Logo

Nigeria/ Weekend negru

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10158 times
Nigeria/ Weekend negru Image

Nigeria/ Weekend negru

RO

Orice weekend prezintă de obicei o poveste frumoasă și veselă. De data aceasta însă, când cunoscuta grupare teroristă Boko Haram atacă o piață cunoscută, planurile tale în ceea ce privește cumpărăturile sau vizitatul dispar imediat.

Chiar vinerea aceasta, pe 11 ianuarie, un sinucigaș cu bombă a ucis cel puțin șase oameni și a rănit 11 lângă o piață din Gombe, un oraș din nord-estul Nigeriei. Asta a declarat Agenția de Management a Situațiilor de Urgență Naționale (NEMA) din Gome, potrivit lui Saidu Ahmed Minin.

Martorii au spus că explozia a avut loc la ora 19:25 în cartierul aglomerat Kasuwar Arawa, aproape de universitatea din Gombe, care este și capitala statului Gombe.  

Potrivit unui taximetrist care a fost martor, Idris Babandala, „sinucigașul a intrat în mulțimea de oameni care așteptau să-și reîncarce cartelele la o stație publică de reîncărcare și a declanșat explozibilii”.  

Martorii au spus că explozia a avut loc la ora 19:25 în cartierul aglomerat Kasuwar Arawa, aproape de universitatea din Gombe, care este și capitala statului Gombe.  

Sinucigașul a intrat în mulțimea de oameni care așteptau să-și reîncarce cartelele la o stație publică de reîncărcare și a declanșat explozibilii.  

Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac, dar militanții Boko Haram dețin foarte multă putere în partea de nord-vest a Nigeriei și Gombe a fost recent lovit de multe atacuri cu bombp, cele mai multe dintre ele având loc la stații de autobuze și lângă stațiile militare.

Un asistent din Gombe a declarat că răniții sunt tratați de voluntari și asistente, deoarece doctorii din oraș sunt în grevă.

În timp ce lumea așteaptă ca autoritățile să facă tot ce pot pentru a-i găsi pe vinovați, siguranța piețelor devine crucială pentru familii, deoarece din aceste piețe poate fi procurată hrana și alte elemente de subzistență. Se amintește însă de directiva dată de guvern ca toate locurile publice să își întărească măsurile de securitate, în special construind anumite baricade între gard și drum.  

Creșterea numărului de atentate sinucigașe doar subliniază faptul că ceva e cu adevărat în neregulă. Nu ne putem imagina de ce și-ar lega o persoană explozibili de corp și de ce ar fi gata să moară și să ia și pe alții cu el. Mulți au pretins că trendul apare din cauza indocrinării și din pricina unui simț fals a răului și a binelui. În opinia noastră, simțul a ceea ce e bine ne dictează să nu îi intimidăm pe alții să aleagă un anume stil de viață. A te sinucide și a ucide pe alții odată cu tine este o infracțiune. Dacă vinovații trăiesc și vor fi prinși vreodată, pe lângă remediile legale care le vor fi aplicate din partea statului, ar trebui să fie supuși unei serii de teste psihologice. Trebuie să fie ceva lumină la capătul tunelului, unde oamenii se pot bucura de un weekend fără a se teme de moarte. Speranța încă există.  

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.un.org

EN

A warm or cheerful story is usually the norm for any weekend.  However, when the terrorism that is the act of the negatively renowned Boko Haram, is unleashed near a market, your plans for shopping or sightseeing become truly bleak.  

Just this Friday, 11-January, a suicide bomber killed at least six people and wounded 11 near a marketplace in Gombe, north-eastern Nigeria.  This much the head of operation of the National Emergency Management Agency (NEMA) in Gombe, said Saidu Ahmed Minin

Witnesses said the blast went off at 7:25pm in the packed market neighbourhood of Kasuwar Arawa, close to the public university in Gombe, which is capital of Gombe state.

According to a taxi driver eye witness,  Idris Babandala  "The bomber went into the crowd of people waiting to recharge their telephones at a public charging station and then set off the explosive,"

Witnesses said the blast went off at 7:25 pm (1825 GMT) in the packed market neighbourhood of Kasuwar Arawa, close to the public university in Gombe, which is capital of Gombe state.

“The bomber was said to have gone into the crowd of people waiting to recharge their telephones” at a public charging station “and then set off the explosive.

No one claimed immediate responsiblity for the attack, but Boko Haram militants are increasingly powerful in the north-east of Nigeria and Gombe has been hit by several suicide bombers recently, most of them at bus stations and near military installations.

An aid worker in Gombe said that the injured were being treated by aid volunteers and nurses, because doctors in the city were on strike.

While it is  expected  that  government authorities  do  all they  can  to find the  culprits,  the safety of the markets becomes paramount for homes  and families,  as  it is  in those markets  that items of  sustenance can be purchased.  It however brings to mind  the  directive  given by  the government  for  all public  places to  heighten their security strategies, especially placing of some barricade between the  fence  and  the  road.

The upsurge of the suicide bombing phenomenon only reiterates that something is fundamentally wrong.  It beats the imagination why someone would strap himself up with explosives, ready to kill himself and kill others along with him. Many have claimed that the trend is borne out of indoctrination and a false sense of that which is right and just. In our opinion, the sense of that which is right will not bully others into accepting your way of life. The action of suicide bombing is nothing less than criminal.  If the perpetrators ever live  and get caught,  beside legal remedies   on behalf of the state are  taken,  a  full  cycle  psychology test  ought  to  be  carried  out on  them.  There must be  some  light at the  end  of the  tunnel;  where  people are  allowed to  enjoy  their  weekends without fear of  death. The hopes are still up.

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: nigeria, boko haram, islam, terorism,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.