Logo

Nigeria/Mama Muna

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10031 times
Nigeria/Mama Muna Image

Nigeria/Mama Muna

RO

Am vorbit cu Mama Muna pe 28 iulie, în drumul ei spre sala de sport. Deşi a fost un interviu improvizat, am fost surprins să aud că atât de mulţi oameni au început să ia mai în serios sănătatea lor. Vorbind de ceva atât de important, era evident că Mama Muna avea nevoie să slăbească destul de mult.

Nemi - Zapper: Unde faceţi exerciţiile?

Mama Muna: La sala de gimnastică Ivory Bush Resort.

Nemi - Zapper: Cât plătiţi?

Mama Muna: 10,000 de Naria pe luna.

Nemi - Zapper: Ştiam că costa 5,000 de Naria ... a crescut! Oricum, asta a fost cu mult timp în urmă.

Mama Muna: Da. Dar e mult mai ieftin dacă vă înregistraţi ca familie.

Nemi - Zapper: Există mai multe avantaje ale exerciţiilor. E bine că v-aţi înscris.

Mama Muna: Da, aşa este. Am slăbit, nu-i aşa?

Soţul Mamei Muna deţine un magazin în apropiere. Ea este foarte cunoscută. A simţit că noi suntem cei mai potriviţi să evaluăm dacă regimul ei de exerciţii a dat roade.

În măsura în care nu am putut vedea prea mari diferenţe – având garanţia că nu începuse regimul de mult timp – era minunat că făcea ceva practic pentru a slăbi.

Desigur, în cazul în care vreţi să pierdeţi din greutate, sala de sport este un loc bun pentru a merge. În loc să transportaţi gantere şi greutăţi mici, există benzi de alergare, care vă permit să faceţi jogging într-un singur loc şi de a avea încă puterea răcoritoare de a fi alergat kilometri în aer liber.

Şi jogging-ul este un exerciţiu major de rutină pentru mulţi oameni din Abuja. În multe cartiere veţi vedea oameni care ies la jogging dimineaţa devreme, pe la 5:30. Cei mai mulţi dintre ei sunt oameni în vârstă. Nu trebuie să vă întrebaţi prea multe, deoarece persoanele în vârstă, de obicei, sunt mai conştienţi de sănătatea lor, odată cu înaintarea în vârstă.

Având de a face cu anumite boli asociate persoanelor în vârstă, cum ar fi probleme cu inima, reumatism, diabet şi altele, o doză sănătoasă de jogging care să facă inima să pompeze în mod eficient, iar sângele să curgă în mod corespunzător este foarte importantă.
Oamenii mai tineri, cel puţin în cartierul lor, par să fie mai interesaţi de alte tipuri de sporturi, ceea ce  nu înseamnă că jogging-ul nu este benefic pentru tineri.

În timp ce jogging-ul este mai mic în intensitate decât alergarea, acesta este o formă de exerciţiu aerobic, care este bun pentru inimă şi plămâni. Aerobic înseamnă "cu oxigen". Prin urmare, termenul de "exerciţiu aerobic" înseamnă orice activitate fizică care produce energie prin combinarea oxigenului cu glucoza din sânge sau cu ţesutul adipos din organism.

Înainte de a începe să practici jogging, dacă eşti un începător, ar trebui să te concentrezi pe partea de acomodare. Ar trebui să începi cu mersul pe jos, să progresezi spre jogging şi dacă vrei poţi ajunge treptat să alergi. Acest lucru ar trebui să dureze câteva luni. De asemenea, vă puteţi decide să combinaţi jogging-ul cu alte forme de exerciţii, cum ar fi înotul sau sporturile de echipa pentru un fitness de ansamblu.

Aşa cum am discutat mai devreme, în cazul Mamei Muna, pierderea în greutate poate fi un principal motiv pentru a face jogging. În afară de aceasta, desigur, va trebui să-ţi adaptezi dieta pentru a include o mulţime de fructe şi legume proaspete, carne slabă, cereale integrale şi produse lactate slabe în grăsimi. Va trebui să tai din nou din grăsimile alimentare, alimentele fast food, băuturile răcoritoare şi zahărul.

