Logo

Nigeria/Acuze Guvernului

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9695 times
Nigeria/Acuze Guvernului Image

Nigeria/Acuze Guvernului

RO

Comisia Naţională Electorală Independentă va organiza alegerile din Nigeria în 2015. Cele două partide politice principale rivale pentru putere sunt Partidul Popular Democrat (PPD) şi partidul All Progressives Congress (APC).

Pe măsură ce oamenii se îmbrâncesc pentru biroul politic, continuă să apară intrigi. Cuplaţi cu situaţia precară de securitate, există acuzaţii şi contra-acuzaţii de atacuri directe şi indirecte asupra caracterului oamenilor, carierelor şi chiar asupra vieţilor. Deţinătorii de funcţii politice se tem că potenţialii adversari politici vor să îi îndepărteze din funcţie prin toate mijloacele. În contrast, oponenţii politici pretind că orice astfel de îndepărtare a unui funcţionar de la birou este una justificată, în cazul în care există dovezi clare de abatere, incapacitate sau corupţie.

Aşa a fost şi cazul din statul Adamawa, când pe 15 iulie, Guvernatorul Murtala Nyako a fost pus sub acuzare. Unora nu le vine să creadă că fostul Guvernator nu mai este favorizat de aceleaşi puteri care
l-au pus în funcţie. În mod ironic, Guvernul APC condus de Nyako controla cele 21 de guverne locale şi 36 de zone de administraţii din stat cu ajutorul membrilor Camerei Adunării.

Dar, în ciuda acestui fapt, partidul nu a făcut practic nimic pentru a salva Guvernatorul de la scufundare. Chiar şi comisarii lui l-au părăsit în timpul procedurii de suspendare. S-a raportat că, după câteva minute, Fintiri, preşedintele Adunării de Stat a fost investit în funcţia de Guvernator interimar al statului, iar cei 21 de preşedinţi ai Consiliului, puşi în funcţie de către Guvernatorul demis Nyako şi omologii lor din cele 36 de administraţii ale statului, i-au făcut o vizită de solidaritate lui Fintiri şi au   declarat loialitate faţă de nouă administraţie.

Acuzaţia majoră împotriva lui Nyako fost jefuirea trezoreriei statului de el şi acoliţii săi, dincolo de orice înţelegere. Potrivit unor membri ai APC, Nyako fost pus sub acuzare pentru că a eşuat garantarea cererii parlamentarilor pentru proiecte de circumscripţie în valoare de 1 miliard de Naira.
În opinia lor, Guvernatorul le-a oferit doar 500 de milioane de Naira, din care doar 350 de milioane de Naira au fost aprobate în cele din urmă înaintea suspendării sale. Ei susţin că partidul PDP vrea să obţină puterea în 2015, cu orice preţ, acesta a fost motivul pentru care încercau să elimine toţi Guvernatorii APC din toată ţară.

În a treia săptămână din aceeaşi lună, în statul Nasarawa, o altă procedura de punere sub acuzare a fost instituită împotriva guvernatorului APC a acelui stat, Tanko Al-Makura.  Aici acuzarea este deturnarea  fondurilor publice. Într-o conferinţă de presă ce a avut loc la Abuja, 16 de parlamentari din Camera Adunării s-au adresat lumii cu privire la procesul de punere sub acuzare pe care l-au început.

Ei au pretins că au trimis Guvernatorului avizul de punere sub acuzare, pe care el l-a ignorat şi acum a trebuit să o facă prin intermediul mass-media în conformitate cu prevederile legii statului. Că urmare a acestui serviciu, Judecătorul statului trebuie să constitui un panou de investigaţie pentru punerea sub acuzare. Unii critici au pus la îndoială de ce parlamentarii s-au deplasat la Abuja pentru a susţine o conferinţă de presă privind procedurile legislative şi, de asemenea, să obiecteze cu privire la anunţ prin intermediul mass-media.

Unele surse susţin că Guvernatorul adjunct al statului Nasarawa, Daminshi Barau, este disperat  să devină Guvernator şi sprijină viguros parlamentarii pentru punerea sub acuzare a Guvernatorului. Din cei 24 de membri ai Adunării de Stat, 20 sunt membri ai partidului PDP, în timp ce 4 sunt membri  partidului APC. 10 din membrii PDP se spune că susţin în totalitate eliminarea guvernatorului, 10 pot fi răspunzători pentru întâmplările recente, în timp ce restul de patru sunt pentru guvernator. Ca întotdeauna în politică, unde nu există prieteni permanenţi sau duşmani permanenţi, suntem obligaţi să vedem unele abateri în toate aceste alianţe.

