Logo

Nigeria/...Si doctorii plang!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7938 times
Nigeria/...Si doctorii plang! Image

Nigeria/...Si doctorii plang!

RO

24 August, 2014 – s-a împrăştiat vestea că doctorii care formează parte din Asociaţia Medicală Nigeriană (AMN) au încetat greva naţională care se desfăşura de aproape două luni.

Se spune că încheierea acesteia a fost precipitată de intervenţia preşedintelui senatului, David Mark, în urma unei şedinţe generale de sâmbătă.

După întâlnirea de sâmbătă, asociaţia a anunţat că a pus capăt grevei cu condiţia ca niciun doctor să fie victimizat în niciun fel ca rezultat al deciziei de a întrerupe munca pentru protest. S-a raportat că votul membrilor AMN a dus la suspendarea deciziei. Rapoartele spun că dintr-un total de 265 de voturi, 199 au fost pro suspendare (aproximativ 75% din participanţi), 96 au fost împotrivă (o valoare estimativă de 24%), iar restul s-au abţinut.

În urma refuzului AMN de a înceta greva mai devreme, guvernul vederal a concediat toţi doctorii rezidenţi în ţară.

Nu se ştie care va fi statutul acestora, din moment ce greva a fost anulată. Cei mai mulţi s-ar aştepta ca guvernul să îi reangajeze, pe principiul nu strica orzul pe gâşte.

Moral vorbind, unii au spus, în legătură cu greva, că manifestaţiile doctorilor au reprezentat o violare clară a jurământului lui Hippocrate. Efectul unei asemenea greve ar fi şi este echivalent cu pierderi de vieţi, membre şi speranţe pentru pacienţi. Pentru alţii e ridicol că doctorii au pornit o grevă. În multe cercuri, doctorii sunt persoane stimate care îşi iau responsabilităţile extrem de în serios. Pentru aceşti oameni, prestigiul doctorilor a scăzut, într-un fel, din cauza grevei. Chiar şi cu declanşarea bolii Ebola, doctorii AMN au refuzat să înceteze greva.

Acum greva a încetat. S-a remediat ceva? Termenul „suspendare” sugerează că este vorba despre ceva temporar – dacă cerinţele doctorilor nu sunt îndeplinite, prin plată, este posibil ca protestele să reînceapă.

În ceea ce-i priveşte pe doctori, ei spun că nu ar trebui să fie şantajaţi să înceteze greva dacă guvernul nu are nicio intenţie să onoreze partea sa de înţelegere. Fără-ndoială, dacă ei se grăbesc la locurile de muncă înseamnă că mai multe vieţi vor fi salvate – cei pierduţi din greşeală şi uitaţi, în cele din urmă. Cu toate acestea, doctorii vor să spună că dacă au depus un jurământ nu înseamnă că sunt îndepărtaţi cu totul de realităţile economice ale ţării. Precum toţi ceilalţi, şi doctorii plâng şi merită să fie ascultaţi.

 

Autor - Tubonemi - Nigeria

Traducator - Mangalea Ioana

Sursa foto -

newtelegraphonline.com)

 

EN

August 24, 2014, news filtered in that doctors who form part of the Nigerian Medical Association (NMA) had called off their nationwide strike which is almost two months’ old.
It is speculated that the call off was precipitated by the intervention of the President of the Senate, David Mark, following a meeting with the body on Saturday.

Following Saturday’s meeting, the association then announced that it has called of the strike provided that no doctor will be victimized in whatsoever way as a result of their down tooling.

It has been reported that voting among members in the NMA led to the suspension decision. Reports state that out of 265 total votes cast, 199 voted for the suspension (which is about 75 % of the membership), 96 voted against (estimated 24%)\, while the remaining persons abstained.

Following the refusal of the NMA to call off the strike earlier, the federal government sacked all resident doctors in the country.

It is uncertain what the status of those sacked resident doctors would be as the strike has been called off. Many would expect that the government would re-instate them, upholding the principle of not throwing the baby away with the bath water.

On the values surrounding the strike, some have claimed that it was a complete breach of the Hippocratic oath for doctors to go on strike. The effect of such a strike would be and has been the loss of lives, limbs and hopes of patients. To others it sounds ridiculous that doctors went on strike. In many climes, doctors are esteemed persons who take their duties extremely highly. To those people, in a way the prestige of the doctors slumped with the strike. Even with the outbreak of Ebola, the NMA doctors refused to call off the strike. 

Now the strike has been called off. Has anything be remedied? Whereas a ‘suspension’ suggests that the call-off is just temporary, where the doctor’s demands are not met, via the payment procedure, it is likely that the strike will resume.

On the part of the doctors they complain that they should not be blackmailed into calling off the strike if the government has no intention of honouring its own part of the agreement. Undoubtedly bustling at their duty posts relays to saving more lives, those inadvertently lost ultimately forgotten. The doctors would however say that because they made an oath it doesn’t mean they are far removed from the economic realities in the country.  Just like anyone else, they weep and deserve to be heard.                                                                                               

 

Author - Tubonemi - Nigeria 

Share it!
Tags: greva, revolta, doctori, ebola, guvern


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.