Logo

Nigeria/ Studenti atacati de paznicii campusului!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4572 times
Nigeria/ Studenti atacati de paznicii campusului! Image

Nigeria/ Studenti atacati de paznicii campusului!

RO

Atunci când studenții sunt la știri, mulți oameni se întreabă dacu sunt victimizați sau nu. Corelarea dintre victimizarea studenților și protejarea educației viitorului este mereu mult prea evidentă.  

Așa a fost când a avut loc un conflict între paznicii privați și cei care protestau în campusul Universității Walter Sisulu din Mthatha de miercuri, ceea ce a dus la mai mulți răniți.  

Poliția a declarat că un glonte a lovit un student în cap în timpul conflictului.

„Informațiile pe care le-am primit au fost că grupul de paznici care protesta a intrat în Universitate printr-un gard stricat și mai apoi au fost confruntați de un alt grup de paznici. Unul dintre paznicii care protestau avea un cuțit și a atacat un alt ofițer. Acesta a răspuns deschizând focul, iar celălalt paznic a fost împușcat în stomac” a declarat locotenentul colonel Mzukisi Fatyela.

„Noi am auzit de asemenea că un student a fost rănit. El a fost rănit de un glonte care l-a lovit în deget” a declarat Fatyela.  

Ofițerul de securitate care a deschis focul a fost arestat și acuzat de tentativă de crimă. Arma sa de foc a fost confiscată.  

News24 și Timeslive.co.za au raportat că studenții de la Universitate susțin că încă doi studenți au fost împușcați în timpul altercației.  

Potrivit posturilor de pe Facebook, personalul de securitate privată a intrat în campus miercuri dimineață după ce incidentul în care un paznic a fost împușcat ar fi avut loc.  

Doi studenți au fost împușcați și duși la spital, potrivit postului, în timp ce încă cinci fuseseră „răpiți”.  

Incidentul vine după dispariția misterioasă a activistului Outsourcing Must Fall, Vusi Mahlangu, de marți. gruparea a declarat că și el a fost răpit și că e în continuare dat dispărut.  

Vuyo Mntonintshi, de la Outsourcing Must Fall, care a vorbit cu News24 marți despre dispariția lui Mahlangu, a declarat că a fost informat de muncitori după conflict.  

„Incidentul a avut loc în jurul orei 07:30 dimineața (miercuri)” a spus Mntonintshi pentru News24. „Unul dintre ei (studenți) a fost împușcat cu gloanțe adevărate, deasupra abdomenului, iar celălalt cu gloanțe de cauciuc.”  

„Încă trei au fost luați pe sus și duși la poliție de către paznici pentru a-i accuza de violare de domiciliu și tentativă de crimă.”  

Mntonintshi era în campus în momentul incidentului, iar el a declarat că alături de câțiva studenți, a încercat să se ascundă când au apărut primele știri despre incident.  

El a declarat că organizația ce asigură securitatea din campus a trebuit să angajeze paznici privați deoarece personalul angajat deja era în grevă.  

Universitatea nu a putut fi contactată pentru comentarii.  

În orice caz, este treaba administrației școlii de a prevedea aceste posibile conflicte dintre muncitori și studenți și mereu trebuie să facă tot ceea ce poate pentru a le evita.  

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.groundup.org.za

EN

Whenever students are in the news, many people want to stop and ask the question whether they are being victimized or not. The correlation of student victimization and the protection of the education of the future are always too evident.

So it was that a clash occurred between private and striking campus security guards at the Walter Sisulu University in Mthatha on Wednesday, resulting in several injuries.

Police said a stray bullet hit a student on the hand during the clash.

"The information we received was that the group of security guards... on strike entered the university through a broken fence and they were confronted by another group of security guards. One of the protesting security guards was carrying a knife and he charged at one officer. He retaliated by opening fire and the other guard was shot in the stomach," said Lieutenant Colonel Mzukisi Fatyela.

"We also heard that one student was injured. He was hit by a stray bullet on his finger," Fatyela said.

The security officer who fired the shot has since been arrested and charged with attempted murder. His firearm has been confiscated.

News 24and Timeslive.co.za both report that students at the university, however, claim that two students were also shot.

According to posts circulating on Facebook, private security personnel made their way on to the campus on Wednesday morning, after which the alleged shooting incident is reported to have taken place.

Two students were shot and taken to hospital, the post alleged, while a further five were "kidnapped".

The incident follows the mysterious disappearance of Outsourcing Must Fall activist, Vusi Mahlangu, on Tuesday. The group claim that he has also been kidnapped and is still missing.

Vuyo Mntonintshi, of Outsourcing Must Fall, who spoke to News24 on Tuesday about the disappearance of Mahlangu, said he was informed by workers after the scuffle.

"The incident happened around 07:30 this morning [Wednesday]," Mntonintshi told News24. "One of them [the students] was shot with live ammunition, above the abdomen and the other was shot with rubber bullets.

"Three others were held and taken to the [police] station by the security to charge them with trespassing and attempted murder."

Mntonintshi was on campus at the time of the incident, and said he, along with other students, had tried to hide when news of the incident first broke.

He claimed campus security had to hire the private security because the contracted staff members were currently on strike.

The university was not immediately available for comment.

It always rests on any school management to foresee possible clashes among workers or students and do all it reasonably can to forestall it.

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: studenti, africa, nigeria, universitate, conflict, atac, morti,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.