre cheltuielile de apărare ale Coreei de Nord merg către Armata Hackerilor.   

Prof Kim a declarat că "[Un atac la fel ca Stuxnet] care are ca țintă distrugerea unui oraș este o amenințare serioasă a Coreei de Nord. Deși centrala nucleară nu a fost compromisă de către atac, dacă sistemul computerului care controlează reactorul nuclear ar fi compromise, consecințele ar fi incredibil de puternice și ar cauza pagube enorme.”

Jurnalistul pe nume Martyn Williams, care este expert în tehnologia din Coreea de Nord, a declarat că „eu cred că e important de spus că există o șansă ca hackerii nord coreeni să vrea să facă rău și multe vieți sunt în pericol.”

El a dat ca exemplu un atac cibernetic din 2013 asupra unui canal TV din Coreea de Sud, care a fost „o încercare de a trimite țara în haos. Dacă postul TV nu ar mai fi transmis și apoi bancomatele nu ar mai fi funcționat, oamenii s-ar fi panicat.”

Profesorul Kim a cerut guvernelor mondiale să ia activitatea cibernetică în serios a Coreei de Nord și să facă ceva în legătură cu aceasta. El a declarat că „trebuie să adunăm dovezi că există terorism cibernetic în Coreea de Nord și să raportăm totul Consiliului Drepturilor Omului de la ONU și altor agenții ONU. Dacă Coreea de Nord continuă să facă pagube așa, ar trebui ca o organizație precum Icann să interzică Coreea de Nord.”  

Icann se referă la Corporația de Internet pentru Nume și Numere Atribuite, adică acea companie care atribuie nume de domenii precum .com și .net. Deși Icann ar putea ușor să închidă domeniile din Coreea de Nord, aceasta a declarat că „Icann nu are puterea de a interzice accesul sau prezența diferitelor țări la Internet.”

“Principalul rol al lui Icann este coordonarea identificatorilor unici de Internet pentru a asigura stabilitatea, securitatea și domeniile de pe internet. Noi ne bazăm pe autoritățile legale și agențiile guvernamentale care regulează traficul pe internet pentru a raporta activitatea ilegală.”

Dar profesorul Kim susține în continuare că „această problemă nu poate fi rezolvată de o țară sau două. Comunitatea internațională trebuie să fie atentă la încercările Coreei de Nord de a distruge internetul.”

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.newsweek.com

EN

A North Korean defector, Prof Kim Heung-Kwang, who taught computer science at the top North Korean University to elite students, has revealed that North Korea has an army of hackers, who are capable of destroying critical infrastructure in cities and causing great destruction.

Prof Kim taught computer science for over 20 years at the Hamheung Computer Technology University and escaped the country in 2004. So he should know a little, but since he has been out of North Korea for over 10 years now, his claims are not taken too seriously by authorities in the West.

He says, "The size of the cyber-attack agency has increased significantly, and now has approximately 6,000 people. The reason North Korea has been harassing other countries is to demonstrate that North Korea has cyber war capacity. Their cyber-attacks could have similar impacts as military attacks, killing people and destroying cities."

Prof Kim says that North Korea was intent on building a powerful malware that works like Stuxnet – which is said to have been created by the US and Israel to destroy Iranian nuclear program in 2010. He says that 20% of North Korea’s defense expenditure is spent on its Army of Hackers.

Prof Kim says, "[A Stuxnet-style attack] designed to destroy a city has been prepared by North Korea and is a feasible threat. Although the nuclear plant was not compromised by the attack, if the computer system controlling the nuclear reactor was compromised, the consequences could be unimaginably severe and cause extensive casualties."

A journalist Martyn Williams, who covers technology in North Korea says, "I think its important to underline that this is theoretical and possible from non-North Korean hackers too. Its conceivable that hackers would try something and lives could be at risk.”

He cites a cyber attack in 2013 on a South Korean TV channel, which was "an attempt to throw the country into confusion. If TV had gone off air and then ATMs stopped working, people might have panicked."

Prof Kim has called upon world government to take North Koreas cyber-activity seriously and do something about it. He says, "We need to collect the evidence of North Koreas cyber terrorism and report them to UN Human Rights Council and other UN agencies. If North Korea continues to cause damage in this way, an organisation such as Icann should ban North Korea."

Icann refers to the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers which manages domain name including .com and .net. While Icann could easily shut down North Korean domains, it says, "Icann does not have the power to ban countries from having a presence on or access to the Internet”.

“Icanns primary role is the coordination of the internets unique identifiers to ensure the stability, security and resiliency of the internet. We rely on law enforcement and governmental regulatory agencies to police reported illegal activity."

But Prof Kim maintains: "This issue can be solved by one or two countries. The international community needs to pay attention to North Koreas attempts to destroy the internet."

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: coreea de nord, kim, sony, hacker, internet,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.