Logo

Nigeria/Moarte sau salvare?

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12509 times
Nigeria/Moarte sau salvare? Image

Nigeria/Moarte sau salvare?

RO

Un leac, în sfârșit! Să fie adevărat?

În ultimele două săptămâni,  groaznicul virus Ebola a monopolizat știrile și foarte pe drept: este, în vremurile din urmă, cea mai letală boală de pe planetă. Nici măcar SIDA nu se compară cu ea în ceea ce privește viteza de deteriorare a corpului uman, odată ce acesta e infectat. Nivelul de contagiozitate este de asemenea mai ridicat. Înafară de a indica populației cele mai eficiente modalități de a preveni o infecție, partea întunecată a reportajelor a fost numărul morților și ale victimelor prevalente în țară. Doi domni doctori, o asistenă și un alt pacient s-au vindecat și au fost eliberați din centrele de izolare din Lagos. Informația a fost eliberată luni, 18 august. Începând cu 16 august, au scăpat zvonuri în legătură cu vestea îmbucurătoare că un tratament a funcționat. Unele instituții media, precum premiumtimesng.com și canalele TV au întărit rapoartele. Se va aminti că unul dintre doctorii care l-a tratat pe Patrick Swayer, americanul-liberan care a adus Ebola în țară, a fost infectat cu virusul. Între timp, se spune că un om de știință nigerian a găsit un leac, un medicament care încă este supus verificărilor.

Aceste vești sunt într-adevăr îmbucurătoare pentru Ministerul Federal de Sănătate, ținând cont de faptul că două asistente care l-au îngrijit pe răposatul Sawyer au murit mai devreme din cauza infecției virusului. 

Doctorii norocoși, asistenta și pacientul, ale căror identități nu au fost încă stabilite la momentul de față, au fost printre primii nigerieni infectați. Au primit tratament la centrul de izolare.

S-a aflat că cele patru persoane au fost externate în urma unor serii de investigații de laborator care i-au declarat apți să meargă acasă. În Nigeria s-au înregistrat 10 cazuri de Ebola, iar dintre acestea, 4 s-au sfârșit cu deces; șase persoane au fost puse în carantină în timp ce alți 169 sunt ținuți sub supraveghere.

Ministrul Sănătății, Onyebuchi Chukwu, i-a informat pe reporteri că și alți pacienți primesc tratament.

Evident, statul nigerian este supărat că răposatul Sawyer a refuzat să țină cont de sfatul medical de a nu călători din Liberia înspre Nigeria. Oficialitățile de sănătate din Nigeria sunt de acord că această decizie a răposatului Sawyer a dus la moartea neașteptată a nigerienilor, lăsându-i încă pe mulți la granița dintre viață și moarte. Ministerul Federal de Sănătate a făcut luni observația că în Nigeria nu exista virusul Ebola până nu a venit Sawyer în țară. De la moartea liberianului în spitalul Lagos, au mai murit alte trei persoane din cauza virusului, care au avut contact cu el. Sawyer a intrat în Nigeria pe 20 iulie, îmbolnăvindu-se grav în timpul zborului.

 

Autor - Tubonemi - Nigeria

Traducator - Mangalea Ioana

Sursa foto - www.africanexaminer.com ( Ministrul Sanatatii, Prof. Onyebuchi Chukwu)

EN

A Cure at last! Could this be true?

In the last two weeks, top on the news has been the vile Ebola virus and for good reason: it is in most recent times, the deadliest disease on the planet. Not even AIDS can match it in its speed of deteriorating the human body once infected. The level of contagiousness is also higher.  Part from signaling to the public the best possible ways to ward off an infection, the dark side of news reports has been the number of deaths and casualties prevalent in the country.

Two male doctors, one female nurse and another patient have recovered and have been released from the isolation centre in Lagos. This information came on Monday 18-August. As at August-16, hints on this cheering news filtered in that some treatment has worked. Some media institutions like premiumtimesng.com and Channels TV have reported to that effect.  It will be recalled that one of the doctors who treated Patrick Sawyer, the Liberian-American, who brought Ebola into the country, had been infected with the virus. Meanwhile, a Nigerian scientist has been said to have produced a cure, which drug is still undergoing some verification.

This is really cheering news for the Federal Ministry of Health, considering that two nurses who had attended to the late Sawyer had died earlier from infection by the virus.

The fortunate doctors, nurse and one patient, whose identities are yet to be established at this time, were among the first Nigerians infected with the virus. They had been receiving treatment at the isolation centre.

It was gathered that the four persons were discharged following series of laboratory investigations that declared them fit to go home. Nigeria has recorded 10 cases of the disease out of which four people have died; six persons were quarantined while 169 others have been kept under surveillance.

The Minister of Health, Onyebuchi Chukwu, informed news men that other patients are also responding to treatment.

Clearly, the Nigerian state is upset that the late Sawyer refused to heed good medical counsel not to travel from Liberia to Nigeria. That refusal by the late Sawyer is what Nigerian health officials agree has led to the death of unsuspecting Nigerians, leaving many still in a life-or-death situation. The Federal Ministry of Health noted on Monday that the Liberian government has apologized for the incident, in view of the fact that Nigeria was free of Ebola Virus until Sawyer came into the country. Since the Liberian’s death in a Lagos hospital, three other persons who had contact with him have died of the virus. Sawyer had entered Nigeria on July 20, having become seriously ill on his flight.

The Ebola virus is claimed to have killed over 1,000 people in Guinea, Liberia, and Sierra Leone. In those countries and in other places where the disease has been observed, the Ebola has become a national emergency issue. In Nigeria, President Goodluck Jonathan has since announced that eradicating the spread of the disease is top priority. At the moment both the Federal Ministry of Health on the one hand and the 36 state ministries of health on the other hand are on red alert levels.

Share it!
Tags: Ebola, Nigeria, leac, tratament


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.