Joi, 24 iulie, preşedintele Goodluck Jonathan s-a întâlnit cu şase membri ai Adunării Statului Nasarawa,  în spatele uşilor închise. Se crede că întâlnirea a fost modul preşedintelui de a interveni în procesul de punere sub acuzare împotriva Al-Makura.

Încă se mai întâmplă puneri sub acuzare. Preşedintele Camerei Adunării din statul Ebonyi, Chukwuma Nwazunku, a fost pus sub acuzare, luni, 21 iulie. Din nou, acuzaţiile pentru abateri au fost esenţa problemei. El a fost pus sub acuzare în urma celor 18 din 24 de voturi ale membrilor Camerei. El a fost înlocuit cu doamna Helen Nwobashi ca nou preşedinte.

Noi ştim cum a fost întotdeauna în Nigeria, multe intrigi politice sunt mereu pe drum. Vă vom ţine la curent.

Autor: Tubonemi – Nigeria
Traducător: Cristina

Sursa foto: www.olaitanajiboye.com

EN

In 2015, the Independent National Electoral Commission will be conducting elections in Nigeria.  The two major political parties contending for power are the Peoples Democratic Party (PDP) and the All Progressives Congress (APC).

As people jostle for political office, the intrigues keep mounting. Coupled with the poor security situation, there are accusations and counter accusations of direct and indirect attacks on people’s character, careers and even lives. For incumbent political office holders, they fear that sitting or potential political opponents want them removed from office by all means. In contrast, the perceived but visible political opponents would claim that any such removal of an official from office is a justified one, where there exists clear proof of misconduct, ineptitude or corruption.
Such was the case in Adamawa State where Governor Murtala Nyako was impeached on 15th July.  Some are wont to believe that the ex-governor lost favour with the same powers that brought him into office.

Ironically, the APC government led by Nyako was in control of all the 21 local governments and 36 area administrations in the state with members of the State Assembly. But despite that, the party did virtually nothing to rescue the governor from sinking. Even his commissioners deserted him at the impeachment proceedings.  It was reported that few minutes after Fintiri, the Speaker of the state assembly was sworn in as the Acting Governor of the State, the 21 Council Chairmen put in place by ousted Governor Nyako and their counterparts in the 36 area administrations paid Fintiri a solidarity visit where they declared loyalty to the new administration.

The major accusation against Nyako was the looting of the state treasury by him and his cronies beyond comprehension. According to some APC members, Nyako was impeached because he failed to grant the state lawmakers request of 1 billion naira for constituency projects. The governor, according to them, offered them only N 500 million of which only N 350 million was eventually released before his impeachment.  They claim that the PDP was bent on retaining power in 2015 at all cost, which was why they were trying to remove all APC governors across the country from office.

In the third week of this same month, in Nasarawa State, another impeachment proceeding has been instituted against the APC governor of that state, Tanko Al-Makura. The allegation here is the embezzlement of public funds. In a news conference held in Abuja, 16 lawmakers from the State House addressed the world on the impeachment process that they had started. They claimed to have served the governor with the notice of impeachment, which he had evaded and now had to do it through the media according to the provision of state law. Following this service, the Chief Judge of the state is to be directed to constitute an investigative panel for the impeachment. Some critics have questioned why the lawmakers travelled to Abuja to address a news conference on its legislative proceedings and also object to the service of the notice through the media.

Some sources allege that the Nasarawa state deputy governor, Daminshi Barau, is desperate to become governor and is vigorously supporting the lawmakers in the impeachment of the governor. Out of the 24 members of the assembly, 20 are members of the PDP while 4 are member‎s of the APC. 10 out of the PDP members are said to be fully backing the removal of the governor, 10 are amenable in view of recent happenings while the remaining 4 are for the governor. As always in politics where there are no permanent friends or permanent enemies, we are bound to see some deflections in all these alliances.

On Thursday, 24th July, President Goodluck Jonathan met behind closed-doors with six members of the Nasarawa State House of Assembly. It was believed that the meeting was the President’s way of intervening in the impeachment process against Al-Makura.

Away from executives to legislators, there are impeachments still happening. The Speaker of the House of Assembly in Ebonyi State, Hon. Chukwuma Nwazunku, was impeached on Monday 21st July. Again, accusations of misconduct were the crux of the matter. He was impeached following an 18 out of 24 votes by members of the House. He was replaced with Mrs. Helen Nwobashi as the new Speaker.

We know as it has always been in Nigeria that more political intrigues are on the way. We’ll keep you informed.

Author: Tubonemi – Nigeria

Share it!
Tags: Guvern, Nigeria, acuzatii, partide politice, Murtala Nyako


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.