Este distractiv şi mult mai uşor de a fi statornic într-un regim de jogging, dacă o faci împreună alţi oameni. Compania este bună. Ai putea alerga cu un prieten sau să te alături unui club local de jogging.
În cele din urmă, în cazul în care veţi găsi în jogging o motivaţie pentru un sport mai mare, cum ar fi alergatul, puteţi deveni o persoană competitivă în sport. Jogging-ul sau cluburile de alergare pot oferi evenimente competitive, dacă sunteţi înscrişi. Aceste cluburi sunt pentru oameni de toate vârstele şi abilităţile, în funcţie de preferinţele voastre. Aici, în Abuja, la Lake Park Kado, există echipe de jogging locale, de toate vârstele, care vin în fiecare dimineaţă şi apoi la sfârşit de săptămână pentru a face jogging. Dacă vă decideţi să faceţi jogging singur, puteţi să vă conectaţi urechile la căşti. Ascultarea muzicii bune este de asemenea un mod distractiv de a face jogging.

Bucuraţi-vă în timp ce faceţi jogging!

Autor: Tubonemi – Nigeria
Traducător: Cristina

Sursa foto: reasonstobecheerfulandsad.wordpress.com
EN

We spoke with Mama Muna on 28th July, on her way to the gym. An impromptu interview, it was nonetheless inspiring to hear that so many people are beginning to take their health more seriously. On the very big side, it was obvious that Mama Muna needed to lose a lot of weight. 

Zapper’s Nemi: Where are you doing your exercises?

Mama Muna: At Ivory Bush Resort gym.

Zapper’s Nemi: How much do you pay?

Mama Muna: It’s N 10, 000 for a month.

Zapper’s Nemi: I knew it used to be N 5, 000 … it has increased! But that was a long time ago, anyway.

Mama Muna: Yes. But it’s a lot cheaper if you register as a family.

Zapper’s Nemi: There are several benefits of exercise. It’s good you registered.

Mama Muna: Yes, it is. I have lost some weight, haven’t I?

Mama Muna’s husband owned a shop in the neighourhood. She was well-known. She felt we would be the best people to assess whether or not her exercise regime was paying off.

Inasmuch as I could not see any major difference –granted that it had not been long since she started – it was great that she was doing something practical to lose weight.

Of course, if you need to sweat off some weight, the gym is a good place to go. Besides carrying dumbbells and bar bells, there are treadmills that allow you to jog in one spot and still get the refreshing power of having jogged outdoors for miles.

And jogging is a major exercise routine for many people in Abuja. In many neighbourhood estates you find people coming out to jog in the morning as early as 5.30am. Most of them are elderly people. You may not wonder too far at this, since the elderly usually are more conscious of their health as they age. Having to deal with certain ailments associated with the elderly like heart trouble, rheumatism, diabetes and the like, a healthy dose of jogging to get the heart pumping effectively and the blood flowing adequately is highly important. 

The younger people, at least in the estate, appeared to be more interested in other kinds of sports, which is not to say that jogging is not beneficial to the young.
While jogging is lower in intensity than running, it is still a form of aerobic exercise that is good for the heart and the lungs. Aerobic means \with oxygen\. The term \aerobic exercise\ therefore means any physical activity that produces energy by combining oxygen with blood glucose or body fat.

Before setting out to jog, if you\re a beginner, you should concentrate on getting fit. You should start with brisk walking, progress to jogging and work up to running if you so wish. This should take a few months. You may also decide to mix your jogging with other forms of exercise, such as swimming or team sports for your overall fitness.

As discussed earlier in Mama Muna’s case, weight loss can be a primary reason for jogging. In addition to this, of course, you will need to adjust your diet to include plenty of fresh fruits and vegetables, lean meats, wholegrain cereals and low fat dairy products. You will need to cut back on dietary fats, takeaway foods, soft drinks and sugar.

It makes it fun and a lot easier to be steadfast in a jogging regime if you do it with others. Companionship is good. You could run with a friend or join a local jogging club. Ultimately, if you find jogging to be a motivation for greater sports, like running, you may become a competitive sports person. Jogging or running clubs may offer competitive events, if you have them. These clubs exists for people of all ages and abilities, depending on your locality. Here in Abuja, at the Kado Lake Park, there are local jogging teams, of all ages, which come out every morning and then at weekends to jog. If you decide to jog solo, however, you can plug your ears with earphones. Listening to good music is also a fun way of jogging.

Enjoy while you jog!

Author: Tubonemi – Nigeria

Share it!
Tags: Jogging, alergare, sport, exercitiu aerobic, fitness, Abuja


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.