Logo

Israel/ Noi tensiuni!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8877 times
Israel/ Noi tensiuni! Image

Israel/ Noi tensiuni!

RO

Cinci oameni au fost uciși într-un atac asupra unei sinagogi evreiești realizat de doi teroriști palestinieni marți. Patru dintre cei uciși erau rabini iar unul dintre ei era un soldat israelian. Primul Ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu a condamna fără echivoc atacul, numindu-l „o crimă asupra evreilor care au venit să se roage și care au fost uciși de acești criminali” și a declarat că Israelul va răspunde dur.

Atacurile au fost realizate de doi very, Ghassan și Uday Abu Jamal, care i-au atacat pe cei care se rugau, adunați fiind la sinagogă cu satâre și arme de foc în timpul orelor de rugăciune de dimineață. Ambii au fost într-un final uciși de poliția israeliana. Dintre cei uciși, trei erau cetățeni americani, iar unul era cetățean britanic, ceea ce înseamnă că atacul a avut o importanță internațională.

Deja există frica unui nou război religios, un israelit aparținând unei organizații religioase evreice a declarat că „tuturor ne e frică de un nou război religios, de faptul că extremiștii de ambele părți vor începe din nou să se lupte.

Există foarte multe acuzații ce zboară în Ierusalim, deoarece arabii sunt acum priviți ca suspecți de majoritatea evreică. Șeicul Mohammad Kiwan, o autoritate religioasă din Palestina a încercat să calmeze situația. El a declarat că „noi condamnăm toate actele de violență. Aceasta este o clădire pentru rugăciuni. Nu contează dacă aici a murit un musulman sau un evreu.”

Dar el a întâlnit neîncredere din partea evreilor pe care a încercat să-i calmeze. O femeie evreică a declarat „ai venit să ne ceri scuze? Tu crești sălbateci.”

Un Palestinian mai în vârstă, care a fost martor la un număr de conflicte de genul acesta în viața sa a declarat „noi am crescut urându-ne unii pe alții. Scuzele nu vor opri nimic. Ciclul va continua.”

Un Imam Palestinian, Mohammad Odey a declarat că musulmanii interzic atacurile în locurile unde oamenii se roagă, chiar dacă aceștia aparțin altor religii. „Este sufletul nostru, religia noastră. Nu poate fi permis.”

Un alt palestinian a sperat că israeliții nu vor dărâma casele palestinienilor ca urmare a atacurilor: „câte case au dărâmat israeliții? A prevenit acest fapt ceva? Tot ceea ce fac, a declarat Imamul, este să înfurie oamenii.”

Ministrul Economiei din Israel, Naftali Bennett a declarat că guvernul israelian va lansa o operațiune militară pentru a „merge la sursa terorii din orașul sfânt.”

El a declarat „noi trebuie să trecem de la apărare la atac, la fel cum am făcut în operațiunea Defensive Shield”, referindu-se la campania militară pe care Israelul a abordat-o acum mai mult de und eceniu, atunci când astfel de atacuri aveau loc aproape regulat.

„Vom intra cu forțele Poliției de Frontieră, vom face arestări, vom creea canale de inteligență și vom sta acolo permanent, nu numai atunci când are loc un atac” a adăugat el.

Shmuel Rabinowitz, un rabin ce locuiește în partea de Vest a Ierusalimului a declarat sumbru marți că „aceste atacuri ne trimit pe toți în coșmarul trecutului.”  

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.theguardian.com

EN

Five people were killed in an attack on a Jewish Synagogue by two Palestinian terrorists on Tuesday. Four of those killed were Rabbis and one was an Israeli soldier. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu was unequivocal in his condemnation of the attack, calling it a “cruel murder of Jews who came to pray and were killed by despicable murderers” and said that Israel would respond harshly.

The attacks were made by two cousins,  Ghassan and Uday Abu Jamal, who attacked the worshippers gathered at the Synagogue with meat cleavers and a guns during the early morning hours of prayers. Both were eventually killed by the Israeli police. Of those killed, three were American citizens and one was a British citizen, which meant that this attack had an international significance.

Already, there are fears of a new religious war. An Israeli belonging to a Jewish religious organization said, “All of us are scared that there will be a religious war, that extremists from both sides will start fighting each other.

There are massive tempers flying around Jerusalem with the Arabs being looked at with renewed suspicion by the Jewish majority.  A Palestinian religious authority, Sheikh Mohammad Kiwan tried to cool the tempers down. He said, “We condemn all acts of violence. “This is a house of worship. It is irrelevant if it was a Muslim or a Jew that was killed here.”

But he was met with hard stares from the Jews he tried to pacify. One Jewish woman said, “Did you come to apologize? You are raising savages.”

One older Palestinian, who has seen several such conflicts in his time said, “We have grown to hate each other. This will stop nothing. The cycles will go on and on.”

A Palestinian Imam, Mohammad Odey said Islam prohibited attacks on places of worship, even those belonging to other faiths. : “It is our soul, it is our religion. It cannot be permitted.”

Another Palestinian hoped that Israelis wouldn’t demolish homes of Palestinians in response to the attacks:  “How many houses have the Israelis knocked down? Has this prevented a single thing?  All it does, the imam said, is make the people more angry.”

Israel’s Economy Minister Naftali Bennett said that the Israeli government would launch a military operation to “go to the source of terror in the holy city.”

He added, “We need to move from defense to attack, like we did in Operation Defensive Shield,” referring to the successful military campaign carried out by Israel over a decade ago, when there were many such attacks happening almost regularly.

“Go in with Border Police forces, make arrests, create intelligence channels, stay there on a permanent basis, not just when there’s a terror attack,” he added.

Shmuel Rabinowitz, a rabbi who lives in the Western Wall in Jerusalem, struck a sombre note, saying that Tuesday’s attack “returns us all to the nightmares of the past.”

Author: Raghav Hedge - India

Share it!
Tags: israel, gaza, palestina, atac, ierusalim


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.